Meclis Karar Özetleri

05.10.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

365
11-10-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.10.2017     PERŞEMBE          17.00             2017               11                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri 22.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik'e uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri 22.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik'e uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri 22.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik'e uygun olarak tanzim edilmiş olup, ekli tabloda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  tekrar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 06.10.2017 Cuma  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.
               

         Nurullah CAHAN               Emine YILDIRIM         Sevgi COŞKUN
        Belediye Başkanı                    Katip                                 Katip

        (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Evlendirme Dairesinden 08.08.18 Mesaisi UŞAK BELEDİYESİNDEN KAPADOKYA TURU UŞAK BELEDİYESİ KADIN ELİYLE TARİHİ YAŞATIYOR UŞAK BELEDİYESİ GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYOR 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2017