Meclis Karar Özetleri

07.06.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

467
13-06-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.06.2017     ÇARŞAMBA        17.00            2017               6                   5                  1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK,  Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 3: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 4: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hizmet binasının projesinin yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
19.İlave Madde 5: Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkez Fevzi çakmak Mahallesi 2750 ada 1 parselde kayıtlı zemin kat 17-18-19 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 6: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017  tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihli toplantısının 1. oturumunda 2016/9  sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yerine; “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 9: İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Ovademirler Köyü, 3 ve 11 numaralı parsellerde imar planı değişikliği ve ilavesi yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 10: İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi 4600 ada 5 parsel, 543,00 m² miktarındaki, imar planında H=15,50 ve ayrık nizamda ticari 5 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 11: Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması hususunda Yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusunun Sosyal Yardım Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 12: İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 4 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve  Spor Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 3: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülmüş ve görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
18.İlave Madde 4: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hizmet binasının projesinin yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hizmet binasının projesinin yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlave Madde 5: Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkez Fevzi çakmak Mahallesi 2750 ada 1 parselde kayıtlı zemin kat 17-18-19 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkez Fevzi çakmak Mahallesi 2750 ada 1 parselde kayıtlı zemin kat 17-18-19 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Akın DEMİR oturuma katılmıştır.)
20.İlave Madde 6: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017  tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi’nin 01.06.2017  tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yerine; “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yerine; “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.İlave Madde 9: İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Ovademirler Köyü, 3 ve 11 numaralı parsellerde imar planı değişikliği ve ilavesi yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Ovademirler Köyü, 3 ve 11 numaralı parsellerde imar planı değişikliği ve ilavesi yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 10: İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi 4600 ada 5 parsel, 543,00 m² miktarındaki, imar planında H=15,50 ve ayrık nizamda ticari 5 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi 4600 ada 5 parsel, 543,00 m² miktarındaki, imar planında H=15,50 ve ayrık nizamda ticari 5 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.İlave Madde 11: Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması hususunda  yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusunun Sosyal Yardım Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması  hususunda yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusunun Sosyal Yardım Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun tekrar görüşülmek üzere Sosyal Yardım Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlave Madde 12: İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda  Belediyemiz ve  vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 4 adet taleplerin,  İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusuna ait 4 adet talepler tek tek görüşülmüş olup; görüşmelerin tamamlanmasından sonra;

Sıralama listesinin 1.  Sırasındaki İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c03c ve K22c03d paftalarda, 1011 ada 5, 6, 11, 12, 13, 16 ve 17 numaralı parsellerde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına NİP-21689,15 PİN ile kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi;  Oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  Üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 çekimser oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Sıralama listesinin 2.  Sırasındaki İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c03c4a, K22c03d4d, K22c03d3b ve K22c03d3c paftalarda 1011 ada 5, 6, 11, 12, 13, 16 ve 17 numaralı parsellerde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına UİP-21690,24 PİN ile kayıtlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi;  Oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  Üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 çekimser oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sıralama listesinin 3.  Sırasındaki Musa ULUSOY; İlimiz, Karaağaç Köyü, K22c07c pafta, 146 numaralı parselin tarım alanı olarak düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına NİP-21689,16 PİN ile kayıtlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi;  Oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sıralama listesinin 4.  Sırasındaki Musa ULUSOY; İlimiz, Karaağaç Köyü, K22c07c4c pafta, 146 numaralı parselin E=0.007 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına UİP-21690,25 PİN ile kayıtlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi;  Oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017 Temmuz ayı Meclis Toplantısının  03.07.2017  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

       Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN;  2017 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

         
Nurullah CAHAN              Emine YILDIRIM       Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                 Katip                              Katip

 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.06.2017