Meclis Karar Özetleri

07.02.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

700
13-02-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.02.2017         SALI                   17.00               2017               2                   5                   1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

20.İlave Madde 1: İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 2: Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 3: İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 5: İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 45 ve  66 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 6: Mustafa ERTÜRK,  Mehmet ERŞAHİN, Hayrettin ATASORKUN, Mustafa YILMAZ, Ümmü Gülsüm YILMAZ, Zeki ERŞAHİN, Pakize YILMAZ, Lütfi ERŞAHİN, Şerife ÇİVİ, Nuri ERŞAHİN, Gülsüm HUYUGÜZEL, Nazmiye KOZAK, Mustafa KOZAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesinde ve Aybey Mahallesinde, Belediye ve DSİ tarafından yapımı devam eden “ Dokuzsele Deresi Islah Projesi” çalışmaları kapsamında açılacak olan yollardan sonra arazilerini tarımsal olarak kullanmakta sıkıntı yaşayacaklarını belirtmiş ve bu alanlarda plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen Belediyemiz otoparkında bulunan araçların bilirkişi raporuyla UTAŞ İNŞ. GIDA TAŞ. TUR. TEM. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş' ye ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusunun karara bağlandığı, ancak bilirkişi raporunda yazılı olan 2.565.100 TL  (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olan tutar Meclis kararına sehven 2.545.100 TL (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüz TL) şeklinde yazıldığı, Kararın 2.565.100 TL (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
28.İlave Madde 9: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Uşak Belediyesi Gençlik Meclisine ait Yönetmeliğin kabulü konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.İlave Madde 10: İlimiz, Mücavir alan sınırları içerisinde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının sayısallaştırılarak bütünleştirilmesi, yürürlükte olan 18. madde uygulamalarına uygun hale getirilmesi, 2004 yılından bu yana onaylanmış olan plan değişiklikleri ve mevzii imar planları planlara işlenmesi ve Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılması sonucunda; talep yazıya ekli krokide görülen alanlarda hatalar tespit edildiği, söz konusu alanların onaylı imar planlarına uygun çizilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
31.İlave Madde 12: Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih ve 788 sayılı kararları gereğince hazırlanan  2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde “Toptancı Hal Ve Pazar Yerleri İşgaliye ücretleri” başlığı altında yer alan “Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden işgal edilen binanın iç kısmının her m2’sinden günlük olarak alınan ücret” 2016 yılında 0,25 TL iken sehven %100 artırılarak 0,50TL olarak belirlendiği, bu ücretin 2017 yılında 0,30 TL olarak uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.İlave Madde 13: İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN’ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

20.İlave Madde 1: İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlave Madde 2: Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.İlave Madde 3: İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
23.İlave Madde 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 5: İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 45 ve  66 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 45 ve 66 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.İlave Madde 6: Mustafa ERTÜRK,  Mehmet ERŞAHİN, Hayrettin ATASORKUN, Mustafa YILMAZ, Ümmü Gülsüm YILMAZ, Zeki ERŞAHİN, Pakize YILMAZ, Lütfi ERŞAHİN, Şerife ÇİVİ, Nuri ERŞAHİN, Gülsüm HUYUGÜZEL, Nazmiye KOZAK, Mustafa KOZAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesinde ve Aybey Mahallesinde, Belediye ve DSİ tarafından yapımı devam eden “ Dokuzsele Deresi Islah Projesi” çalışmaları kapsamında açılacak olan yollardan sonra arazilerini tarımsal olarak kullanmakta sıkıntı yaşayacaklarını belirtmiş ve bu alanlarda plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ERTÜRK,  Mehmet ERŞAHİN, Hayrettin ATASORKUN, Mustafa YILMAZ, Ümmü Gülsüm YILMAZ, Zeki ERŞAHİN, Pakize YILMAZ, Lütfi ERŞAHİN, Şerife ÇİVİ, Nuri ERŞAHİN, Gülsüm HUYUGÜZEL, Nazmiye KOZAK, Mustafa KOZAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesinde ve Aybey Mahallesinde, Belediye ve DSİ tarafından yapımı devam eden “ Dokuzsele Deresi Islah Projesi” çalışmaları kapsamında açılacak olan yollardan sonra arazilerini tarımsal olarak kullanmakta sıkıntı yaşayacaklarını belirtmiş ve bu alanlarda plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen Belediyemiz otoparkında bulunan araçların bilirkişi raporuyla UTAŞ İnş. Gıda Taş. Tur. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş'ne ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusunun karara bağlandığı, ancak bilirkişi raporunda yazılı olan 2.565.100 TL  (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olan tutar Meclis kararına sehven 2.545.100 TL (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüz TL) şeklinde yazıldığı, Kararın 2.565.100 TL (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olarak değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen Belediyemiz otoparkında bulunan araçların bilirkişi raporuyla UTAŞ İnş. Gıda Taş. Tur. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş'ne ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusunun karara bağlandığı, ancak bilirkişi raporunda yazılı olan 2.565.100 TL  (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olan tutar Meclis kararına sehven 2.545.100 TL (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüz TL) şeklinde yazıldığından, Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarih ve 92 sayılı kararında UTAŞ İnş. Gıda Taş. Tur. Tem. İşl. San. ve Tic. A.Ş'ne ayni sermaye artışı olarak devredilen ve Meclis kararına sehven yazılan 2.545.100,00 TL.nin 2.565.100,00 TL. olarak düzeltilerek tashih edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.İlave Madde 9: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Uşak Belediyesi Gençlik Meclisine ait Yönetmeliğin kabul edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Uşak Belediyesi Gençlik Meclisine ait Yönetmeliğin kabul edilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.İlave Madde 10: İlimiz, Mücavir alan sınırları içerisinde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının sayısallaştırılarak bütünleştirilmesi, yürürlükte olan 18. madde uygulamalarına uygun hale getirilmesi, 2004 yılından bu yana onaylanmış olan plan değişiklikleri ve mevzii imar planlarının planlara işlenmesi ve Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılması sonucunda; talep yazıya ekli krokide görülen alanlarda hatalar tespit edildiği, söz konusu alanların onaylı imar planlarına uygun çizilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Mücavir alan sınırları içerisinde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının sayısallaştırılarak bütünleştirilmesi, yürürlükte olan 18. madde uygulamalarına uygun hale getirilmesi, 2004 yılından bu yana onaylanmış olan plan değişiklikleri ve mevzii imar planlarının planlara işlenmesi ve Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılması sonucunda; talep yazıya ekli krokide görülen alanlarda hatalar tespit edildiği, söz konusu alanların onaylı imar planlarına uygun çizilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 11: Belediye Meclisi’nin 06.02.2017  tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
31.İlave Madde 12: Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih ve 788 sayılı kararları gereğince hazırlanan  2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde “Toptancı Hal Ve Pazar Yerleri İşgaliye ücretleri” başlığı altında yer alan “Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden işgal edilen binanın iç kısmının her m2’sinden günlük olarak alınan ücret” 2016 yılında 0,25 TL iken sehven %100 artırılarak 0,50TL olarak belirlendiği, bu ücretin 2017 yılında 0,30 TL olarak uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih ve 788 sayılı kararları gereğince hazırlanan  2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde “Toptancı Hal Ve Pazar Yerleri İşgaliye ücretleri” başlığı altında yer alan “Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden işgal edilen binanın iç kısmının her m2’sinden günlük olarak alınan ücret” 2016 yılında 0,25 TL iken sehven %100 artırılarak 0,50TL olarak belirlendiği, bu ücretin 2017 yılında 0,30 TL olarak uygulanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. (BU maddenin oylamasında üyelerden Orhan TAMER oy kullanmamıştır.)
32.İlave Madde 13: İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN’ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN’ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017  Mart  ayı Meclis Toplantısının 01.03.2017  Çarşamba günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

      Belediye Başkanı Nurullah CAHAN;  2017 Şubat  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
           Nurullah CAHANEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı             Katip             Katip

 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2017