Meclis Karar Özetleri

18.07.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

548
21-07-2017


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
18.07.2017        SALI              17.00          2017    8(OLAĞANÜSTÜ-1)          1                1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER.

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2017 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 22 ada 1 numaralı parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesi ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d1b ve K22c09d1c paftalarda, 22 ada 1 numaralı parselde E=0.50, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.    Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 1547 adanın orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.    Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1547 adanın yapılaşma koşullarının A-3 TAKS=0.28 KAKS=0.84 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada Kent Park Projesi kapsamında taşınan eğitim alanlarının park ve yeşil alan (Kent Meydanı) olarak, K22c10d paftada bulunan pazar alanında ise eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan pazar alanında ise lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli yazısına istinaden; Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı ile yapılan Protokol ile yeni içkili yer bölgesi tespit edilen 2750 Ada 1 Parsel dışında kalan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.Maddesi İçkili Yer Bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği yönetmelik kapsamında 04.02.2014 Tarih ve 2014/132 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis kararı ile İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön)380.384 Sayılı yerler dışında kalan; 1.İslice Mahallesi 1.Vidinli Sokak 12.16(Tek Yön) 2.İslice Mahallesi 2.Vidinli Sokak(Tek Yön) 3.7 Sayılı yerler 3.İslice Mahallesi 1.Gümüş Sokak (Tek Yön) 3.5 Sayılı Yerler 4.İslice Mahallesi Tuğlu Sokak (Tek Yön) 2.4 Sayılı Yerler 5.İslice Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi (Tek Yön) 4.22 Sayılı Yerler 6.Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi (Tek Yön) 2.6 Sayılı Yerler 7.Atatürk Mahallesi Çivril  Caddesi (Tek Yön) 28.30 Sayılı Yerler  8.Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ( Tek Yön) 13.17 Sayılı Yerler 9.Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi (Tek Yön) 59.63 Sayılı Yerler  10.Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı (Tek Yön) 48.54 Sayılı Yerler 11.Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön) 120.126 Sayılı Yerlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasını yeni İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenen 2750 Ada 1 Parselde bulunan 17.18.19 Nolu Bağımsız Bölümlerin İçkili Yer Bölgesinden çıkarılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

1.    2017 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 22 ada 1 numaralı parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesi ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 22 ada 1 numaralı parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesi ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 10 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d1b ve K22c09d1c paftalarda, 22 ada 1 numaralı parselde E=0.50, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d1b ve K22c09d1c paftalarda, 22 ada 1 numaralı parselde E=0.50, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 10 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4.    Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 1547 adanın orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 1547 adanın orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 10 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5.    Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1547 adanın yapılaşma koşullarının A-3 TAKS=0.28 KAKS=0.84 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1547 adanın yapılaşma koşullarının A-3 TAKS=0.28 KAKS=0.84 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 10 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

        Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oturuma katılmıştır.

6.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 11 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
7.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 11 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada Kent Park Projesi kapsamında taşınan eğitim alanlarının park ve yeşil alan (Kent Meydanı) olarak, K22c10d paftada bulunan pazar alanında ise eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada Kent Park Projesi kapsamında taşınan eğitim alanlarının park ve yeşil alan (Kent Meydanı) olarak, K22c10d paftada bulunan pazar alanında ise eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan pazar alanında ise lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan pazar alanında ise lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli yazısına istinaden; Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı ile yapılan Protokol ile yeni içkili yer bölgesi tespit edilen 2750 Ada 1 Parsel dışında kalan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.Maddesi İçkili Yer Bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği yönetmelik kapsamında 04.02.2014 Tarih ve 2014/132 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis kararı ile İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön)380.384 Sayılı yerler dışında kalan; 1.İslice Mahallesi 1.Vidinli Sokak 12.16(Tek Yön) 2.İslice Mahallesi 2.Vidinli Sokak(Tek Yön) 3.7 Sayılı yerler 3.İslice Mahallesi 1.Gümüş Sokak (Tek Yön) 3.5 Sayılı Yerler 4.İslice Mahallesi Tuğlu Sokak (Tek Yön) 2.4 Sayılı Yerler 5.İslice Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi (Tek Yön) 4.22 Sayılı Yerler 6.Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi (Tek Yön) 2.6 Sayılı Yerler 7.Atatürk Mahallesi Çivril  Caddesi (Tek Yön) 28.30 Sayılı Yerler  8.Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ( Tek Yön) 13.17 Sayılı Yerler 9.Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi (Tek Yön) 59.63 Sayılı Yerler  10.Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı (Tek Yön) 48.54 Sayılı Yerler 11.Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön) 120.126 Sayılı Yerlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasını yeni İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenen 2750 Ada 1 Parselde bulunan 17.18.19 Nolu Bağımsız Bölümlerin İçkili Yer Bölgesinden çıkarılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli yazısına istinaden; Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı ile yapılan Protokol ile yeni içkili yer bölgesi tespit edilen 2750 Ada 1 Parsel dışında kalan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.Maddesi İçkili Yer Bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği yönetmelik kapsamında 04.02.2014 Tarih ve 2014/132 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis kararı ile İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön)380.384 Sayılı yerler dışında kalan; 1.İslice Mahallesi 1.Vidinli Sokak 12.16(Tek Yön) 2.İslice Mahallesi 2.Vidinli Sokak(Tek Yön) 3.7 Sayılı yerler 3.İslice Mahallesi 1.Gümüş Sokak (Tek Yön) 3.5 Sayılı Yerler 4.İslice Mahallesi Tuğlu Sokak (Tek Yön) 2.4 Sayılı Yerler 5.İslice Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi (Tek Yön) 4.22 Sayılı Yerler 6.Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi (Tek Yön) 2.6 Sayılı Yerler 7.Atatürk Mahallesi Çivril  Caddesi (Tek Yön) 28.30 Sayılı Yerler  8.Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ( Tek Yön) 13.17 Sayılı Yerler 9.Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi (Tek Yön) 59.63 Sayılı Yerler  10.Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı (Tek Yön) 48.54 Sayılı Yerler 11.Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön) 120.126 Sayılı Yerlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasını yeni İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenen 2750 Ada 1 Parselde bulunan 17.18.19 Nolu Bağımsız Bölümlerin İçkili Yer Bölgesinden çıkarılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 4 ret oylarına karşılık  25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN; 18 Temmuz 2017 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

         
 Nurullah CAHAN             Emine YILDIRIM                Sevgi COŞKUN    
 Belediye Başkanı                      Katip                    Katip
     (Meclis Başkanı)


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 18.07.2017