Meclis Karar Özetleri

06.02.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

597
13-02-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.02.2017     PAZARTESİ         17.00                2017               2                   4                   1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ,  Necmi DURSUN,  Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

14.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
19.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 1: İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 2: Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 3: İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 5: İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 45 ve  66 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 6: Mustafa ERTÜRK,  Mehmet ERŞAHİN, Hayrettin ATASORKUN, Mustafa YILMAZ, Ümmü Gülsüm YILMAZ, Zeki ERŞAHİN, Pakize YILMAZ, Lütfi ERŞAHİN, Şerife ÇİVİ, Nuri ERŞAHİN, Gülsüm HUYUGÜZEL, Nazmiye KOZAK, Mustafa KOZAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesinde ve Aybey Mahallesinde, Belediye ve DSİ tarafından yapımı devam eden “ Dokuzsele Deresi Islah Projesi” çalışmaları kapsamında açılacak olan yollardan sonra arazilerini tarımsal olarak kullanmakta sıkıntı yaşayacaklarını belirtmiş ve bu alanlarda plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen Belediyemiz otoparkında bulunan araçların bilirkişi raporuyla UTAŞ İNŞ. GIDA TAŞ. TUR. TEM. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş' ye ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusunun karara bağlandığı, ancak bilirkişi raporunda yazılı olan 2.565.100 TL  (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olan tutar Meclis kararına sehven 2.545.100 TL (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüz TL) şeklinde yazıldığı, Kararın 2.565.100 TL (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
27.İlave Madde 8: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesine göre 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun görüşülüp karara bağlanması.
28.İlave Madde 9: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Uşak Belediyesi Gençlik Meclisine ait Yönetmeliğin kabulü konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

14.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  27. Maddesinin (İlave Madde 8) gündemin 20.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

27.İlave Madde 8: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesine göre 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesine göre 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 07.02.2017 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                  
     Ergün KIRDİNLİEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                     Katip             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Cahan Belediye Meclisini Ziyaret Eden Miniklerin Davetini Kırmadı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.02.2017