Meclis Karar Özetleri

02.06.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

404
13-06-2017


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.06.2017       CUMA                 17.00            2017               6                   2        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet  DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

7.Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki içkili mekanların, 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenen İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsele taşınması ve mevcut içkili yer bölgesinin yeni duruma göre değerlendirilmesi konusunun ekli İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması.
8.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediyemizde 1. derece Temizlik İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan İsmail ÜNAL ve 1. derece İtfaiye Müdürü kadrosunda çalışmakta olan Muhammed Nurullah FURUNCU Başkanlık Makamınca 23.05.2017 tarihi itibari ile 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
10.Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih  ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü yerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülerek karar bağlanması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin  10. Maddesinin  gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih  ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü yerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü yerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2017 Haziran ayı Meclis toplantısının gündemdeki kalan konularının  05.06.2017 Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

             Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 05.06.2017 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
  Zeki ERCEL            Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.              Katip                           Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.06.2017