Meclis Gündemi

01.03.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2760
26-02-2016

25.02.2016
    

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.03.2016 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                          

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Zekeriya DÜLGER’in İlimiz Merkez, Atatürk Mahallesi, 4238 ada 1 numaralı parselde revizyon yapılarak, kat sayısının 4’e çıkarılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
3.    Ovademirler Köyü Muhtarı İsmail ATAR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 935 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    Yusuf KARINCA ve Nurullah NAYIR’ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4739 ada 1 parselin kat sayısının 4’e çıkarılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
5.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz Resmi Kurum, Kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Fikret ARSLAN ve Süleyman ARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 133 ada 176-158 parsellerde plan değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.    Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 270 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yıldırımlar Tülbent Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilen Himmet YILDIRIM, Veli ARSLAN, Ömer GÜL ve Veli ARSLAN- Osman ARSLAN tarafından belediye aleyhine açılan, Sarayaltı Mahallesi, Nuri Şeker Mevkiindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılmasına ilişkin alınan 04.04.2013 tarih 285-286 sayılı Belediye Meclis Kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2014/899, 2014/902, 2014/900, 2014/901 Karar sayılı kararlarına istinaden; 04.04.2013 tarih 285-286 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planı sınırları içerisinde ilgili mahkeme kararları gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz Resmi Kurum, Kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 257 ada 320 parsel nolu taşınmaz Maliye Hazinesine ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince satın alınıp alınamayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
10.    Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 6217 ada, 1 parsel numaralı 5984,39 m2 miktarındaki taşınmaz “Mehmet Akif İlköğretim Okulu” İmar planında İlkokul alanına isabet etmekte olup, Cumhuriyet Mahallesi, 6217 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili Maliye hazinesi ile yapılacak olan takaslarda kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen  11 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 16 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
14.    Kemalöz Kapalı Pazar Yerinin yerleşim planı, Pazar yerinin kurulacağı gün ve açılış kapanış saatlerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.    03.02.2016 tarihli Belediye Meclisinin 5. Birleşim, 1. oturumda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlimizi farklı branşlarda başarı ile temsil eden ve başarı kazanmış olan sporcu ve öğrencilerimizin eğitmenlerine hediye verilmesi konusunun Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Belediyemizde Dolu bulunan memur kadro derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
17.    Uşak mücavir alan ve il sınırları içerisindeki cenazelerin nakilleri ücretsiz yapılmakta olduğu, 2016 yılı gelir tarifesinde bulunan 3.2.2 bendine istinaden Cenaze Otosu ve Otobüsü Uşak İl Sınırları içerisi ücretsiz ibaresinin değiştirilerek Uşak İl sınırları dışı tüm cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz yapılması (THY kargo şubesi ile yapılan protokol çerçevesinde; il dışına gidecek cenazelerin en yakın hava alanına naklinin yapılıp, uçak ile cenazenin memleketine “Uçak bileti ücreti kendilerine ait olmak kaydıyla” gönderilmesi) konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2016