Meclis Karar Özetleri

06.12.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

449
15-12-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.12.2017     ÇARŞAMBA       17.00             2017               13                   4             1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

22.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündemin 14. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN'ın İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c04d1d pafta, 963 ada 7 numaralı parselin tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a pafta, 3033 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a4d ve K22c10a4c paftalarda, 3033 numaralı parselin E=1.00 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1a ve K22c09c1b paftalarda, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a ve K22c09b paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b, K22c09a3c, K22c09b4d, K22c09b4a paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 1: Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.İlave Madde 2: Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ’ın İlimiz Merkez Fatih mahallesi 2114 ada, 27 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
35.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
36.İlave Madde 4: SamiYİĞİT ve Koray YİĞİT Vekili Turan KUTLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
37.İlave Madde 5: Ali ŞEN Vekili Ahmet KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 2281 ada, 1 nolu parselde imar  planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
38.İlave Madde 6: Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Ayhan BULUT‘un İlimiz, Merkez, Kuyucak 443 parselde İlave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
39.İlave Madde 7: İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde 2328 ada 1 parselde 1295,22 m2 miktarındaki imar planında H:6,50 ayrık nizam da ticaret alanına isabet eden taşınmazın satış ve takas işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.İlave Madde 8: İlimiz, Merkez Kurt Sokakta bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş. ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41.İlave Madde 9: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
42.İlave Madde 10: Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli Aralık ayı toplantısında görüşülüp, Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2017 yılı Bütçesine 53.000.000,00 TL.lik ek ödenek konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
43.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Belediye Denetimli Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri (H Plaka), Şehir içi yük ve çekici araçlar (K Plaka), Ticari Taksiler (T Plaka) ve Servis Araçlarının (S Plaka) devir ve kiralama ücretlerinin 2018 yılı ücret tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.İlave Madde 12: Uşak Otopark Yönetmeliği genel esaslar 3/a maddesinde “Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya peyzajında karşılanması esastır. Binaların tesis edilen otoparkların (öncelikle binanın ihtiyacı olan genel otopark) olarak değerlendirilmesi zorunludur. İhtiyaçtan fazla düzenlenmesi halinde özel garaj olarak kullanılması mümkündür” denilmektedir. Belediyemizde yapılan uygulamalarda; (Binanın bodrum veya bahçesinde) binanın ihtiyacı olan otopark düzenlenip kalan alanlarda garaj tertiplenmesi uygulaması bodrumda bağımsız bölüm oluşturulmasına sebep olduğu, Bu nedenle binanın üst katlarında yer alan konut kullanımlı bağımsız bölümlerine ayrılacak ortak alanların kısıtlanmasına sebep olduğu, ayrıca bodrum da oluşturulan garaj nitelikli bağımsız bölümler, konut gibi satılmakta ve alan kişilerin ikamet talepleri Belediyemizce çözülemeyecek sorunlara sebep olduğu, Bodrumdaki bu bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğu toprağa gömülü olduğu için (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51/3.maddesine göre) konut olarak tadilatının mümkün olmadığı, Binanın su basman kotu ne olursa olsun binaların bodrumunda yalnız binanın ihtiyacı için ortak amaçlı otopark yapılabilmesi, bodrumdaki zorunlu alanların (otopark, sığınak, kazan dairesi, su deposu, hidrofor….) yapımı öncelikli olup hiçbir şekilde bağımsız bölüm olarak garaj düzenlenmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.İlave Madde 13: Fatih Mahallesi 5103 ve 5104 nolu ada, 1 parselde Kapalı Pazaryeri kurulması konusunun görüşülerek karara bağlanması.  

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

22.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündemin 14. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN'ın İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c04d1d pafta, 963 ada 7 numaralı parselin tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN'ın İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c04d1d pafta, 963 ada 7 numaralı parselin tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a pafta, 3033 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a pafta, 3033 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a4d ve K22c10a4c paftalarda, 3033 numaralı parselin E=1.00 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a4d ve K22c10a4c paftalarda, 3033 numaralı parselin E=1.00 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1a ve K22c09c1b paftalarda, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1a ve K22c09c1b paftalarda, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 39. Maddesinin (İlave Madde 7) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

39.İlave Madde 7: İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde 2328 ada 1 parselde 1295,22 m2 miktarındaki imar planında H:6,50 ayrık nizam da ticaret alanına isabet eden taşınmazın satış ve takas işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümene yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde 2328 ada 1 parselde 1295,22 m2 miktarındaki imar planında H:6,50 ayrık nizam da ticaret alanına isabet eden taşınmazın satış ve takas işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 40. Maddesinin (İlave Madde 8) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

40.İlave Madde 8: İlimiz, Merkez Kurt Sokakta bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş. ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Kurt Sokakta bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş. ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 41. Maddesinin (İlave Madde 9) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
41.İlave Madde 9: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 42. Maddesinin (İlave Madde 10) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

42.İlave Madde 10: Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli Aralık ayı toplantısında görüşülüp, Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2017 yılı ek ödenek konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli Aralık ayı toplantısında görüşülüp, Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2017 yılı Bütçesine 53.000.000,00 TL.lik ek ödenek konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 43. Maddesinin (İlave Madde 11) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

43.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Belediye Denetimli Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri (H Plaka), Şehir içi yük ve çekici araçlar (K Plaka), Ticari Taksiler (T Plaka) ve Servis Araçlarının (S Plaka) devir ve kiralama ücretlerinin 2018 yılı ücret tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Denetimli Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri (H Plaka), Şehir içi yük ve çekici araçlar (K Plaka), Ticari Taksiler (T Plaka) ve Servis Araçlarının (S Plaka) devir ve kiralama ücretlerinin 2018 yılı ücret tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 45. Maddesinin (İlave Madde 13) gündemin 30.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

45.İlave Madde 13: Fatih Mahallesi 5103 ve 5104 nolu ada, 1 parselde Kapalı Pazaryeri kurulması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Mahallesi 5103 ve 5104 nolu ada, 1 parselde Kapalı Pazaryeri kurulması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

30.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a ve K22c09b paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a ve K22c09b paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b, K22c09a3c, K22c09b4d, K22c09b4a paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b, K22c09a3c, K22c09b4d, K22c09b4a paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 07.12.2017 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN           Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı             Katip                                    Katip
  (Meclis Başkanı)
             

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.12.2017