Meclis Karar Özetleri

02.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

433
17-03-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.03.2017    PERŞEMBE          17.00           2017               3                   2        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

6.Hasan Hüseyin DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3918 adanın üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattının kaldırıldığından bahsedilmekte ve söz konusu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2927 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Muhammed ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 910 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Ramazan KARAHAN ve Fatma SARAN’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 578 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
13.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 4: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 5: Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek, karara bağlanması.
19.İlave Madde 7: İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 8: Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 9: Belediyemizce yeni yapılan stadyum köprülü kavşağına Hakkari Çukurca’da şehit olan Uşaklı Hemşehrimiz Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem ŞAHAN’ın isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 20. (İlave Madde 8) maddesinin gündemin 6.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.İlave Madde 8: Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparklar ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Hasan Hüseyin DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3918 adanın üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattının kaldırıldığından dolayı söz konusu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hasan Hüseyin DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3918 adanın üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattının kaldırıldığından dolayı söz konusu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2927 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2927 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 03.03.2017 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
     Ergün KIRDİNLİEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                     Katip             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Genel Başkan Uşak Belediyesi'nin Misafiri Oldu
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.03.2017