Meclis Karar Özetleri

02.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

349
11-01-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.01.2018         SALI                 17.00             2018               1                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8.Döndü KARAKUŞ ve Makbule KAPLAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü  261 ve 255  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 6 adet trafo alanında imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Hamdi ÖZÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü 142 ada 34 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1642 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 899 ada 29 numaralı parselin II.(ikinci)  grup yapı olarak  tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 519 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 741 Ada 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 19.10.2017 Tarih ve 629 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner ERGÜL'ün  İlimiz, Merkez, Kemalöz  Mahallesi, 5390 Ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  K22c09a4a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih 628 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi K22c08c1b paftada, 5524 ada 1 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 3.00 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 628 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının ve vaziyet planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü,  K23d06a ve K23d06d paftada, 192 Ada 1 numaralı parselin ticaret alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  K23d06a4c, K23d06a3d, K23d06d1b ve K23d06d2a paftalarda,  192 Ada 1 numaralı parselin E=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı  olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi   K22c09c ve K22c14b paftalarda  2751 Ada 1  ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda  ticaret  alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c14b2b paftalarda,  2751 Ada 1 ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda E=2.00 yapılaşma koşullarında her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması  yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4376 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi,643 ada 10  numaralı parselin tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4378 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 121 ada 3  numaralı parselin II. (ikinci) grup yapı olarak tescil edildiği 20.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 38 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2017 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonunun kurulmasına, Komisyonun 5 kişiden oluşması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş ve üyelerden Ergün KIRDİNLİ; A.K.P. grubundan Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Ercan ALKAN ve Salih KÜÇÜK’ü, Mehmet KARAKOÇ;  C.H.P. Grubundan Mustafa GÜNGÖR’ü, (Bağımsızlar adına Orhan TAMER adaylarının olmadığını belirtti.) Mehmet ALEV; M.H.P. Grubundan Bekir AKAĞAÇ’ı sözlü olarak önermişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyona üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, oyların tasnifi neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen, Ercan ALKAN’a 32 oy, Salih KÜÇÜK’e 32 oy, Ahmet  Gökhan  ÖZBAĞ’a 31 oy, Mustafa GÜNGÖR’e 32 oy, Bekir AKAĞAÇ’a 32 oy çıkmış olup, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine Ercan ALKAN 32 oyla, Salih KÜÇÜK 32 oyla, Ahmet  Gökhan  ÖZBAĞ 31 oyla, Mustafa GÜNGÖR 32 oyla, Bekir AKAĞAÇ 32 oyla seçilmişlerdir.

Gündemin  3., 4., 5., 6. ve 7. Maddelerinin,  gündemin en son maddeleri olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  15. Maddesinin,  gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15.Belediye Meclisinin 19.10.2017 Tarih ve 629 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner ERGÜL'ün  İlimiz, Merkez, Kemalöz  Mahallesi, 5390 Ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner ERGÜL'ün  İlimiz, Merkez, Kemalöz  Mahallesi, 5390 Ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna  iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  16. Maddesinin,  gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  17. Maddesinin,  gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  K22c09a4a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  K22c09a4a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  18. Maddesinin,  gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

18.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih 628 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi K22c08c1b paftada, 5524 ada 1 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 3.00 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi K22c08c1b paftada, 5524 ada 1 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 3.00 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  19. Maddesinin,  gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

19.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 628 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının ve vaziyet planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının ve vaziyet planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar  görüşülmek üzere İmar Komisyonuna  iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  20. Maddesinin, gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü,  K23d06a ve K23d06d paftada, 192 Ada 1 numaralı parselin ticaret alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü,  K23d06a ve K23d06d paftada, 192 Ada 1 numaralı parselin ticaret alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden  Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 14 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin  21. Maddesinin, gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

21.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  K23d06a4c, K23d06a3d, K23d06d1b ve K23d06d2a paftalarda,  192 Ada 1 numaralı parselin E=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı  olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  K23d06a4c, K23d06a3d, K23d06d1b ve K23d06d2a paftalarda,  192 Ada 1 numaralı parselin E=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı  olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden  Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 14 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin  22. Maddesinin, gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi   K22c09c ve K22c14b paftalarda  2751 Ada 1  ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda  ticaret  alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi   K22c09c ve K22c14b paftalarda  2751 Ada 1  ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda  ticaret  alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden  Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin  23. Maddesinin, gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

23.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c14b2b paftalarda,  2751 Ada 1 ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda E=2.00 yapılaşma koşullarında her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması  yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c14b2b paftalarda,  2751 Ada 1 ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda E=2.00 yapılaşma koşullarında her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması  yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden  Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 03.01.2018 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN           Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                   Katip                            Katip
  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.01.2018