Meclis Karar Özetleri

01.02.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

616
15-02-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2022         SALI                  15.00             2022                   2                   1           1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
4.Serkan BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
5.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 374 ada 1 parsel, 375 ada 6 parselleri kapsayan alanda park amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
7.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
8.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
10.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden parselin mahkeme kararına istinaden ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
11.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin  2020/446  Esas  ve  2021/541  karar  nolu  kararı  ile  iptal  edildiğinden  parselin mahkeme  kararına  istinaden  E=1.20  Yençok=9.50  metre  yapılaşma  koşullarında  ticaret  alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
12.Belediye Meclisinin 02/05/2019 Tarih ve 117 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 02/05/2019 Tarih ve 117 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin Emsal=0.70 Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
14.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 163 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi ve 06/03/2018 tarih 179 sayılı Belediye Meclis Kararında ki uygulamanın iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
15.03.01.2022 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesinde değişiklik yapıldığından dolayı elektronik ücret toplama sistemi çalışmaları sırasında 17.11.2021 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, elektronik ücret toplama sisteminde Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarına ait bahse konu tutarların güncellenerek yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisi'nin 17.11.2021 tarih ve 347-348 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2022 yılında uygulanacak olan fiyat tarifesi belirlenmiştir. 31.12.2021 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğde 01.01.2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uygulanacak olan karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri belirlenmiş olup, Tebliğe göre düzenlenmiş olan 2022 yılında uygulanacak olan  fiyat tarifesinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Belediyesi Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinde araçlarda aranacak şartlar kısmındaki 11. bendinden "arka" ibaresinin çıkarılarak "Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön kısımlarına reklam uygulanamaz. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şeklinde düzenlenmesi ve ilgili ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla ilan ve reklam alınabilir” konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.24.12.2021 tarih ve 31699 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazar yerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş. nin sermaye artırım talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ''İlimiz diyabetli bireylerine yönelik gerektiğinde Spor, Diyet, Sağlıklı Yaşam vb. konularda eğitim, kurs, vb. gerekli destekler vermek, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak üzere seminerler, yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek.'' ibaresinin 22. madde olarak eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 2. ve 3.fıkrası gereğince çocukla şahsi ilişki ve çocuk tesliminde kullanılmak üzere Fatih  Mahallesi  Ova  Caddesi  No:158  Uşak  Belediyesi  Sosyal  Tesisleri  adresinde  Uşak Belediyesi Atlı Spor Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan betonarme yapının zemin katının 4 odasının ve zemin terasının Uşak Cumhuriyet  Başsavcılığı  Bakanlık  ve  HSK Muhabere  Bürosuna  tahsis  edilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 25 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın; Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın talebi ve baskısı ile tekrardan Bölme adının yaşatılması istenildiğinden, Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Serkan BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 374 ada 1 parsel, 375 ada 6 parselleri kapsayan alanda park amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 374 ada 1 parsel, 375 ada 6 parselleri kapsayan alanda park amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih  ve 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 12  sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih 9 ve sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden parselin mahkeme kararına istinaden ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden parselin mahkeme kararına istinaden ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin  2020/446  Esas  ve  2021/541  karar  nolu  kararı  ile  iptal  edildiğinden  parselin mahkeme  kararına  istinaden  E=1.20  Yençok=9.50  metre  yapılaşma  koşullarında  ticaret  alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz,  Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin  2020/446  Esas  ve  2021/541  karar  nolu  kararı  ile  iptal  edildiğinden  parselin mahkeme  kararına  istinaden  E=1.20  Yençok=9.50  metre  yapılaşma  koşullarında  ticaret  alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 02.05.2019 ve tarih 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunda  İmar Komisyonunda karara bağlanamadığından, talep olunan imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 12 çekimser oylarına karşılık  14 ret oyla oy çokluğu ile ret edilmiştir. 
13.Belediye Meclisinin 02.05.2019 ve tarih 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin Emsal=0.70 Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin Emsal=0.70 Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunda  İmar Komisyonunda karara bağlanamadığından,  talep olunan imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 12 çekimser oylarına karşılık  14 ret oyla oy çokluğu ile ret edilmiştir. 
14.Belediye Meclisinin 17.05.2021 ve tarih 163 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi ve 06/03/2018 tarih 179 sayılı Belediye Meclis Kararında ki uygulamanın iptal edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi ve 06/03/2018 tarih 179 sayılı Belediye Meclis Kararında ki uygulamanın iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
15.03.01.2022 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesinde değişiklik yapıldığından dolayı elektronik ücret toplama sistemi çalışmaları sırasında 17.11.2021 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, elektronik ücret toplama sisteminde Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarına ait bahse konu tutarların güncellenerek yeniden belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 03.01.2022 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesinde değişiklik yapıldığından dolayı elektronik ücret toplama sistemi çalışmaları sırasında 17.11.2021 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, elektronik ücret toplama sisteminde Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarına ait bahse konu tutarların güncellenerek yeniden belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisi'nin 17.11.2021 tarih ve 347-348 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2022 yılında uygulanacak olan fiyat tarifesi belirlenmiştir. 31.12.2021 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğde 01.01.2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uygulanacak olan karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri belirlenmiş olup, Tebliğe göre düzenlenmiş olan 2022 yılında uygulanacak olan  fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi'nin 17.11.2021 tarih ve 347-348 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2022 yılında uygulanacak olan fiyat tarifesi belirlenmiştir. 31.12.2021 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğde 01.01.2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uygulanacak olan karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri belirlenmiş olup, Tebliğe göre düzenlenmiş olan talep yazıya ekli listedeki  2022 yılında uygulanacak olan fiyat tarifesinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Necmi DURSUN,  Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 10 çekimser  oyuna karşılık, 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Uşak Belediyesi Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinde araçlarda aranacak şartlar kısmındaki 11. bendinden "arka" ibaresinin çıkarılarak "Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön kısımlarına reklam uygulanamaz. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şeklinde ve ilgili ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla ilan ve reklam alınabilir”  şeklinde düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinde araçlarda aranacak şartlar kısmındaki 11. bendinden "arka" ibaresinin çıkarılarak "Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön kısımlarına reklam uygulanamaz. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şeklinde ve ilgili ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla ilan ve reklam alınabilir”  olarak düzenlenmesi konusunun Trafik Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.24.12.2021 tarih ve 31699 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazar yerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 24.12.2021 tarih ve 31699 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazar yerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücretlerinin (5-50 kg arası) 50 kg dahil 83,60.-TL, (50-350 kg arası) 350 kg dahil 97,90.-TL. olarak  belirlenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 13 çekimser  oyuna karşılık, 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş. nin sermaye artırım talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş. nin sermaye artırım talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ''İlimiz diyabetli bireylerine yönelik gerektiğinde Spor, Diyet, Sağlıklı Yaşam vb. konularda eğitim, kurs, vb. gerekli destekler vermek, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak üzere seminerler, yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek.'' ibaresinin 22. madde olarak eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ''İlimiz diyabetli bireylerine yönelik gerektiğinde Spor, Diyet, Sağlıklı Yaşam vb. konularda eğitim, kurs, vb. gerekli destekler vermek, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak üzere seminerler, yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek.'' ibaresinin 22. madde olarak eklenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 2. ve 3.fıkrası gereğince çocukla şahsi ilişki ve çocuk tesliminde kullanılmak üzere Fatih  Mahallesi  Ova  Caddesi  No:158  Uşak  Belediyesi  Sosyal  Tesisleri  adresinde  Uşak Belediyesi Atlı Spor Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan betonarme yapının zemin katının 4 odasının ve zemin terasının Uşak Cumhuriyet  Başsavcılığı  Bakanlık  ve  HSK Muhabere  Bürosuna  tahsis  edilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 2. ve 3.fıkrası gereğince çocukla şahsi ilişki ve çocuk tesliminde kullanılmak üzere Fatih  Mahallesi  Ova  Caddesi  No:158  Uşak  Belediyesi  Sosyal  Tesisleri  adresinde  Uşak Belediyesi Atlı Spor Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan betonarme yapının zemin katının 4 odasının ve zemin terasının Uşak Cumhuriyet  Başsavcılığı  Bakanlık  ve  HSK Muhabere  Bürosuna  tahsis  edilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 12 çekimser  oyuna karşılık, 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23. İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın; Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın talebi ve baskısı ile tekrardan Bölme adının yaşatılması istenildiğinden, Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın; Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın talebi ve baskısı ile tekrardan Bölme adının yaşatılması istenildiğinden, Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2022  Mart   ayı Meclis Toplantısının 01.03.2022 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip            Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 15 ubat, 2022
İlgili İçerikler: 01.02.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 10 adet Taşınmazın Kira İhale İlanı - 10/02/2023 10 adet Taşınmazın Satış İhale İlanı - 27/01/2023 02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SIFIR ATIK MARKET MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI BAŞKAN ÇAKIN: UŞAK'A DEĞER KATMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ 02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE KENT YEŞİLE BÜRÜNÜYOR 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
belediye karar meclis İlanı Tarihli Özetleri 01.02.2022