Meclis Karar Özetleri

01.08.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

568
15-08-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.08.2017         SALI                  17.00            2017               9                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.18 Temmuz 2017 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına ait Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 765 ada 212 parsel, 241,85 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 284 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Zehra ŞENGÜL’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 732 ada 426 numaralı parselin bulunduğu adanın köşesinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planından önceki haline göre dik olarak çizilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Seyfi TURAN tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın  görüşülerek karara bağlanması.
4.Mehmet PEHLİVAN ve Ahmet VİDİNLİOĞLU’nun İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 261 ve 774 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki Kurtuluş Mahallesinde Belediyemiz tarafından hazırlanan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli 4 adet imar planı değişikliklerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1007 ada, 17 parsel nolu 925 m² miktarındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince satın alınıp alınmayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ömer COŞKUN’un İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada İmar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 33 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne “Servis plakası verilmesi işlemlerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile belediyemize devredildiği 30.03.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar adına kayıtlı S plaka bulunan, özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya şartlarını gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını alamayan hak sahiplerinden 31.12.2017 tarihine kadar Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarına ait Çalışma Ruhsatını almayanların tüm hakları belediye encümen kararı ile iptal olunur” maddesinin eklenmesi konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.  18 Temmuz 2017 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına ait Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  5. Maddesinin,  gündemin 2.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki Kurtuluş Mahallesinde Belediyemiz tarafından hazırlanan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli 4 adet imar planı değişikliklerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 4 adet taleplerin tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 02.08.2017 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
     Ergün KIRDİNLİ            Emine YILDIRIM        Sevgi COŞKUN
     Meclis 1.Başkan V.              Katip                         Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ Uşak Belediyesi'nin Spora Yaptığı Yatırım Sokağa Taştı Belediyemiz Yönetim Kadrosundan İki İsim Görevinden Ayrıldı Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Çatı Kapama İşi İhale İlanı 06.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (28) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2017