İhtisas Komisyonları Belediye Meclisi

Adı / Soyadı
Özer ERKEK
Meclis 1.Başkan Vekili
Zeki ERCEL
Meclis 2.Başkan Vekili
Mesut ÖZBEY
Katip Üye
Salih KÜÇÜK
Katip Üye
Murat KİRİŞ
Yedek Katip Üye
Akın DEMİR Yedek Katip Üye

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Adı / Soyadı
Emine YILDIRIM
Üye
Zeki ERCEL
Üye
Akın DEMİR
Üye
Mustafa GÜNGÖR
Üye
Bekir AKAĞAÇ
Üye

 

İmar Komisyonu

Adı / Soyadı
Özer ERKEK
Üye
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ
Üye
Sedat AYDIN
Üye
Mehmet KARAKOÇ
Üye
Orhan TAMER
Üye

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Adı / Soyadı
Hasan ERDOĞAN
Üye
Sevgi COŞKUN
Üye
Mehmet YAŞAR
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Orhan TAMER
Üye

 

Trafik Komisyonu

Adı / Soyadı
Sevgi COŞKUN
Üye
Ercan ALKAN
Üye
Hasan ERDOĞAN
Üye
Rıfat ALAKENT
Üye
Arslan ÖZKAN
Üye

 

Sosyal Yardım Komisyonu

Adı / Soyadı
Mesut ÖZBEY
Üye
Mehmet Emin AKYAY
Üye
Salih KÜÇÜK
Üye
Aynur YURTSEVER
Üye
Erdoğan VAROL
Üye

 

Kentsel Dönüşüm Komisyonu

Adı / Soyadı
Özer ERKEK
Üye
Ahmet Gçkhan ÖZBAĞ
Üye
Salih KÜÇÜK
Üye
Mustafa GÜNGÖR
Üye
Ufuk DÜZENLİ
Üye

 

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı / Soyadı
Sevgi COŞKUN
Üye
Ercan ALKAN
Üye
Salih KÜÇÜK
Üye
Rıfat ALAKENT
Üye
Necmi DURSUN
Üye

 

Park Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu

Adı / Soyadı
Emine YILDIRIM
Üye
Akın DEMİR
Üye
Murat KİRİŞ
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Nevzat YILMAZ
Üye

 

Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu

Adı / Soyadı
Mehmet YAŞAR
Üye
Sevgi COŞKUN
Üye
Emine YILDIRIM
Üye
Aynur YURTSEVER
Üye
Fadime Aylin DOKUR
Üye

 

Dış İlişkiler Komisyonu

Adı / Soyadı
Zeki ERCEL
Üye
Mehmet DEMİRHİNDİ
Üye
Murat KİRİŞ
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Ufuk DÜZENLİ
Üye

 

Hukuk Komisyonu

Adı / Soyadı
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ
Üye
Mesut ÖZBEY
Üye
Hasan ERDOĞAN
Üye
Mehmet KARAKOÇ
Üye
Mehmet ALEV
Üye

 

Gayrimenkul Satış Komisyonu

Adı / Soyadı
Mehmet Emin AKYAY
Asıl Üye
Ercan ALKAN
Yedek Üye

Hayvan Hakları Komisyonu

Adı / Soyadı
Hasan ERDOĞAN
Üye
Ercan ALKAN
Üye
Mehmet YAŞAR
Üye
Rifat ALAKENT
Üye
Arslan ÖZKAN
Üye