Meclis Karar Özetleri

04.10.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

227
11-10-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.10.2017      ÇARŞAMBA       17.00             2017               11                   3        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

7.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c paftada bulunan Babür çeşmesinin tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda, 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri 22.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik'e uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 7. ve  8.maddelerinin gündemin son maddeleri olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c paftada bulunan Babür çeşmesinin tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c paftada bulunan Babür çeşmesinin tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Erdoğan VAROL oturumdan ayrılmıştır.)

10.Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda, 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda, 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.               

Belediye  Başkan V. Hakan ULUDAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 05.10.2017 Perşembe  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.


         Hakan ULUDAĞ             Emine YILDIRIM          Sevgi COŞKUN
       Belediye Başkan V.                   Katip                           Katip

         (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kara Kışa Hazır Uşak Belediyesi'nde Toplu Sözleşme Sevinci Mülkiyeti Belediyemize ait, (33) Adet Taşınmazların Satış İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (24) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 03.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.10.2017