Meclis Karar Özetleri

01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

370
7-04-2021


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
01.04.2021   PERŞEMBE      15.00         2021                 4                        1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2020 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.2020 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
5.Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
7.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
8.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1214 ada 33 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Nihat TAŞTANOĞLU'nun İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK'in İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Demirler İnşaat LTD. ŞTİ. adına Mustafa DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK, Ulviye YALÇIN'a vekaleten AŞKIN GÜNDAĞ ve Niyazi GÜNDAĞ'ın İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz Merkez  Kalfa Mahallesinde  yaklaşık 31 Hektar yerleşik alan içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Azmi ÜNAL, Halil ÜNALAN, Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV, Aza İsmail BALABAN(2), Aza Çetin ÜNAL, Fevzi MANAV, Metin MANAV, Hüseyin KARACA vekili Zeki KARACA, Leyla KELLE, Serdal KELLE, Muammer AYDIN (3) tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
15.Mustafa Gürhan GÜR'ün İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, K22d10d2a paftada, 252 ada 52 numaralı parselde  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, K22c09a3d paftada, 6770 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 4162 ada 10 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 56(3) numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.İlimiz  Merkez Muhtelif mahallelerde, yapılaşma koşullarının net anlaşılamadığı yerlerde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz  Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz Merkez Sarayaltı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde, Nuri Şeker Caddesi ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 13/12/2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özdemirler Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet TOSUN, Ramazan ARSLAN, Veli ARSLAN, Mehmet ATAK, Nihat ATAK, Ahmet ATAK, Veli ATAK, Ayhan ATAK, Selami ÇAKIRBAY, Mustafa KUVVET, Erenler Mermer Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Musa EREN ve Ömer GÜL tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.İlimiz Merkez  Sarayaltı  Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61 numaralı, 468 ada 18 numaralı ve 467 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının belirlenmesi, 431 ada 19 numaralı parselin ise tescilli olarak planlara işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  İsmail KAĞDA mirasçısı Fatma ULUOCAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlimiz Merkez İzmir-Afyon Devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımındaki kavşakta bulunan battı-çıktının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Arif ULUDAĞ'ın, Kurşunluk Mahallesi, Çınar Sokak olarak geçen yolun Kurşunluk Bir ismi ile değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediyemiz 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun sonuç kısmı Denetim Komisyonu Başkanı Yusuf AKCAN tarafından okundu. (Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturuma katılmıştır.)


 Mehmet ÇAKIN             Regaip Emre HAZAR        Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                 Katip                              Katip
  (Meclis Başkanı)


3.Belediye Başkanlığı 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşmelerine başlanmış olup, söz alan olmadığından, Meclis 1.Başkan Vekili  Züleyha YILDIRIM tarafından Belediye Başkanlığı 2020 yılı faaliyet Raporu  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 10 ret, Serdar VAROL ve  Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık, 17 kabul oyla oy çokluğu ile Belediye Başkanlığı 2020 yılı faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür. 


Züleyha YILDIRIM            Regaip Emre HAZAR        Yusuf AKCAN
  Meclis 1.Başkan V.               Katip                        Katip

4.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN, Meclis 1.Başkan Vekilliğine Mustafa YILDIZ, 2.Başkan Vekilliğine Osman TEKBAŞ’ı önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Meclis 1.Başkan Vekilliği için Mustafa YILDIZ’a 26 oy, 2.Başkan Vekilliği için Osman TEKBAŞ’a 25 oy çıkmış  olup, 2 oy boş çıkmıştır. Meclis 1.Başkan Vekilliğine Mustafa YILDIZ 26,  Meclis 2.Başkan Vekilliğine Osman TEKBAŞ 25 oyla seçilmişlerdir. 2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN;  Asıl Katip üyeliklerine İlknur ERTUĞRUL ve Altan TUFAN’ı, Yedek Katip üyeliklerine İbrahim TÜRKSOY ve Kazım KUŞÇU’yu  önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, 2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Asıl Katip üyelikleri için İlknur ERTUĞRUL’a 23 oy,  Altan TUFAN’a 25 oy, Yedek Katip Üyelikleri için İbrahim TÜRKSOY’a 25 oy, Kazım KUŞÇU’ya 23 oy çıkmış olup, Asıl Katip üyeliklerine  Altan TUFAN 25,  İlknur ERTUĞRUL  23, Yedek Katip Üyeliklerine İbrahim TÜRKSOY  25, Kazım KUŞÇU 23 oyla seçilmişlerdir.
5.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimine geçilmiş, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN, Encümen üyeliklerine Kazım KUŞÇU, Kemal SOLAKHAN ve Züleyha YILDIRI’ı önermiş olup, başkada öneri sunulmadığından, Encümen üyelikleri seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde Kazım KUŞÇU’ya 26 oy, Kemal SOLAKHAN’a 25 oy, Züleyha YILDIRIM’a 26 oy çıkmış olup, (2 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliklerine bir yıl süre ile Kazım KUŞÇU 26,  Züleyha YILDIRIM 26, Kemal SOLAKHAN 25 oyla seçilmişlerdir.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2. İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8. Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyon kurulmasına,  Belediye Meclisimiz de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine göre komisyona üye veremeyen siyasi partilerin Meclis üyelerinin de komisyonda görev yapmasını, görev almasını ve komisyon üyeliklerinin 5 üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

     Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN ve İyi Parti Grup Başkanı Himmet DUYGU’nun sözlü önerileri doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Regaip Emre HAZAR, Uğur KESKİN, Nurten BAKIR; İmar Komisyonuna; Mehmet GÜN, Altan TUFAN, Yusuf AKCAN, Himmet DUYGU, Tolga PİRİNÇCİ; Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Kemal SOLAKHAN, Turgut ÖZÇELİK, İbrahim TÜRKSOY, Dilek SALEPÇİ, Uğur KESKİN; Trafik Komisyonuna; İbrahim TÜRKSOY, Mustafa YILDIZ, Savaş ACAR, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Dilek SALEPÇİ; Sosyal Yardım Komisyonuna; İlknur ERTUĞRUL, Savaş ACAR, Züleyha YILDIRIM, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ; Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Osman Zeki İŞMAN, Altan TUFAN, Turgut ÖZÇELİK, Oktay YILMAZ, Yasin YAVUZ; Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Regaip Emre HAZAR, Yusuf AKCAN, Oktay YILMAZ, Yasin YAVUZ; Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna; Turgut ÖZÇELİK, Regaip Emre HAZAR, Yusuf AKCAN, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Savaş ACAR, İlknur ERTUĞRUL, Züleyha YILDIRIM, Dilek SALEPÇİ, Alev KETBOĞA; Dış İlişkiler Komisyonuna; Regaip Emre HAZAR, Mustafa YILDIZ, Altan TUFAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Oktay YILMAZ; Hukuk Komisyonuna;  Mehmet GÜN, Kazım KUŞÇU, Harun GÜVENÇ, Yasin YAVUZ, Uğur KESKİN ve Hayvan Hakları Komisyonuna;  Savaş ACAR, Kazım KUŞÇU, İbrahim TÜRKSOY, Dilek SALEPÇİ, Alev KETBOĞA’nın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
7.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN’ın sözlü önerisi doğrultusunda  6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asıl üyeliğe Turgut ÖZÇELİK,  Yedek üyeliğe Yusuf AKCAN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır.

8.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1214 ada 33 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1214 ada 33 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Nihat TAŞTANOĞLU'nun İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nihat TAŞTANOĞLU'nun İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK'in İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK'in İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Demirler İnşaat LTD. ŞTİ. adına Mustafa DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Demirler İnşaat LTD. ŞTİ. adına Mustafa DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK, Ulviye YALÇIN 'a vekaleten AŞKIN GÜNDAĞ ve Niyazi GÜNDAĞ'ın İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK, Ulviye YALÇIN'a vekaleten AŞKIN GÜNDAĞ ve Niyazi GÜNDAĞ'ın İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İlimiz Merkez  Kalfa Mahallesinde  yaklaşık 31 Hektar yerleşik alan içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Azmi ÜNAL, Halil ÜNALAN, Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV, Aza İsmail BALABAN(2), Aza Çetin ÜNAL, Fevzi MANAV, Metin MANAV, Hüseyin KARACA vekili Zeki KARACA, Leyla KELLE, Serdal KELLE, Muammer AYDIN (3) tarafından yapılan itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez  Kalfa Mahallesinde  yaklaşık 31 Hektar yerleşik alan içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Azmi ÜNAL, Halil ÜNALAN, Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV, Aza İsmail BALABAN(2), Aza Çetin ÜNAL, Fevzi MANAV, Metin MANAV, Hüseyin KARACA vekili Zeki KARACA, Leyla KELLE, Serdal KELLE, Muammer AYDIN (3) tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Mustafa Gürhan GÜR'ün İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, K22d10d2a paftada, 252 ada 52 numaralı parselde  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa Gürhan GÜR'ün İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, K22d10d2a paftada, 252 ada 52 numaralı parselde  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, K22c09a3d paftada, 6770 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, K22c09a3d paftada, 6770 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 4162 ada 10 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 4162 ada 10 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 56(3) numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 56(3) numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlimiz  Merkez Muhtelif mahallelerde, yapılaşma koşullarının net anlaşılamadığı yerlerde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz  Merkez Muhtelif mahallelerde, yapılaşma koşullarının net anlaşılamadığı yerlerde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
20.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz  Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz  Merkez Kurtuluş Mahallesi, 13 hektar büyüklüğündeki alanda, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.İlimiz Merkez Sarayaltı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde, Nuri Şeker Caddesi ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 13/12/2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özdemirler Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet TOSUN, Ramazan ARSLAN, Veli ARSLAN, Mehmet ATAK, Nihat ATAK, Ahmet ATAK, Veli ATAK, Ayhan ATAK, Selami ÇAKIRBAY, Mustafa KUVVET, Erenler Mermer Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Musa EREN ve Ömer GÜL tarafından yapılan itirazlar İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Sarayaltı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde, Nuri Şeker Caddesi ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 13/12/2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özdemirler Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet TOSUN, Ramazan ARSLAN, Veli ARSLAN, Mehmet ATAK, Nihat ATAK, Ahmet ATAK, Veli ATAK, Ayhan ATAK, Selami ÇAKIRBAY, Mustafa KUVVET, Erenler Mermer Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Musa EREN ve Ömer GÜL tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.İlimiz Merkez  Sarayaltı  Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61 numaralı, 468 ada 18 numaralı ve 467 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının belirlenmesi, 431 ada 19 numaralı parselin ise tescilli olarak planlara işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  İsmail KAĞDA mirasçısı Fatma ULUOCAK tarafından yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez  Sarayaltı  Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61 numaralı, 468 ada 18 numaralı ve 467 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının belirlenmesi, 431 ada 19 numaralı parselin ise tescilli olarak planlara işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  İsmail KAĞDA mirasçısı Fatma ULUOCAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazlar  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.İlimiz Merkez İzmir-Afyon Devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımındaki kavşakta bulunan battı-çıktının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez İzmir-Afyon Devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımındaki kavşakta bulunan battı-çıktının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusu, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Arif ULUDAĞ'ın, Kurşunluk Mahallesi, Çınar Sokak olarak geçen yolun Kurşunluk Bir ismi ile değiştirilmesi yönündeki talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Arif ULUDAĞ'ın, Kurşunluk Mahallesi, Çınar Sokak olarak geçen yolun Kurşunluk Bir ismi ile değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2021 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 03.05.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

         
Mehmet ÇAKIN              Regaip Emre HAZAR          Yusuf AKCAN
Belediye Başkanı                  Katip                                      Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: "UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ" Haberi Hakkında Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'dan Kurban Bayramı Mesajı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ YAZ SPOR KURSLARI BAŞLIYOR 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SINAVA HAZIRLANAN GENÇLERE ANLAMLI HEDİYE 17.05.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.04.2021