Meclis Karar Özetleri

02.05.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

441
11-05-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.05.2017         SALI                  17.00           2017               5                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ,  Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2016 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Ahmet BİLGETEKİN ve Melahat TOSUN’un İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 929 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin imar planında ayrık nizam yapı düzeninde olmasından ve bu parsellerdeki yapılarının yolda kalmasından dolayı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsel 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenmiş olup; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki mekanların kapatılarak yeni alana taşınması işlerine ilişkin konunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli Nazım İmar Planı Plan Notlarının ve Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 3667 adanın yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün 20.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4c ve K22c09d3d paftalarda, 3667 adanın  yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 104-105 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 14 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  23 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.  2017 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.2016 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2016 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında görüşülmüş ve ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda 247.173.524,55 TL.lik  Gider  Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edilmiştir.  Belediyemizin 2016 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm görüşülmüş ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam 177.158.910,83 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin onaylanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  4. Maddesinin  gündemin 3.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsel 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenmiş olup; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki mekanların kapatılarak yeni alana taşınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsel 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenmiş olup; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki mekanların kapatılarak yeni alana taşınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 03.05.2017 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                  
Nurullah CAHAN            Sevgi COŞKUN             Akın DEMİR
 Belediye Başkanı             Katip                                Katip
 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Cahan Belediye Meclisini Ziyaret Eden Miniklerin Davetini Kırmadı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2017