Meclis Gündemi

01.04.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1609
25-03-2015

25.03.2015

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

           

Toplantı 01.04.2015 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

            Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

                                                                                                                                 Hakan ULUDAĞ

                                                                                                                                 Belediye Başkan V.

G         Ü         N         D         E         M        :

1.    2015 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2.    Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2014 yılına ait Denetim Raporunun okunması.

3.    Belediye Başkanlığının 2014 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4.    Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.

5.    5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.

6.    Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.

7.    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak İl İşletme Müdürlüğünün 2015-2016 yılı yatırım programı kapsamında, şehir merkezinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için yazıları ekindeki plan değişikliği taslaklarında görülen trafo alanlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülmesi.

8.    Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü Akse Çamlığı mevkiinde 48.064,73 m2 alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

9.    Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 991 ada 12 parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

10.    Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 79-80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneğinin 17.11.2014 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 28L-IIa pafta, 3087 ada, 2-3-4 numaralı parsellerde E=1.20, Yençok=12.50 yapılaşma şartlarında ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, özel eğitim alanı (ilkokul alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ilan edilmiş olup; askı süresi içerisinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.

11.    Belediye Meclisinin 04.03.2015  tarih ve 182 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen  15  adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

12.    Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 182 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

13.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  35 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

14.    Belediye Meclisinin 04/03/2015 tarih ve 2015/183 numaralı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Yük ve Çekici Araç Taşıma Yönetmeliği değişikliği konusunun Hukuk Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

15.    Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin MADDE–20 ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR kısmındaki " Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Aracın ön ve arka camları kapatılmayacak kaporta bölümünün 2/3 ü geçmeyecek şekilde reklam (harçlarını ödemek şartıyla) alabileceklerdir." şeklindeki 11. Fıkrasından "Aracın ön ve arka camları kapatılmayacak kaporta bölümünün 2/3 ü geçmeyecek şekilde reklam (harçlarını ödemek şartıyla) alabileceklerdir." ibaresinin çıkartılıp, yerine "Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön ve arka kısımlarına reklam uygulanamaz." ibaresinin eklenerek "Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön ve arka kısımlarına reklam uygulanamaz." şeklinde düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
01.04.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı