Meclis Karar Özetleri

08.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

516
11-01-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
08.01.2018      PAZARTESİ       17.00             2018               1                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK,  Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER,  Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
33.  İlave madde 1: İlimiz Merkez Gazi Bulvarı solunda, Fevzi ÇakmakKız Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğinden başlayıp Mehmet Akif Ersoy, Elmalıdere, Aybey, Bozkurt, Karaağaç ve Dikilitaş Mahallelerinden geçen ve Hacıkadem yol ayrımından Atatürk Bulvarına birleşen kuzey 40 mt.lik yol adı olan Ankara Caddesi isminin değiştirilmesi  konusunun görüşülmesi.
34. İlave madde 2: Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağ.Hiz.Teks.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3084 ada, 4 numaralı parselde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. İlave madde 3: Öztan Sağlık Hastahanesi Tarım Hayv.Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5655 ada, 20 parsel ve 983 ada, 692 parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36. İlave madde 4: Ahmet CEYLAN’ın İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 2363 ada, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37. İlave madde 5: Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Muharremşah Köyü 252 ad a, 1 numaralı parselde ilave imar planı yapılması talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
38.  İlave madde 6: 04.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28.11.2017 kabul tarihli 7061 Sayılı Kanunun 86.maddesi “5393 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenmiştir.” Ek madde 2 “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin %50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarının herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait Eğitim Kurumları, Yurtlar, Okul Pansiyonları ve Hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında ücret talep edilemez.” Denildiğinden, konunun görüşülerek karara bağlanması.
39. İlave madde 7: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
40. İlave madde 8: Belediye meclisinin 06.12.2017 tarihli toplantısında 2017/741 sayılı kararı ile Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye kanunun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak Uşak Belediyesine ait Köme Mahallesi Kurt Sokakta bulunan Çayzade İşletmesinin devredilmesi konusunun Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/741 değişik iş dosya numaralı kararı Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olup konunun Plan ve Bütçe komisyonu kararı ve bilirkişi raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave madde 9: Afet riski taşıyan yapılarla ilgili şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına,inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla bölgelere göre tespit edilen otopark bedellerinde indirim yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.  İlave madde 10: İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
43.  İlave madde 11: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4367 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi,1116 ada 11 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.  İlave madde 12: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4374 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.  İlave madde 13: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4375 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 228 ada 6 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması
26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.  İlave madde 14: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Kıbrıs Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
47.  İlave madde 15: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Tekmen Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
48.  İlave madde 16: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Gediz Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
49.  İlave madde 17: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Ahmet Yılmaz Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
50.  İlave madde 18: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Hisarkapı Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
51.  İlave madde 19: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Feridun Alabaş Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
52.  İlave madde 20: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Kerim Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
53.  İlave madde 21: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Yeniceköy Caddesinin  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
54.  İlave madde 22: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Yıldırım Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
55.  İlave madde 23: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 2.Eren  Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
56.  İlave madde 24: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 1.Gül ve 1.Çam  Sokakların  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
57.  İlave madde 25: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Ankara-İzmir karayolu ve Ankara Caddesi arasında kalan bölgenin ulaşım ağının güçlendirilmesi için toplayıcı yollar planlaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
58.  İlave madde 26: İbrahim Tahtakılıç Caddesi ile Ankara-İzmir karayoluna bağlantı sağlanan mevcut onaylı imar planlarında 22.00 metre genişliğindeki Şehit Alim Yılmaz Caddesi., 1.Pırlanta Sokakla kesiştiği noktaya kadar devamlılığı olan bir yoldur. Ancak daha sonra kent merkezinin güneyine doğru devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin konut kullanımı olarak hızlı gelişme gösteren bölgesi olan Kuyucak Köyü ve Kemalöz Mahallesinde söz konusu yolun bu gelişmeler göz önünde bulundurularak mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğindeki Bölme Caddesine bağlantısının sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Alim Yılmaz Caddesinin Bölme Caddesi ile bağlantısının sağlanmasına yönelik yolların imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
59.  İlave madde 27:  Mevcut imar planlarında 40.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Şehit Basri Bey Caddesi Kuyucak Köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumda ve onaylı imar planı, uygulamalar ve yapılaşmalardan dolayı yolun devamlılığı sağlanamamaktadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Bölme Caddesi ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun düzenlenmesi ve kavşak çalışması yapılması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Basri Bey Caddesi ile Bölme Caddesinin bağlantısının imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
60.  İlave madde 28:  Mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Mithat Paşa Caddesi Ovademirler köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumdadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Orhan Dengiz Bulvarı ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Mithat Paşa Caddesi ile Orhan Dengiz Bulvarının bağlantısının sağlanması için imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
61. İlave madde 29: Mevcut imar planlarında küçük sanayi alanı (Dokumacılar Sitesi) olarak planlanmış alanın cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki 3. Çanlı Sokak, Kalfa spor tesislerinin bulunduğu kısımdaki 30.00 metre genişliğindeki Gençlik Caddesine kadar devam etmekte ancak bu kısımdan sonra devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik; 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanması gerektiğinden,  Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanmasına yönelik imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında Meclis Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin  bürüt 141.00.-TL olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin İhtisas Komisyonu üyeleri ve Denetim Komisyonu üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin  bürüt 141.00.-TL olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2018 Mali yılında Belediyemiz Denetim Komisyonunda 8 kişinin azami 40 gün süreyle görevlendirilmesi ve günlük bürüt 108.00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin Belediye Başkanı maaşının 2/3 olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2018 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen aylık bürüt 352.00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.  İlave madde 1: İlimiz Merkez Gazi Bulvarı solunda, Fevzi ÇakmakKız Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğinden başlayıp Mehmet Akif Ersoy, Elmalıdere, Aybey, Bozkurt, Karaağaç ve Dikilitaş Mahallelerinden geçen ve Hacıkadem yol ayrımından Atatürk Bulvarına birleşen kuzey 40 mt.lik yol adı olan Ankara Caddesi isminin değiştirilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Gazi Bulvarı solunda, Fevzi ÇakmakKız Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğinden başlayıp Mehmet Akif Ersoy, Elmalıdere, Aybey, Bozkurt, Karaağaç ve Dikilitaş Mahallelerinden geçen ve Hacıkadem yol ayrımından Atatürk Bulvarına birleşen kuzey 40 mt.lik yol adı olan Ankara Caddesi isminin değiştirilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34. İlave madde 2: Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağ.Hiz.Teks.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3084 ada, 4 numaralı parselde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağ.Hiz.Teks.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3084 ada, 4 numaralı parselde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35. İlave madde 3: Öztan Sağlık Hastahanesi Tarım Hayv.Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5655 ada, 20 parsel ve 983 ada, 692 parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Öztan Sağlık Hastahanesi Tarım Hayv.Tic.Ltd.Şti.nin İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5655 ada, 20 parsel ve 983 ada, 692 parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36. İlave madde 4: Ahmet CEYLAN’ın İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 2363 ada, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN’ın İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 2363 ada, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar plan değişikliği yapılması konusunun tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37. İlave madde 5: Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Muharremşah Köyü 252 ad a, 1 numaralı parselde ilave imar planı yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Muharremşah Köyü 252 ad a, 1 numaralı parselde ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.  İlave madde 6: 04.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28.11.2017 kabul tarihli 7061 Sayılı Kanunun 86.maddesi “5393 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenmiştir.” Ek madde 2 “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin %50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarının herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait Eğitim Kurumları, Yurtlar, Okul Pansiyonları ve Hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında ücret talep edilemez.” Denildiğinden, konu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 04.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28.11.2017 kabul tarihli 7061 Sayılı Kanunun 86.maddesi “5393 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenmiştir.” Ek madde 2 “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin %50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarının herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait Eğitim Kurumları, Yurtlar, Okul Pansiyonları ve Hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında ücret talep edilemez.” Denildiğinden, konunun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
39. İlave madde 7: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemiz Bünyesinde 2018 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen talep yazıya ekli listede kadro ve unvanları yazılı tam zamanlı personel ücretlerinin Maliye Bakanlığının genelgesine göre 2018 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirlenen taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40. İlave madde 8: Belediye meclisinin 06.12.2017 tarihli toplantısında 2017/741 sayılı kararı ile Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye kanunun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak Uşak Belediyesine ait Köme Mahallesi Kurt Sokakta bulunan Çayzade İşletmesinin devredilmesi konusunun Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/741 değişik iş dosya numaralı kararı Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olup konunun Plan ve Bütçe komisyonu kararı ve bilirkişi raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş’ye 5393 sayılı Belediye kanunun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak Uşak Belediyesine ait Köme Mahallesi Kurt Sokakta bulunan Çayzade İşletmesinin devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 2 yıl süreyle devredilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER,  Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
41. İlave madde 9: Afet riski taşıyan yapılarla ilgili şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına,inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla bölgelere göre tespit edilen otopark bedellerinde indirim yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Afet riski taşıyan yapılarla ilgili şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına,inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla bölgelere göre tespit edilen otopark bedellerinde indirim yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.  İlave madde 10: İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
43.  İlave madde 11: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4367 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi,1116 ada 11 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4367 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi,1116 ada 11 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
44.  İlave madde 12: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4374 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4374 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
45.  İlave madde 13: Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4375 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 228 ada 6 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4375 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 228 ada 6 numaralı parselin tescil edildiği 26.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
46.  İlave madde 14: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Kıbrıs Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Kıbrıs Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
47.  İlave madde 15: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Tekmen Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Tekmen Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
48.  İlave madde 16: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Gediz Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Gediz Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
49.  İlave madde 17: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Ahmet Yılmaz Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Ahmet Yılmaz Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
50.  İlave madde 18: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Hisarkapı Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Hisarkapı Ulu Yolu Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
51.  İlave madde 19: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Feridun Alabaş Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Şehit Feridun Alabaş Caddesinin imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
52.  İlave madde 20: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Kerim Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Kerim Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
53.  İlave madde 21: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Yeniceköy Caddesinin  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, Yeniceköy Caddesinin  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
54.  İlave madde 22: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Yıldırım Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 1.Yıldırım Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
55.  İlave madde 23: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 2.Eren  Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez, 2.Eren  Sokağın  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
56.  İlave madde 24: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 1.Gül ve 1.Çam  Sokakların  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 1.Gül ve 1.Çam  Sokakların  imar planlarındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
57.  İlave madde 25: Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Ankara-İzmir karayolu ve Ankara Caddesi arasında kalan bölgenin ulaşım ağının güçlendirilmesi için toplayıcı yollar planlaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kent Merkezinin kuzeyinde ana arter niteliğindeki 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun imar planı 1996 yılında onaylanmıştır. İmar planı onaylanan ve Ankara Caddesi olarak bilinen bu yolun yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Kentin kuzeyindeki mahallelerin kalkındırılması ve modern şehirleşmenin sağlanabilmesi için teknik ve sosyal altyapı standartlarının arttırılması amacıyla; öncelikli olarak kent merkezi ile 40.00 metre genişliğindeki Ankara Caddesinin bağlantılarının sağlandığı, 1996 yılından bu yana değişiklik geçirmemiş ve artık ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar yolların rehabilite edilmesi gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Ankara-İzmir karayolu ve Ankara Caddesi arasında kalan bölgenin ulaşım ağının güçlendirilmesi için toplayıcı yollar planlaması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
58.  İlave madde 26: İbrahim Tahtakılıç Caddesi ile Ankara-İzmir karayoluna bağlantı sağlanan mevcut onaylı imar planlarında 22.00 metre genişliğindeki Şehit Alim Yılmaz Caddesi., 1.Pırlanta Sokakla kesiştiği noktaya kadar devamlılığı olan bir yoldur. Ancak daha sonra kent merkezinin güneyine doğru devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin konut kullanımı olarak hızlı gelişme gösteren bölgesi olan Kuyucak Köyü ve Kemalöz Mahallesinde söz konusu yolun bu gelişmeler göz önünde bulundurularak mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğindeki Bölme Caddesine bağlantısının sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Alim Yılmaz Caddesinin Bölme Caddesi ile bağlantısının sağlanmasına yönelik yolların imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İbrahim Tahtakılıç Caddesi ile Ankara-İzmir karayoluna bağlantı sağlanan mevcut onaylı imar planlarında 22.00 metre genişliğindeki Şehit Alim Yılmaz Caddesi., 1.Pırlanta Sokakla kesiştiği noktaya kadar devamlılığı olan bir yoldur. Ancak daha sonra kent merkezinin güneyine doğru devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin konut kullanımı olarak hızlı gelişme gösteren bölgesi olan Kuyucak Köyü ve Kemalöz Mahallesinde söz konusu yolun bu gelişmeler göz önünde bulundurularak mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğindeki Bölme Caddesine bağlantısının sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Alim Yılmaz Caddesinin Bölme Caddesi ile bağlantısının sağlanmasına yönelik yolların imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
59.  İlave madde 27:  Mevcut imar planlarında 40.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Şehit Basri Bey Caddesi Kuyucak Köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumda ve onaylı imar planı, uygulamalar ve yapılaşmalardan dolayı yolun devamlılığı sağlanamamaktadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Bölme Caddesi ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun düzenlenmesi ve kavşak çalışması yapılması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Basri Bey Caddesi ile Bölme Caddesinin bağlantısının imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mevcut imar planlarında 40.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Şehit Basri Bey Caddesi Kuyucak Köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumda ve onaylı imar planı, uygulamalar ve yapılaşmalardan dolayı yolun devamlılığı sağlanamamaktadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Bölme Caddesi ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun düzenlenmesi ve kavşak çalışması yapılması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Şehit Basri Bey Caddesi ile Bölme Caddesinin bağlantısının imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
60.  İlave madde 28:  Mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Mithat Paşa Caddesi Ovademirler köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumdadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Orhan Dengiz Bulvarı ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Mithat Paşa Caddesi ile Orhan Dengiz Bulvarının bağlantısının sağlanması için imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mevcut imar planlarında 30.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanmış Mithat Paşa Caddesi Ovademirler köy merkezine kadar devam etmektedir. Ancak söz konusu yol köy merkezine saplanmış durumdadır. Bu durum Mekansal Planlar Yönetmeliğinde belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun değildir. Söz konusu yolun mevcut onaylı imar planlarında 30.00 metre olarak planlanmış Orhan Dengiz Bulvarı ile bağlantısının imar planı yapım esaslarına uygun sağlanması gerektiğinden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez Mithat Paşa Caddesi ile Orhan Dengiz Bulvarının bağlantısının sağlanması için imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
61. İlave madde 29: Mevcut imar planlarında küçük sanayi alanı (Dokumacılar Sitesi) olarak planlanmış alanın cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki 3. Çanlı Sokak, Kalfa spor tesislerinin bulunduğu kısımdaki 30.00 metre genişliğindeki Gençlik Caddesine kadar devam etmekte ancak bu kısımdan sonra devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik; 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanması gerektiğinden,  Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanmasına yönelik imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mevcut imar planlarında küçük sanayi alanı (Dokumacılar Sitesi) olarak planlanmış alanın cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki 3. Çanlı Sokak, Kalfa spor tesislerinin bulunduğu kısımdaki 30.00 metre genişliğindeki Gençlik Caddesine kadar devam etmekte ancak bu kısımdan sonra devamlılığı bulunmamaktadır. Kentin ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik; 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanması gerektiğinden,  Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre İlimiz, Merkez 3. Çanlı Sokağın Uşak Devlet Hastanesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün cephe aldığı Denizli Caddesi ve devamında Ankara-İzmir karayolu ile bağlantısının sağlanmasına yönelik imar planlarındaki durumlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2018  Şubat  ayı Meclis Toplantısının 01.02.201  Perşembe günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Belediye Başkanı Nurullah CAHAN;  2018 Ocak  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
     Nurullah CAHAN                 Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
       Belediye Başkanı                     Katip                            Katip
      (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.01.2018