Meclis Karar Özetleri

06.10.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

460
11-10-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.10.2017        CUMA               17.00             2017               11                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

7.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada, 313 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 3: İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesinde 19.bölge olarak imar uygulaması yapılarak tapuları dağıtılan bölgede, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünce dere ıslah çalışmaları kapsamında, dere güzergahı için imar planı değişiklikleri yapılmıştır. Bu işlem sonucunda tapular ile imar planı arasında uyumsuzluklar oluşmuş ve vatandaş mağduriyetleri olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda zaiyatsız olarak tekrar imar uygulaması yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
19.İlave Madde 4: İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c ve K22c08b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c3d, K22c03c4a, K22c03c4b ve K22c03c4c, K22c034d, K22c08b1a, K22c08b1b, K22c08b2a ve K22c08b2b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

7.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
16.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada, 313 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada, 313 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlave Madde 3: İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesinde 19.bölge olarak imar uygulaması yapılarak tapuları dağıtılan bölgede, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünce dere ıslah çalışmaları kapsamında, dere güzergahı için imar planı değişiklikleri yapılmıştır. Bu işlem sonucunda tapular ile imar planı arasında uyumsuzluklar oluşmuş ve vatandaş mağduriyetleri olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda zaiyatsız olarak tekrar imar uygulaması yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağı  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesinde 19.bölge olarak imar uygulaması yapılarak tapuları dağıtılan bölgede, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünce dere ıslah çalışmaları kapsamında, dere güzergahı için imar planı değişiklikleri yapılmıştır. Bu işlem sonucunda tapular ile imar planı arasında uyumsuzluklar oluşmuş ve vatandaş mağduriyetleri olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda zaiyatsız olarak tekrar imar uygulaması yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlave Madde 4: İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c ve K22c08b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c ve K22c08b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Orhan TAMER ve Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)
20.İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c3d, K22c03c4a, K22c03c4b ve K22c03c4c, K22c034d, K22c08b1a, K22c08b1b, K22c08b2a ve K22c08b2b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallesinde, K22c03c3d, K22c03c4a, K22c03c4b ve K22c03c4c, K22c034d, K22c08b1a, K22c08b1b, K22c08b2a ve K22c08b2b paftalarda, konut alanı kullanımı ve bu alanda yaşayacak olan nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Orhan TAMER ve Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.) 

Başkan Nurullah CAHAN; 2017 Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2017 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; 2017 Ekim ayı Meclis Toplantısının konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatıyorum.      
              

         Nurullah CAHAN                 Akın DEMİR            Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkanı                     Katip                       Katip

        (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Evlendirme Dairesinden 08.08.18 Mesaisi UŞAK BELEDİYESİNDEN KAPADOKYA TURU UŞAK BELEDİYESİ KADIN ELİYLE TARİHİ YAŞATIYOR UŞAK BELEDİYESİ GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYOR 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.10.2017