Meclis Karar Özetleri

07.12.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

527
15-12-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.12.2017     PERŞEMBE         17.00             2017               13                   5             1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM,  Özer ERKEK, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT,   Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

32.Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 1: Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.İlave Madde 2: Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ’ın İlimiz Merkez Fatih mahallesi 2114 ada, 27 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
35.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
36.İlave Madde 4: SamiYİĞİT ve Koray YİĞİT Vekili Turan KUTLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
37.İlave Madde 5: Ali ŞEN Vekili Ahmet KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 2281 ada, 1 nolu parselde imar  planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
38.İlave Madde 6: Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Ayhan BULUT‘un İlimiz, Merkez, Kuyucak 443 parselde İlave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
44.İlave Madde 12: Uşak Otopark Yönetmeliği genel esaslar 3/a maddesinde “Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya peyzajında karşılanması esastır. Binaların tesis edilen otoparkların (öncelikle binanın ihtiyacı olan genel otopark) olarak değerlendirilmesi zorunludur. İhtiyaçtan fazla düzenlenmesi halinde özel garaj olarak kullanılması mümkündür” denilmektedir. Belediyemizde yapılan uygulamalarda; (Binanın bodrum veya bahçesinde) binanın ihtiyacı olan otopark düzenlenip kalan alanlarda garaj tertiplenmesi uygulaması bodrumda bağımsız bölüm oluşturulmasına sebep olduğu, Bu nedenle binanın üst katlarında yer alan konut kullanımlı bağımsız bölümlerine ayrılacak ortak alanların kısıtlanmasına sebep olduğu, ayrıca bodrum da oluşturulan garaj nitelikli bağımsız bölümler, konut gibi satılmakta ve alan kişilerin ikamet talepleri Belediyemizce çözülemeyecek sorunlara sebep olduğu, Bodrumdaki bu bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğu toprağa gömülü olduğu için (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51/3.maddesine göre) konut olarak tadilatının mümkün olmadığı, Binanın su basman kotu ne olursa olsun binaların bodrumunda yalnız binanın ihtiyacı için ortak amaçlı otopark yapılabilmesi, bodrumdaki zorunlu alanların (otopark, sığınak, kazan dairesi, su deposu, hidrofor….) yapımı öncelikli olup hiçbir şekilde bağımsız bölüm olarak garaj düzenlenmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.İlave Madde 14: Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarihli kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin hali hazır yeni dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj içi Sokak No:40-A daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için talep edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden ilgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

32.Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.İlave Madde 1: Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.İlave Madde 2: Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ’ın İlimiz Merkez Fatih mahallesi 2114 ada, 27 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ’ın İlimiz Merkez Fatih mahallesi 2114 ada, 27 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.İlave Madde 4: Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT Vekili Turan KUTLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT Vekili Turan KUTLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet  Mahallesi 4777 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.İlave Madde 5: Ali ŞEN Vekili Ahmet KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 2281 ada, 1 nolu parselde imar  planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ŞEN Vekili Ahmet KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 2281 ada, 1 nolu parselde imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.İlave Madde 6: Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Ayhan BULUT‘un İlimiz, Merkez, Kuyucak 443 parselde İlave imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Ayhan BULUT‘un İlimiz, Merkez, Kuyucak 443 parselde İlave imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
44.İlave Madde 12: Uşak Otopark Yönetmeliği genel esaslar 3/a maddesinde “Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya peyzajında karşılanması esastır. Binaların tesis edilen otoparkların (öncelikle binanın ihtiyacı olan genel otopark) olarak değerlendirilmesi zorunludur. İhtiyaçtan fazla düzenlenmesi halinde özel garaj olarak kullanılması mümkündür” denilmektedir. Belediyemizde yapılan uygulamalarda; (Binanın bodrum veya bahçesinde) binanın ihtiyacı olan otopark düzenlenip kalan alanlarda garaj tertiplenmesi uygulaması bodrumda bağımsız bölüm oluşturulmasına sebep olduğu, Bu nedenle binanın üst katlarında yer alan konut kullanımlı bağımsız bölümlerine ayrılacak ortak alanların kısıtlanmasına sebep olduğu, ayrıca bodrum da oluşturulan garaj nitelikli bağımsız bölümler, konut gibi satılmakta ve alan kişilerin ikamet talepleri Belediyemizce çözülemeyecek sorunlara sebep olduğu, Bodrumdaki bu bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğu toprağa gömülü olduğu için (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51/3.maddesine göre) konut olarak tadilatının mümkün olmadığı, Binanın su basman kotu ne olursa olsun binaların bodrumunda yalnız binanın ihtiyacı için ortak amaçlı otopark yapılabilmesi, bodrumdaki zorunlu alanların (otopark, sığınak, kazan dairesi, su deposu, hidrofor….) yapımı öncelikli olup hiçbir şekilde bağımsız bölüm olarak garaj düzenlenmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Otopark Yönetmeliği genel esaslar 3/a maddesinde “Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya peyzajında karşılanması esastır. Binaların tesis edilen otoparkların (öncelikle binanın ihtiyacı olan genel otopark) olarak değerlendirilmesi zorunludur. İhtiyaçtan fazla düzenlenmesi halinde özel garaj olarak kullanılması mümkündür” denilmektedir. Belediyemizde yapılan uygulamalarda; (Binanın bodrum veya bahçesinde) binanın ihtiyacı olan otopark düzenlenip kalan alanlarda garaj tertiplenmesi uygulaması bodrumda bağımsız bölüm oluşturulmasına sebep olduğu, Bu nedenle binanın üst katlarında yer alan konut kullanımlı bağımsız bölümlerine ayrılacak ortak alanların kısıtlanmasına sebep olduğu, ayrıca bodrum da oluşturulan garaj nitelikli bağımsız bölümler, konut gibi satılmakta ve alan kişilerin ikamet talepleri Belediyemizce çözülemeyecek sorunlara sebep olduğu, Bodrumdaki bu bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğu toprağa gömülü olduğu için (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51/3.maddesine göre) konut olarak tadilatının mümkün olmadığı, Binanın su basman kotu ne olursa olsun binaların bodrumunda yalnız binanın ihtiyacı için ortak amaçlı otopark yapılabilmesi, bodrumdaki zorunlu alanların (otopark, sığınak, kazan dairesi, su deposu, hidrofor….) yapımı öncelikli olup hiçbir şekilde bağımsız bölüm olarak garaj düzenlenmemesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
46.İlave Madde 14: Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarihli kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin hali hazır yeni dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj içi Sokak No:40-A daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için talep edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden ilgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin hali hazır yeni dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj içi Sokak No:40-A daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için talep edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden ilgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2018 Ocak ayı Meclis Toplantısının 02.01.2018 Salı  günü saat 17.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL;  2017 Aralık ayı Meclis Toplantısının konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatıyorum.

                  
   Zeki ERCEL             Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.                Katip                             Katip             

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.12.2017