Meclis Karar Özetleri

06.07.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

381
19-07-2017


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ             GÜNÜ               SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.07.2017    PERŞEMBE          17.00            2017                   7                       4                1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

G    Ü    N    D    E    M    :

6.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi,3974 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 35 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.    Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile 30.03.2006 tarihinde “S” plaka verilmesi işlemleri durdurularak Belediyemize devredildiği, Belediyemize devredildiği gün itibariyle özel servis araçlarına ait servis çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya yönetmelikte yer alan şartları gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait servis çalışma ruhsatı alamayan servis araçlarının, meclis kararı tarihi itibariyle tüm haklarının iptal edileceği hususunun Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne ayrıca ve açıkça eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    İlave Madde 1: Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü yerleşik alan sınırları içerisine ilave imar planı yaptırmak yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    İlave Madde 3: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 6081 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlave Madde 4: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde Kent Park Projesi kapsamında taşınan okul alanlarına alternatif okul alanı planlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.    İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 3556 ve 3557 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlave Madde 6: Aslan BAYDAR’ın  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.    İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 996 ada 26 parsel ve yakın çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.    İlave Madde 8: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    İlave Madde  9: Necati AKÇAY’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1611 ada 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.    İlave Madde 10: İlimiz Merkez Kuyucak Köyü 122 ada 5 parselde kayıtlı, 4855,22 m² miktarındaki taşınmaz ile Kuyucak Köyü 122 ada 1 parselde kayıtlı, 904,57 m² miktarındaki imar planında H=12,50 ve ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

6.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi,3974 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi,3974 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 35 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 35 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Gündemin  11. Maddelerinin, gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.    İlave Madde 1: Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü yerleşik alan sınırları içerisine ilave imar planı yaptırmak yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü yerleşik alan sınırları içerisine ilave imar planı yaptırmak yönündeki talebi İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.    İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.    İlave Madde 3: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 6081 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 6081 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.    İlave Madde 4: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde Kent Park Projesi kapsamında taşınan okul alanlarına alternatif okul alanı planlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde Kent Park Projesi kapsamında taşınan okul alanlarına alternatif okul alanı planlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.    İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 3556 ve 3557 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 3556 ve 3557 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.    İlave Madde 6: Aslan BAYDAR’ın  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Aslan BAYDAR’ın  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.    İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 996 ada 26 parsel ve yakın çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 996 ada 26 parsel ve yakın çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

          Belediye Başkanı V. Hakan ULUDAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 07.07.2017 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.         

               
Hakan ULUDAĞ            Emine YILDIRIM        Sevgi COŞKUN
Belediye Başkan V.                         Katip                          Katip
    


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.07.2017