Meclis Karar Özetleri

01.06.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

394
13-06-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2017      PERŞEMBE        17.00            2017               6                   1        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Ercan ALKAN, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesinin 21.04.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, Söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Hatice GÜRBÜZ,  Safinaz GÜRBÜZ, Halime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN ve Ayşe ERTUĞRUL’un  İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Hülya GEDİK ve Müşterekleri adına Vekaleten Murat ASLAN’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3224 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 3225 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller ile 3226 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
5.Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1025 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Kemalöz, 1609 ada 237 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki içkili mekanların, 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenen İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsele taşınması ve mevcut içkili yer bölgesinin yeni duruma göre değerlendirilmesi konusunun ekli İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması.
8.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediyemizde 1. derece Temizlik İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan İsmail ÜNAL ve 1. derece İtfaiye Müdürü kadrosunda çalışmakta olan Muhammed Nurullah FURUNCU Başkanlık Makamınca 23.05.2017 tarihi itibari ile 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
10.Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihli ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü yerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülerek karar bağlanması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması
12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 1: Türkiye Gençlik Vakfının; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Uşak Belediyesi ile ortak çalışmalar ve projeler geliştirmek için yer tahsisi talep ettiği, Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılıp yapılamayacağı konusunda karar almak ve Belediye Başkanına Proje kapsamında yapılacak olan iş ve işlemler için yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.  2017 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesinin 21.04.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, Söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesinin 21.04.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, Söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Hatice GÜRBÜZ,  Safinaz GÜRBÜZ, Halime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN ve Ayşe ERTUĞRUL’un  İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hatice GÜRBÜZ,  Safinaz GÜRBÜZ, Halime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN ve Ayşe ERTUĞRUL’un  İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Hülya GEDİK ve Müşterekleri adına Vekaleten Murat ASLAN’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3224 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 3225 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller ile 3226 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hülya GEDİK ve Müşterekleri adına Vekaleten Murat ASLAN’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3224 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 3225 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller ile 3226 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1025 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1025 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Kemalöz, 1609 ada 237 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz, 1609 ada 237 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  15. Maddesinin  (İlave Madde 1) gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15.İlave Madde 1: Türkiye Gençlik Vakfının; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Uşak Belediyesi ile ortak çalışmalar ve projeler geliştirmek için yer tahsisi talep ettiği, Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılıp yapılamayacağı konusunda karar almak ve Belediye Başkanına Proje kapsamında yapılacak olan iş ve işlemler için yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Gençlik Vakfının; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Uşak Belediyesi ile ortak çalışmalar ve projeler geliştirmek için yer tahsisi talep ettiği, Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılıp yapılamayacağı konusunda karar almak ve Belediye Başkanına Proje kapsamında yapılacak olan iş ve işlemler için yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
          Belediye Başkanı V. Hakan ULUDAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 02.06.2017 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.     

               
Hakan ULUDAĞ               Emine YILDIRIM              Sevgi  COŞKUN

Belediye Başkan V.                     Katip                                Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2017