Meclis Karar Özetleri

07.09.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

566
12-09-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.09.2017    PERŞEMBE    17.00             2017               10                   3        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı Nurullah CAHAN Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK,  Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Akın DEMİR,  Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY,  Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN,  Mehmet YAŞAR,  Salih KÜÇÜK,  Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN,  Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

15.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10 pafta, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10d1c ve K22c10d1d paftalarda, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı (düğün salonu) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin E=1.95 Yençok= Serbest yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde kayıtlı, imar planında işhanı ve çok katlı otopark alanına isabet eden, bodrum kat 1-2 bağımsız bölüm numaralı depo, zemin kat 4-5-6 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 1.kat 7-8-9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 2.kat 10-11-12 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 3.kat 13-14-15 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 4.kat 16-17-18 bağımsız bölüm numaralı işyeri ve 5.kat 19-20-21 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23. Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı kararı ile 20 araçlık servis plakası satışı kabul edilmiş olup, bu sayıya 20 adet daha eklenerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması. 
25.İlave Madde 2: Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 401 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c pafta, 757 numaralı parselde Kamu Hizmeti Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 401 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b paftalarda, 757 numaralı parselde İdari Hizmet Alanı (Vali Konağı) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 4: Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar palanı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar  planı değişikliğine askı süresi içersinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 5: Belediye Meclisi’nin 04.08.2017  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması” konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu birlikte görüşülerek  karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

15.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10 pafta, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10 pafta, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10d1c ve K22c10d1d paftalarda, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı (düğün salonu) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10d1c ve K22c10d1d paftalarda, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı (düğün salonu) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)
18.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin E=1.95 Yençok= Serbest yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin E=1.95 Yençok= Serbest yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)
19.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde kayıtlı, imar planında işhanı ve çok katlı otopark alanına isabet eden, bodrum kat 1-2 bağımsız bölüm numaralı depo, zemin kat 4-5-6  bağımsız bölüm numaralı işyeri, 1.kat 7-8-9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 2.kat 10-11-12 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 3.kat 13-14-15 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 4.kat 16-17-18 bağımsız bölüm numaralı işyeri ve 5.kat 19-20-21 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde kayıtlı, imar planında işhanı ve çok katlı otopark alanına isabet eden, bodrum kat 1-2 bağımsız bölüm numaralı depo, zemin kat 4-5-6  bağımsız bölüm numaralı işyeri, 1.kat 7-8-9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 2.kat 10-11-12 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 3.kat 13-14-15 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 4.kat 16-17-18 bağımsız bölüm numaralı işyeri ve 5.kat 19-20-21 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden   Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 5 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

Gündemin 22.maddesinin gündemin son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

23. Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı kararı ile 20 araçlık servis plakası satışı kabul edilmiş olup, bu sayıya 20 adet daha eklenerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı kararı ile 20 araçlık servis plakası satışı kabul edilmiş olup, bu sayıya 20 adet daha eklenerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 24.maddesinin  (İlave madde 1) gündemin son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

25.İlave Madde 2: Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 401 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c pafta, 757 numaralı parselde Kamu Hizmeti Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c pafta, 757 numaralı parselde Kamu Hizmeti Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden   Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 5 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
26.İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 401 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b paftalarda, 757 numaralı parselde İdari Hizmet Alanı (Vali Konağı) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz Merkez Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b paftalarda, 757 numaralı parselde İdari Hizmet Alanı (Vali Konağı) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden   Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 5 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
27.İlave Madde 4: Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar palanı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar  planı değişikliğine askı süresi içersinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar palanı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar  planı değişikliğine askı süresi içersinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.İlave Madde 5: Belediye Meclisi’nin 04.08.2017  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması” konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; : Belediye Meclisi’nin 04.08.2017  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması” konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan  geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN,  Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 14 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

Belediye  Başkanı Nurullah  CAHAN;   Gündemin kalan maddelerinin 08.09.2017 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                   
    Nurullah CAHAN              Emine YILDIRIM         Sevgi COŞKUN
      Belediye Başkanı                   Katip                               Katip        

      (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ Uşak Belediyesi'nin Spora Yaptığı Yatırım Sokağa Taştı Belediyemiz Yönetim Kadrosundan İki İsim Görevinden Ayrıldı Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Çatı Kapama İşi İhale İlanı 07.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (28) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.09.2017