Meclis Karar Özetleri

01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

664
13-02-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2019        CUMA                17.00             2019               2                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:
1.2019 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 649-650 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İmar Planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Muharremşah Köyü,  130 ada, 45 ve 49  numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve  Salih AKTEKE; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3  numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.11.2018 tarih ve 638-639 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummuhan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 32 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
10.(İlave Madde 1): Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.(İlave Madde 2): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli'nin görüşülerek karara bağlanması.
12.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 677 sayılı kararı ile İlimiz Merkez Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahalle Konağına "Selahattin EYYUBİ Taziye ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:
1.2019 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 649-650 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 649-650 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İmar Planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İmar Planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Muharremşah Köyü, 130 ada, 45 ve 49 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Muharremşah Köyü, 130 ada, 45 ve 49 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 10.maddesinin (ilave madde 1),  gündemin 5.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.(İlave Madde 1): Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlandığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 04.02.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V.: Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 04.02.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.
                   
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ           Emine YILDIRIM         Sevgi COŞKUN
    Meclis 1.Başkan V.                   Katip                               Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GÜVENLİK KULÜBESİ VE İDARİ BİNADA KULLANILMAK ÜZE Uşak Belediyesi'nden Can Dostlarına Özel Proje UŞAK BELEDİYESİ AKMONİA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI Belediyeden emekli Hüseyin Yıldız UŞAK BELEDİYESİ SOĞUK HAVALARDA SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAÇAK PAZAR YERİNE EL ATTI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN ELAZIĞ VE MALATYA'YA YARDIM ELİ UŞAK BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN ŞEHRİN BELİRLİ NOKTALARINDA ÖZEL YUVALAR YERLEŞTİRDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2019