Meclis Karar Özetleri

01.03.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

900
12-03-2019
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.03.2019        CUMA                17.00             2019               3                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Talat DOĞRU, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN

GÜNDEM:

1.2019 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 5 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 42  sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 20 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 26 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
5.(İlave Madde 1): Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin 2018 yılı Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulunda, şirket sermayesinin 200.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği, Şirkete Ödenmiş Sermayemiz 4.000 TL iken hissemiz oranında 40.000 TL'ye artırılacağından 36.000 TL'nin Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin hesaplarına aktarılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.(İlave Madde 2): Ayhan KOZAK'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 2164 numaralı parsel için imar durumu belgesi verildiğini, vaziyet planı onaylandığını, yapı ruhsatı talebinde bulunulduğunu, ruhsat verileceğini öğrendiğinden bahsederek; aynı mahiyette imar durumu taşıyan (yurt kullanım fonksiyonu taşıyan 2.25 E.) parsellere, İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş sayısız yürütmenin durdurulması ve iptal kararı söz konusu olduğundan, karar gerekçeleri de göz önünde bulundurularak plana yapmış olduğu itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
7.(İlave Madde 3): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması
8.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 48 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a, K22C08b, K22C08c ve K22C08d paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
9.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 49 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a3C, K22C08b4D, K22C08c1A, K22C08C1B, K22C08d2A, K22C08d2B paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 5 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca uygun görülen 5 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  3. ve 4.maddelerinin gündemin en son maddeleri olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.(İlave Madde 1): Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin 2018 yılı Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulunda, şirket sermayesinin 200.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği, Şirkete Ödenmiş Sermayemiz 4.000 TL iken hissemiz oranında 40.000 TL'ye artırılacağından 36.000 TL'nin Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin hesaplarına aktarılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin  2018 yılı Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulunda, şirket sermayesinin 200.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği, Şirkete Ödenmiş Sermayemiz 4.000 TL iken hissemiz oranında 40.000 TL'ye artırılacağından 36.000 TL'nin Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ.'nin hesaplarına aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.(İlave Madde 2): Ayhan KOZAK'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 2164 numaralı parsel için imar durumu belgesi verildiğini, vaziyet planı onaylandığını, yapı ruhsatı talebinde bulunulduğunu, ruhsat verileceğini öğrendiğinden bahsederek; aynı mahiyette imar durumu taşıyan (yurt kullanım fonksiyonu taşıyan 2.25 E.) parsellere, İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş sayısız yürütmenin durdurulması ve iptal kararı söz konusu olduğundan, karar gerekçeleri de göz önünde bulundurularak plana yapmış olduğu itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ayhan KOZAK'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 2164 numaralı parsel için imar durumu belgesi verildiğini, vaziyet planı onaylandığını, yapı ruhsatı talebinde bulunulduğunu, ruhsat verileceğini öğrendiğinden bahsederek; aynı mahiyette imar durumu taşıyan (yurt kullanım fonksiyonu taşıyan 2.25 E.) parsellere, İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş sayısız yürütmenin durdurulması ve iptal kararı söz konusu olduğundan, karar gerekçeleri de göz önünde bulundurularak plana yapmış olduğu  itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.(İlave Madde 3): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 48 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a, K22C08b, K22C08c ve K22C08d paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a, K22C08b, K22C08c ve K22C08d paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Talat DOĞRU, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN’ın 11 Çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 49 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a3C, K22C08b4D, K22C08c1A, K22C08C1B, K22C08d2A, K22C08d2B paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile İlimiz, Kemalöz Mahallesi K22C08a3C, K22C08b4D, K22C08c1A, K22C08C1B, K22C08d2A, K22C08d2B paftalarda onaylanan imar planı revizyonuna askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zaiyat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşamaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Talat DOĞRU, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN’ın 11 Çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Mehmet ALEV, Talat DOĞRU, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN’ın 10 Çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.03.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.03.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN                Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                    Katip                               Katip

  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.03.2019