Meclis Karar Özetleri

04.05.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

365
11-05-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.05.2017      PERŞEMBE          17.00              2017               5                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet  DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN,  Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

6.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 3667 adanın yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün 20.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4c ve K22c09d3d paftalarda, 3667 adanın  yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 104-105 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 14 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  23 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
13. İlave Madde 1: İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünün Belediyemize ait İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5956 adada eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14. İlave Madde 2: Mülkiyeti Türk Telekominikasyon A.Ş.ye ait olan ilimiz merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1351 ada 7 parsel nolu taşınmaz ile Cumhuriyet Mahallesi 704 ada 4 parsel numaralı taşınmazın, kiralanması ile ilgili protokol yapmaya, sözleşme imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.  İlave Madde 3: ATIB  Derneği olarak, 17 – 24 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Fulpmes Tırol eyaletinde yapılacak olan Uşaklılar gününe Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyet davet edildiğinden, Uşaklılar gününe katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 15.(İlave Madde 3) Maddesinin gündemin 6.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15.  İlave Madde 3: ATIB  Derneği olarak, 17– 24 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Fulpmes Tırol eyaletinde yapılacak olan Uşaklılar gününe Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyet davet edildiğinden, Uşaklılar gününe katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ATIB  Derneği olarak, 17 – 24 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Fulpmes Tırol eyaletinde yapılacak olan Uşaklılar gününe Hakan ULUDAĞ ın sözlü önerisi doğrultusunda  Belediye Başkan Yardımcısı Hakan ULUDAĞ, Meclis Üyeleri Mehmet DEMİRHİNDİ, Murat KİRİŞ ve Necmi DURSUN un görevlendirilmelerine, görevlendirilen heyetin harcırah ve masraflarının karşılanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 14.(İlave Madde 2) Maddesinin gündemin 6.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. İlave Madde 2: Mülkiyeti Türk Telekominikasyon A.Ş.ye ait olan ilimiz merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1351 ada 7 parsel nolu taşınmaz ile Cumhuriyet Mahallesi 704 ada 4 parsel numaralı taşınmazın, kiralanması ile ilgili protokol yapmaya, sözleşme imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Türk Telekominikasyon A.Ş.ye ait olan ilimiz merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1351 ada 7 parsel nolu taşınmaz ile Cumhuriyet Mahallesi 704 ada 4 parsel numaralı taşınmazın kiralanmasına, ilgili şirket ile protokol yapmaya ve sözleşme imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 05.05.2016 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                  
  Zeki ERCEL                    Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                     Katip                             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ OYUNCAK SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYOR Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.05.2017