Meclis Karar Özetleri

05.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

406
11-01-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.01.2018         CUMA                17.00             2018               1                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER,  Mustafa EKŞİ,  Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
33.  İlave madde 1: İlimiz Merkez Gazi Bulvarı solunda, Fevzi ÇakmakKız Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğinden başlayıp Mehmet Akif Ersoy, Elmalıdere, Aybey, Bozkurt, Karaağaç ve Dikilitaş Mahallelerinden geçen ve Hacıkadem yol ayrımından Atatürk Bulvarına birleşen kuzey 40 mt.lik yol adı olan Ankara Caddesi isminin değiştirilmesi  konusunun görüşülmesi.
34. İlave madde 2: Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağ.Hiz.Teks.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3084 ada, 4 numaralı parselde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. İlave madde 3: Öztan Sağlık Hastahanesi Tarım Hayv.Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5655 ada, 20 parsel ve 983 ada, 692 parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36. İlave madde 4: Ahmet CEYLAN’ın İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 2363 ada, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37. İlave madde 5: Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Muharremşah Köyü 252 ad a, 1 numaralı parselde ilave imar planı yapılması talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
38.  İlave madde 6: 04.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28.11.2017 kabul tarihli 7061 Sayılı Kanunun 86.maddesi “5393 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenmiştir.” Ek madde 2 “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin %50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarının herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait Eğitim Kurumları, Yurtlar, Okul Pansiyonları ve Hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında ücret talep edilemez.” Denildiğinden, konunun görüşülerek karara bağlanması.
39. İlave madde 7: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
40. İlave madde 8: Belediye meclisinin 06.12.2017 tarihli toplantısında 2017/741 sayılı kararı ile Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye kanunun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak Uşak Belediyesine ait Köme Mahallesi Kurt Sokakta bulunan Çayzade İşletmesinin devredilmesi konusunun Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/741 değişik iş dosya numaralı kararı Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olup konunun Plan ve Bütçe komisyonu kararı ve bilirkişi raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave madde 9: Afet riski taşıyan yapılarla ilgili şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına,inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla bölgelere göre tespit edilen otopark bedellerinde indirim yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.  İlave madde 10: İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
43.  İlave madde 11: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4367 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi,1116 ada 11 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.  İlave madde 12: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4374 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.  İlave madde 13: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4375 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 228 ada 6 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin  26.maddesinin   gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

27.İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2018 Ocak ayı Meclis Toplantısının  kalan konularının  08.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi   oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 08.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                  
     Zeki ERCEL            Emine YILDIRIM              Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                  Katip                               Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.01.2018