Meclis Karar Özetleri

01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

555
7-07-2021


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
01.07.2021  PERŞEMBE     15.00          2021                 7                        1      1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince 2021 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 103 sayılı karar ile Belediyemiz Encümenine seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan Encümen Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre,  Sosyal Yardım Komisyonu, Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonları ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisine yedek üye olarak seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, yeni üyelerin seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İrfan SARI’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 210 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 6188 sayılı kararında; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 1695 ada 543 numaralı taşınmazda kayıtlı tescilli yapının koruma alanının yeniden belirlendiği ve imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İsmail TÜRKER'in İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü 327 ada 18 numaralı parselde kayıtlı meyve bahçesi niteliğindeki arazisi üzerine 75 m² tabanlı bağ evi yapmak istediklerinden, arazinin bulunduğu bölgenin Büyük Ova Projesi kapsamında olduğundan, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olduğu için imar planlarının uygulanmasında hukuki bir altyapının olmadığından bahsedilmekte olup; arazisinin de içerisinde olduğu tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜ, Ramazan YİĞİT, GönülYİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT'in; İlimiz,Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2. Özkan ve 4. Özkan sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Kazım  Serkan  ATEŞ,  Özkan  ATEŞ,  Elif  ATEŞ,  Kazım  ATEŞ,  Serpil  ATALAY,  Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ'e vekaleten Şükrü AYDINER'in 23.06.2021 tarihli müracaatında; İlimiz,Merkez, Ovademirler Mahallesi, 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planı  yapılması  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Hesna ÖZGÖBEK’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2046 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2047 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 3556 ada 1 parsel ve 3557 ada 1 parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Cemal KANAT’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin, İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesinde bulunan iki adet taşınmaz ile İslice Mahallesinde bulunan iki adet taşınmazın takas edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, kaldırılan enerji nakil hattı güzergahında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen İsmail TAŞCAN ve Banu BÖREKCİ ve Murat KAYA’nın, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 156 ada 11 ve 17 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 28 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
16.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ile 2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması görüşülerek karara bağlanması.
17.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Ali BAYRAM'ın, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Ramazan ASLAN'ın, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3611 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
22.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Sezen ÖZDAL ve Ege Safira Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. Ahmet ÖZKAN’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 3323 ada 23 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Muharrem BOZ'un Pırlanta Sokak, Güldibi Sokak, Müjde Sokak, Eser Sokak vs. ile buna benzer yerlerin sokak isimlerinin cadde olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile Belediye Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.01.03.2021 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Uşak  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Denetimli  Serbestlik    Müdürlüğü  mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. katta bulunan 208,  210,  211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların kendilerine 1 (bir) yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun  Plan Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
28.Uşak Belediye Başkanlığı ile Uşak İli sınırları içerisinde bulunan İlçe, Belde Belediyeleri ve Özel İdareleri ile birlikte Belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Ortak Hizmet Projelerini, geçici olarak araç ve personel teminini gerçekleştirmek üzere Protokol düzenlemek için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 1): İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  isim verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince 2021 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 103 sayılı karar ile Belediyemiz Encümenine seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan Encümen Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla üye seçimine geçilmiş olup, boşalan Encümen Üyeliğine Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN,  Mehmet KESKİN’i  önermiş, başkada öneri sunulmadığından, 1 adet Encümen üyeliği seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde Mehmet KESKİN’e 20 oy çıkmış olup, (3 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Mehmet KESKİN 20 oyla seçilmiştir. 
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre,  Sosyal Yardım Komisyonu, Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonları ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisine yedek üye olarak seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, yeni üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre,  Sosyal Yardım Komisyonu, Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonları ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisine yedek üye olarak seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine; Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN, Mehmet KESKİN’i önermiş olup, başkada öneri sunulmadığından, boşalan komisyon üyeliklerine Mehmet KESKİN’in seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
4.İrfan SARI’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 210 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İrfan SARI’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 210 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 6188 sayılı kararında; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 1695 ada 543 numaralı taşınmazda kayıtlı tescilli yapının koruma alanının yeniden belirlendiği ve imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 6188 sayılı kararında; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 1695 ada 543 numaralı taşınmazda kayıtlı tescilli yapının koruma alanının yeniden belirlendiği ve imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.İsmail TÜRKER'in İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü 327 ada 18 numaralı parselde kayıtlı meyve bahçesi niteliğindeki arazisi üzerine 75 m² tabanlı bağ evi yapmak istediklerinden, arazinin bulunduğu bölgenin Büyük Ova Projesi kapsamında olduğundan, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olduğu için imar planlarının uygulanmasında hukuki bir altyapının olmadığından bahsedilmekte olup; arazisinin de içerisinde olduğu tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İsmail TÜRKER'in İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü 327 ada 18 numaralı parselde kayıtlı meyve bahçesi niteliğindeki arazisi üzerine 75 m² tabanlı bağ evi yapmak istediklerinden, arazinin bulunduğu bölgenin Büyük Ova Projesi kapsamında olduğundan, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olduğu için imar planlarının uygulanmasında hukuki bir altyapının olmadığından bahsedilmekte olup; arazisinin de içerisinde olduğu tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
7.Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜ, Ramazan YİĞİT, GönülYİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT'in; İlimiz,Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜ, Ramazan YİĞİT, GönülYİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT'in; İlimiz,Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2. Özkan ve 4. Özkan sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2. Özkan ve 4. Özkan sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Kazım  Serkan  ATEŞ,  Özkan  ATEŞ,  Elif  ATEŞ,  Kazım  ATEŞ,  Serpil  ATALAY,  Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ'e vekaleten Şükrü AYDINER'in 23.06.2021 tarihli müracaatında; İlimiz,Merkez, Ovademirler Mahallesi, 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planı  yapılması  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Kazım  Serkan  ATEŞ,  Özkan  ATEŞ,  Elif  ATEŞ,  Kazım  ATEŞ,  Serpil  ATALAY,  Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ'e vekaleten Şükrü AYDINER'in 23.06.2021 tarihli müracaatında; İlimiz,Merkez, Ovademirler Mahallesi, 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planı  yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Hesna ÖZGÖBEK’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2046 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2047 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 3556 ada 1 parsel ve 3557 ada 1 parselde plan değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Hesna ÖZGÖBEK’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2046 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2047 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 3556 ada 1 parsel ve 3557 ada 1 parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Cemal KANAT’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Cemal KANAT’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL’un 1 ret oyuna karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin, İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesinde bulunan iki adet taşınmaz ile İslice Mahallesinde bulunan iki adet taşınmazın takas edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin, İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesinde bulunan iki adet taşınmaz ile İslice Mahallesinde bulunan iki adet taşınmazın takas edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, kaldırılan enerji nakil hattı güzergahında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, kaldırılan enerji nakil hattı güzergahında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen İsmail TAŞCAN ve Banu BÖREKCİ ve Murat KAYA’nın, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 156 ada 11 ve 17 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İbot Tekstil İnşaat Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen İsmail TAŞCAN ve Banu BÖREKCİ ve Murat KAYA’nın, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 156 ada 11 ve 17 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 28 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 28 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Yusuf AKCAN oturumdan ayrılmıştır.)
16.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ile 2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ile 2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Yusuf AKCAN oturuma katılmıştır.)
17.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Osman Zeki İŞMAN ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)
18.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 5 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 

(Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Yusuf AKCAN oturumdan ayrılmıştır. Mehmet GÜN, Altan TUFAN ve Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)


19.Ali BAYRAM'ın, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Ali BAYRAM'ın, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
20.Ramazan ASLAN'ın, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3611 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Ramazan ASLAN'ın, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3611 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 9 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Yusuf AKCAN oturuma katılmıştır.)
23.Sezen ÖZDAL ve Ege Safira Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. Ahmet ÖZKAN’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 3323 ada 23 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Sezen ÖZDAL ve Ege Safira Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. Ahmet ÖZKAN’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 3323 ada 23 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra,  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL’un 8 ret, Harun GÜVENÇ’in  1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. . (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Himmet DUYGU oturumdan ayrılmıştır.)
25.Muharrem BOZ'un Pırlanta Sokak, Güldibi Sokak, Müjde Sokak, Eser Sokak vs. ile buna benzer yerlerin sokak isimlerinin cadde olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Muharrem BOZ'un Pırlanta Sokak, Güldibi Sokak, Müjde Sokak, Eser Sokak vs. ile buna benzer yerlerin sokak isimlerinin cadde olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile Belediye Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu Hukuk Komisyonu Raporu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra,  Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile Belediye Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27. 01.03.2021 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Uşak  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Denetimli  Serbestlik    Müdürlüğü  mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. katta bulunan 208,  210,  211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların kendilerine 1 (bir) yıl süre ile tahsis edilmesi konusu  Plan Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra,   01.03.2021 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Uşak  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Denetimli  Serbestlik    Müdürlüğü  mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. katta bulunan 208,  210,  211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların kendilerine 1 (bir) yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun  Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır. Himmet DUYGU oturuma katılmıştır.)
28.Uşak Belediye Başkanlığı ile Uşak İli sınırları içerisinde bulunan İlçe, Belde Belediyeleri ve Özel İdareleri ile birlikte Belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Ortak Hizmet Projelerini, geçici olarak araç ve personel teminini gerçekleştirmek üzere Protokol düzenlemek için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak Belediye Başkanlığı ile Uşak İli sınırları içerisinde bulunan İlçe, Belde Belediyeleri ve Özel İdareleri ile birlikte Belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Ortak Hizmet Projelerini, geçici olarak araç ve personel teminini gerçekleştirmek üzere Protokol düzenlemek için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL’un 1 ret oyuna karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 1): İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2021 Ağustos  ayı Meclis Toplantısının 02.08.2021 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Temmuz  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


         
Mehmet ÇAKIN                Kazım KUŞÇU              İbrahim TÜRKSOY     
Belediye Başkanı                    Katip                                   Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi ve AKÜ Arasında Sokak Hayvanları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı 01.08.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Gurbetçi Festivali Program Akışı 01.08.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ FESTİVAL İÇİN KOLLARINI SIVADI UŞAK BELEDİYESİ İLE ARTIK HER "MAHALLEDE ŞENLİK VAR" 01.07.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Yılların Sorunlarını Bir Bir Çözüyor; Müjdeler Art Arda Geliyor Mülkiyeti Belediyemize ait, 5 adet Taşınmazın İhale İlanı - 22/07/2022 01.07.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.07.2021