Meclis Karar Özetleri

05.09.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

409
12-09-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.09.2017         SALI   17.00             2017               10                   1        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Özer ERKEK,  Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN,  Mehmet YAŞAR,  Salih KÜÇÜK,  Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN,  Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1675 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Recep İLHAN vekili Sadık KAYABAŞI’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.Uşak İl Müdürlüğü'nün İlimizin muhtelif mahallelerinde 13 adet trafo yeri düzenlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyündeki Kayağıl Köyüstü kaya mezarının tescil edilmesi, taşınmazın 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki taleplerin görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde bulunan tescilli Babür Çeşmesinin imar planına işlenmesi yönündeki taleplerin görüşülerek karara bağlanması.
7.10.11.2015 tarih ve 708 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile; 01.10.2012 tarih 690 ve 691 sayılı Belediye Meclisi kararları ile onaylanan revizyon imar planı sınırları içerisinde ilgili mahkeme kararları gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.11.11.2015 tarih ve 709 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile; Uşak İli, Mücavir alan sınırları içerisinde Uşak Çevre Yolu güzergâhında ve Uşak Ankara Karayolunda toplamda 143 Ha alanda İmar planı revizyonları yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.Şevket BALI'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, Taşkent Caddesinde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Ömer ÇOŞKUN’un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 284 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Zehra ŞENGÜL’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 732 ada 426 numaralı parselin bulunduğu adanın köşesinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planından önceki haline göre dik olarak çizilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Seyfi TURAN tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ'ın Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kalan, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Kuyucak Köyü Yerleşik alanının onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları arasında kalan plansız alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı çalışmalarının yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a paftada, 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellere denk gelen imar adasının orta yoğunlukta mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b ve K22c09a3c paftalarda, 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellere denk gelen imar adası için A-3 yapı düzeni, 5.00 metre ön bahçe mesafesi 3.00 metre yan bahçe mesafesi belirlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10 pafta, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10d1c ve K22c10d1d paftalarda, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı (düğün salonu) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin E=1.95 Yençok= Serbest yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde kayıtlı, imar planında işhanı ve çok katlı otopark alanına isabet eden, bodrum kat 1-2 bağımsız bölüm numaralı depo, zemin kat 4-5-6 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 1.kat 7-8-9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 2.kat 10-11-12 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 3.kat 13-14-15 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 4.kat 16-17-18 bağımsız bölüm numaralı işyeri ve 5.kat 19-20-21 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 25 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı kararı ile 20 araçlık servis plakası satışı kabul edilmiş olup, bu sayıya 20 adet daha eklenerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2017 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1675 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1675 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun  İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Recep İLHAN vekili Sadık KAYABAŞI’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Recep İLHAN vekili Sadık KAYABAŞI’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.Uşak İl Müdürlüğü'nün İlimizin muhtelif mahallelerinde 13 adet trafo yeri düzenlenmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.Uşak İl Müdürlüğü'nün İlimizin muhtelif mahallelerinde 13 adet trafo yeri düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyündeki Kayağıl Köyüstü kaya mezarının tescil edilmesi, taşınmazın 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyündeki Kayağıl Köyüstü kaya mezarının tescil edilmesi, taşınmazın 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde bulunan tescilli Babür Çeşmesinin imar planına işlenmesi yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde bulunan tescilli Babür Çeşmesinin imar planına işlenmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  20 ve 21. Maddelerinin   gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 25 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 25 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye  Başkan V. Hakan ULUDAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 06.09.2017 Perşembe  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
   Hakan ULUDAĞ                   Sevgi COŞKUN
     Belediye Başkan V.                     Katip             

      (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ Uşak Belediyesi'nin Spora Yaptığı Yatırım Sokağa Taştı Belediyemiz Yönetim Kadrosundan İki İsim Görevinden Ayrıldı Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Çatı Kapama İşi İhale İlanı 06.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (28) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.09.2017