Meclis Gündemi

01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

824
26-03-2021


26/03/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.04.2021 Perşembe günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Mehmet ÇAKIN                                 
Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2021 yılı Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2020 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.2020 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
5.Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
7.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
8.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1214 ada 33 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Nihat TAŞTANOĞLU'nun İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK'in İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Demirler İnşaat LTD. ŞTİ. adına Mustafa DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK, Ulviye AYLÇIN'a vekaleten AŞKIN GÜNDAĞ ve Niyazi GÜNDAĞ'ın İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz Merkez  Kalfa Mahallesinde  yaklaşık 31 Hektar yerleşik alan içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Azmi ÜNAL, Halil ÜNALAN, Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV, Aza İsmail BALABAN(2), Aza Çetin ÜNAL, Fevzi MANAV, Metin MANAV, Hüseyin KARACA vekili Zeki KARACA, Leyla KELLE, Serdal KELLE, Muammer AYDIN (3) tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
15.Mustafa Gürhan GÜR'ün İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, K22d10d2a paftada, 252 ada 52 numaralı parselde  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, K22c09a3d paftada, 6770 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 4162 ada 10 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 56(3) numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.İlimiz  Merkez Muhtelif mahallelerde, yapılaşma koşullarının net anlaşılamadığı yerlerde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz  Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz Merkez Sarayaltı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde, Nuri Şeker Caddesi ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 13/12/2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özdemirler Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet TOSUN, Ramazan ARSLAN, Veli ARSLAN, Mehmet ATAK, Nihat ATAK, Ahmet ATAK, Veli ATAK, Ayhan ATAK, Selami ÇAKIRBAY, Mustafa KUVVET, Erenler Mermer Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Musa EREN ve Ömer GÜL tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.İlimiz Merkez  Sarayaltı  Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61 numaralı, 468 ada 18 numaralı ve 467 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının belirlenmesi, 431 ada 19 numaralı parselin ise tescilli olarak planlara işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  İsmail KAĞDA mirasçısı Fatma ULUOCAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlimiz Merkez İzmir-Afyon Devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımındaki kavşakta bulunan battı-çıktının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Arif ULUDAĞ'ın, Kurşunluk Mahallesi, Çınar Sokak olarak geçen yolun Kurşunluk Bir ismi ile değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.04.2021