Meclis Karar Özetleri

07.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

705
13-02-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.02.2018      ÇARŞAMBA      17.00            2018              2                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

15.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
17.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda,  1664  adanın yapılaşma koşullarının  A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan   yönünde   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesi uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
18.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ'in İlimiz, Merkez Kemalöz Mahallesi,  5390 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  
19.Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Hüseyin APAYDIN'ın İlimiz, Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 15.11.2017 tarih ve 636 sayılı Kararı ile İlimizde 2018 yılında uygulanacak olan otopark bedellerinin yanındaki oranla uyumsuzluk içerdiği için tashih yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni Bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ilgili yerlere bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.İlave Madde 3: İlimiz Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 64 ada 20 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 4: İlimiz Merkez, Elmalıdere mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.İlave Madde 5: Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. Katta bulunan 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 ve 222 numaralı büroların Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne 3 (üç) yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği ve süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.İlave Madde 6: 01/02/2018 tarihli Belediye Meclisinin 1. oturum 1. birleşiminde görüşülüp işletmeye açılması kararı alınan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 Merkez/UŞAK adresinde bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 7: Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  edilen "Fatih Mahallesi 6965 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve yerine yeni ipotek tesis edilmesi konusu " Plan ve Bütçe Komisyonu'nca görüşülerek karara bağlanmıştır. İpotek İşlemlerinde Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.İlave Madde 8: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesinde bulunan tescilli Aliağa Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu alanda caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 558 ada 15 ve16 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.İlave Madde 9: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde bulunan tescilli Kurşunlu Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Belediyemize ait taşınmazların da bulunduğu imar adasında, caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

15.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
17.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda,  1664  adanın yapılaşma koşullarının  A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan   yönünde   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesi uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda,  1664  adanın yapılaşma koşullarının  A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan   yönünde   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesi uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret, Ergün KIRDİNLİ’nin 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ'in İlimiz, Merkez Kemalöz Mahallesi,  5390 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ'in İlimiz, Merkez Kemalöz Mahallesi,  5390 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin Gündem Dışı Bırakılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Hüseyin APAYDIN'ın İlimiz, Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hüseyin APAYDIN'ın İlimiz, Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.   
20.Belediye Meclisinin 15.11.2017 tarih ve 636 sayılı Kararı ile İlimizde 2018 yılında uygulanacak olan otopark bedellerinin yanındaki oranla uyumsuzluk içerdiği için tashih yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 15.11.2017 tarih ve 636 sayılı Kararı ile İlimizde 2018 yılında uygulanacak olan otopark bedellerinin yanındaki oranla uyumsuzluk içerdiği için tashih yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni Bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ilgili yerlere bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni Bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ilgili yerlere bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.İlave Madde 3: İlimiz Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 64 ada 20 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 64 ada 20 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 4: İlimiz Merkez, Elmalıdere mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Elmalıdere mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.İlave Madde 5: Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. Katta bulunan 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 ve 222 numaralı büroların Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne 3 (üç) yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği ve süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. Katta bulunan 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 ve 222 numaralı büroların Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı adına Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne yakıt, ısınma ve diğer ortak giderlerinin ilgili kurum tarafından karşılanması şartı ile 3 yıllığına tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.İlave Madde 6: 01/02/2018 tarihli Belediye Meclisinin 1. oturum 1. birleşiminde görüşülüp işletmeye açılması kararı alınan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 Merkez/UŞAK adresinde bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 01/02/2018 tarihli Belediye Meclisinin 1. oturum 1. birleşiminde görüşülüp işletmeye açılması kararı alınan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 Merkez/UŞAK adresinde bulunan Çayzade işletmesinin Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.İlave Madde 7: Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  edilen "Fatih Mahallesi 6965 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve yerine yeni ipotek tesis edilmesi konusu " Plan ve Bütçe Komisyonu'nca görüşülerek karara bağlandığı, İpotek İşlemlerinde Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  edilen "Fatih Mahallesi 6965 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve yerine yeni ipotek tesis edilmesi konusu " Plan ve Bütçe Komisyonu'nca görüşülerek karara bağlandığı, İpotek İşlemlerinde Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.İlave Madde 8: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesinde bulunan tescilli Aliağa Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu alanda caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 558 ada 15 ve16 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesinde bulunan tescilli Aliağa Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu alanda caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 558 ada 15 ve16 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
35.İlave Madde 9: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde bulunan tescilli Kurşunlu Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Belediyemize ait taşınmazların da bulunduğu imar adasında, caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde bulunan tescilli Kurşunlu Camiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce ortak restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Belediyemize ait taşınmazların da bulunduğu imar adasında, caminin çevre düzenlemelerinin de yapılarak ortaya çıkarılması ve alanın yenilenerek kente kazandırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2018  Mart ayı Meclis Toplantısının 01.03.201  Perşembe günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Belediye Başkanı Nurullah CAHAN;  2018 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
  Nurullah CAHAN                  Emine YILDIRIM   
    Belediye Başkanı                      Katip        

    (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden Elmalıdere Mezarlığı'na Genişletme Kararı Uşak Belediyesi Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu İçin Yeni Alan Tahsis Etti UŞAK AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE KALKINMAYA DEVAM EDECEK Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2018