Meclis Karar Özetleri

01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

853
8-08-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.08.2019    PERŞEMBE          15.00            2019               8                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2019 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel numaralı 2.464,00 m² miktarındaki taşınmaz hissedarlarından Hakkı TÜRKAN şahsına ve ailesine mezar yeri verilmesi şartı ile 821,33 m² lik hissesinin tamamının Belediyemize bağışı yapma talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Kamil GÜNGÖR'ün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez Küme mahallesi, 414 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2019/5328 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İbrahim TANRIVERDİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3087 ada 19 numaralı parselde özel sosyal tesis alanı yapmak amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez Çevre Köyü tapulama sahası içerinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 115 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün İlimiz, Aybey Mahallesi, K22c09a1c ve K22c09a4b paftalarda, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı ekli binaların kanalizasyon problemlerinin çözümü için yapılması gereken plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tümen BÜYÜKARSLAN, Bayram BÜYÜKARSLAN, Ramiye CANDOĞAN, Döndü AKDENİZ, Helime AKARCA ve Sevim BÜYÜKARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d1c paftada, 1216 ada 49 numaralı parselde İlkokul alanın küçültülüp yerine E=1.00 Yençok=7.00 metre yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.10.2015 Tarih ve 645 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil YİĞİT vekalaten Şenol KARA'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3b paftada, 989 ada 4 numaralı parselde E=2.00, Yençok= Serbest, 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeli yapılaşma koşullarına sahip Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 08.12.2015 Tarih ve 824 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b2a paftada, 3080 ada 1 numaralı parselin E=0.70, Yençok=Serbest yapılaşma koşulları belirlenmiş sağlıklı yaşam merkezi olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gülperi DOĞAN adına vekaleten Serkan DOĞAN'ın  talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d paftada, 5598 ada 15 numaralı parselde konut altı ticaret alanı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c13b3b paftada, 0 ada, 11 numaralı parselde Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 18.04.2019 tarih ve 1003 esas sayılı, dava konusu işlemin iptali kararına istinaden 07/05/2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar planı öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 207 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c14b2b paftada, 1202 numaralı adada küçük sanayi alanı olarak planlı söz konusu alanda tek bir yapılaşma koşulu olarak Yençok=12,50 metre belirlenerek sehven yazılan bitişik nizam 3 katlı ön bahçe mesafesi 5 metre yapı düzeni, bitişik nizam 3 kat yapı düzeninin kaldırılması olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 11/06/2019 Tarih ve 203 sayılı kararı ile uygulanması öngörülen İşletme ve İştirakler İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi ücret tarifeleri Kültür Hizmetleri İşletmesinde bulunan sergi ücretleri (günlük), kayıt ücreti, öğrenci bileti ve yetişkin bileti ücretlerinde hesaplamalardaki küsuratlarda veya kuruşlardaki düzensizliği gidermek amacıyla yukarıda belirtilen 4 kalem gelir ücretinin KDV dahil olarak görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 230 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen İlimiz Küme Mahallesi 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın bedelsiz olarak Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına devri konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 79 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 241 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonu Raporu ve kroki ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez  Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 19. maddesine göre mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan bir tanesini D grubu Kur'an kursu olarak hizmet verebilmesi için 2 yıllığına tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 15. Maddesince binalarda kurs açılabilmesi için en az 5 (beş) yıl bina malikince diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi şart olup A grubu kurslarda ise bu süre 10 (on) yıldır denilmekte olup; Buna göre mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. Katının tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemizde Dolu-boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III sayılı Dolu kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformunun kurulması ve Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tasdiki konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
30.Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan vücut analiz cihazı ile ölçüm yapılmasının, ölçüm başına 10TL (OnTürkLirası) ücret karşılığında vatandaşlara hizmet verilmesi, ayrıca Belediyemize ait Huzurparkta bulunan Kapalı Yüzme Havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara kulvar başına aylık 8 (Sekiz) saat olmak üzere 1000TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında hizmete açılması planlandığı, Vücut analiz cihazının ölçüm ücretinin ve Havuz Kulvar ücretinin belirtilen fiyattan Belediyemiz ücret tarifesine ilave edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisi apartlarında Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden %25 indirim, Kayaağıl Termal tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere %25 indirim, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı olan vatandaşlara ücretsiz olması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden; Kayaağıl Termal Tesisi kafeteryası, David People, Atapark Çayzade de satılan ürünlerde %15, Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent Tarihi Müzesi Kafeteryası ve Atlıspor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde talep yazı ekindeki satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih 204 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 1): Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketler Belediyemizce tarifelendirilerek kiraya verileceğinden talep yazı ekindeki fiyat listesinin görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 162 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada bulunan Çınarcık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2120 ada 476 numaralı parselde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Mahir TÜRKMEN'in İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde Emsal=0.07, Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.07.2018 Tarih ve 462 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.41.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.07.2018 Tarih ve 462 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde Yençok=18.50, yan ve ön bahçe mesafeleri 5.00 metre, arka bahçe mesafesi 9.25 metre olacak şekilde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Hülya GEDİK ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3224 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller, 3225 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller ve 3226 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 numaralı parseller 7.00 metre genişliğindeki yollar kaldırılarak adalar birleştirilerek kuzeydoğu güneybatı yönünde 7.00 metre genişliğinde yeni açılan yol ile 20.00 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli adalar düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 05.05.2017 Tarih ve 268 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5956 ada 1 numaralı parselde eğitim tesis alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 752 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT adına vekaleten Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada 1 numaralı her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş özel eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi talebinin imar komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması..
45.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 02.10.2018 Tarih ve 593 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d paftada, 4965 ada 1 numaralı parselde Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parselin güney ve doğu tarafındaki yolların 10.00 metre genişliğine çıkarılarak yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yollardan 5.00 metreye düşürülmesine; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan kayıplarının olduğu ve eşdeğer alan ayrılmadığı yönündeki itirazının İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
46.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.02.2017 Tarih ve 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c09c3b, K22c09c3c, K22c10d4a, K22c10d4d paftalarda, 158 ada 17 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağında tarımsal nitelikli alan "depolama alanı" olarak düzenlenmiş, içerisinden 10 metre genişliğinde servis yolu geçirilmiştir. 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağında yine "depolama alanı" olarak düzenleme yapılmış, E=1.00 Yençok=6.50 metre şeklinde yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Parsel içerisinden geçirilen 10 metre genişliğindeki servis yollarından ve parsel sınırından 5'er metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 169 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Ovademirler Muhtarı İsmail ATAR'ın  İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 0 ada 935 parselde ve çevresinde yolların düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması..
48.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 410 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez,Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde ticaret, küçük sanayi alanı, park ve sosyal tesis alanı fonksiyonları düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 316 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; T.C Uşak Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 0 ada 779 parselde E=0.70, Hmax=12.50 metre yapılaşma koşullarına sahip vali konağı yapılması amaçlı Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 15): Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde muhtelif alanlarda yapılaşma koşullarının net olarak anlaşılamadığı adalarda düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
51.(İlave Madde 16): Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Atatürk Meydanı No: 54/A'da bulunan Kule, Restorant ve Havuzu Belediye'ye gelir getirmesi için ihale ile kiraya verilmesi ve kira süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
52.(İlave Madde 17): İsmail BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
53.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 07.10.2015 Tarih ve 644 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet EROL'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 112 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
54.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2127, 2128 ve 2129 adalar ile 284 ada 280 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, mülkiyet ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
55.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A, K22C08B, K22C08C, K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
56.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 166 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A, K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
57.(İlave Madde 22): 25.07.2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Kapsamında Madde 7 de belirtilen 22.maddenin 1.bendi ile ilgili; “1) Bağımsız bölüm net alanın %10’unu geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi;” şeklinde tanımlanan değişikliğin Uşak İli parsel yapısı, iklim durumu ve yöresel kullanım şartları göz önünde bulundurulduğunda ilimiz açısından uygun olmadığından, aynı Yönetmeliğin 69.maddesinin 2. Ve 3.fıkraları uyarınca Yönetmeliğin 22.maddesinde yer alan hükümlerin planlarla ve ilgili idarelerce alınacak plan kararlarıyla değiştirilmesinin mümkün olduğuna dayanarak;  “Bulunduğu kat alanının %30 unu aşmamak şartı ile açık çıkmalı ve/veya gömme balkonlar yapılabilir.” İbaresinin Uşak İli uygulama imar plan notlarına eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
58.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan Vücut analiz cihazı ölçüm bedeli ile Huzur parkta bulunan Kapalı Yüzme havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara aylık olarak kiralama bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
59.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen E.11292 sayılı Gelir ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
60.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden, Kayağıl Termal Tesisi Kafeteryası, Davip People, Atapark Çayzade satılan ürünlerde %15 Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent tarih Müzesi Kafeteryası ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
61.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi birimlerinde satılacak olan talep yazı ekindeki listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
62.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayağıl Termal Tesisi apartların da Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı Gelir Tarifesi üzerinde %25 indirim, Kayağıl Termal Tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletleri tüm vatandaşlara ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
63.(İlave Madde 28): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketlerin kiraya verilmesi için, 2019 yılı Gelir Tarifesinde uygulanmak üzere bilboard, raket, led ekran ve roll-up ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel numaralı 2.464,00 m² miktarındaki taşınmaz hissedarlarından Hakkı TÜRKAN şahsına ve ailesine mezar yeri verilmesi şartı ile 821,33 m² lik hissesinin tamamının Belediyemize bağışı yapma talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel numaralı 2.464,00 m² miktarındaki taşınmaz hissedarlarından Hakkı TÜRKAN şahsına ve ailesine mezar yeri verilmesi şartı ile 821,33 m² lik hissesinin tamamının Belediyemize bağışı yapma talebinin reddedilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 29 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir. 
3.Kamil GÜNGÖR'ün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil GÜNGÖR'ün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez Küme mahallesi, 414 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2019/5328 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Küme mahallesi, 414 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2019/5328 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İbrahim TANRIVERDİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3087 ada 19 numaralı parselde özel sosyal tesis alanı yapmak amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İbrahim TANRIVERDİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3087 ada 19 numaralı parselde özel sosyal tesis alanı yapmak amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez Çevre Köyü tapulama sahası içerinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Çevre Köyü tapulama sahası içerinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 115 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün İlimiz, Aybey Mahallesi, K22c09a1c ve K22c09a4b paftalarda, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı ekli binaların kanalizasyon problemlerinin çözümü için yapılması gereken plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün İlimiz, Aybey Mahallesi, K22c09a1c ve K22c09a4b paftalarda, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı ekli binaların kanalizasyon problemlerinin çözümü için yapılması gereken plan değişikliği talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
9Belediye Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tümen BÜYÜKARSLAN, Bayram BÜYÜKARSLAN, Ramiye CANDOĞAN, Döndü AKDENİZ, Helime AKARCA ve Sevim BÜYÜKARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d1c paftada, 1216 ada 49 numaralı parselde İlkokul alanın küçültülüp yerine E=1.00 Yençok=7.00 metre yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Tümen BÜYÜKARSLAN, Bayram BÜYÜKARSLAN, Ramiye CANDOĞAN, Döndü AKDENİZ, Helime AKARCA ve Sevim BÜYÜKARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d1c paftada, 1216 ada 49 numaralı parselde İlkokul alanın küçültülüp yerine E=1.00 Yençok=7.00 metre yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 07.10.2015 Tarih ve 645 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil YİĞİT vekalaten Şenol KARA'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3b paftada, 989 ada 4 numaralı parselde E=2.00, Yençok= Serbest, 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeli yapılaşma koşullarına sahip Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil YİĞİT vekalaten Şenol KARA'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3b paftada, 989 ada 4 numaralı parselde E=2.00, Yençok= Serbest, 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeli yapılaşma koşullarına sahip Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 08.12.2015 Tarih ve 824 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b2a paftada, 3080 ada 1 numaralı parselin E=0.70, Yençok=Serbest yapılaşma koşulları belirlenmiş sağlıklı yaşam merkezi olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b2a paftada, 3080 ada 1 numaralı parselin E=0.70, Yençok=Serbest yapılaşma koşulları belirlenmiş sağlıklı yaşam merkezi olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gülperi DOĞAN adına vekaleten Serkan DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d paftada, 5598 ada 15 numaralı parselde konut altı ticaret alanı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülperi DOĞAN adına vekaleten Serkan DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d paftada, 5598 ada 15 numaralı parselde konut altı ticaret alanı yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c13b3b paftada, 0 ada, 11 numaralı parselde Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 18.04.2019 tarih ve 1003 esas sayılı, dava konusu işlemin iptali kararına istinaden 07/05/2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar planı öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c13b3b paftada, 0 ada, 11 numaralı parselde Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 18.04.2019 tarih ve 1003 esas sayılı, dava konusu işlemin iptali kararına istinaden 07/05/2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar planı öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 207 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c14b2b paftada, 1202 numaralı adada küçük sanayi alanı olarak planlı söz konusu alanda tek bir yapılaşma koşulu olarak Yençok=12,50 metre belirlenerek sehven yazılan bitişik nizam 3 katlı ön bahçe mesafesi 5 metre yapı düzeni, bitişik nizam 3 kat yapı düzeninin kaldırılması olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c14b2b paftada, 1202 numaralı adada küçük sanayi alanı olarak planlı söz konusu alanda tek bir yapılaşma koşulu olarak Yençok=12,50 metre belirlenerek sehven yazılan bitişik nizam 3 katlı ön bahçe mesafesi 5 metre yapı düzeni, bitişik nizam 3 kat yapı düzeninin kaldırılması olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 11/06/2019 Tarih ve 203 sayılı kararı ile uygulanması öngörülen İşletme ve İştirakler İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi ücret tarifeleri Kültür Hizmetleri İşletmesinde bulunan sergi ücretleri (günlük), kayıt ücreti, öğrenci bileti ve yetişkin bileti ücretlerinde hesaplamalardaki küsuratlarda veya kuruşlardaki düzensizliği gidermek amacıyla yukarıda belirtilen 4 kalem gelir ücretinin KDV dahil olarak görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi ücret tarifeleri Kültür Hizmetleri İşletmesinde bulunan sergi ücretleri (günlük), kayıt ücreti, öğrenci bileti ve yetişkin bileti ücretlerinde hesaplamalardaki küsuratlarda veya kuruşlardaki düzensizliği gidermek amacıyla yukarıda belirtilen 4 kalem gelir ücretinin KDV dahil olarak görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 230 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen İlimiz Küme Mahallesi 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın bedelsiz olarak Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına devri konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Küme Mahallesi 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın bedelsiz olarak Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına devri konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
19.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 79 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 79 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 241 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonu Raporu ve kroki ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun kararımıza ekli krokide olduğu üzere Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
21.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez  Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınmasına ve “Uşak Merkez  Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
22.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınmasına ve “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
23.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınmasına ve “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
24.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınmasına ve “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
25.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” devir alınmasına  ve “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ,  Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
26.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 19. maddesine göre mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan bir tanesini D grubu Kur'an kursu olarak hizmet verebilmesi için 2 yıllığına tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 19. maddesine göre mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan bir tanesini D grubu Kur'an kursu olarak hizmet verebilmesi için 2 yıllığına tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 29 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
27.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 15. Maddesince binalarda kurs açılabilmesi için en az 5 (beş) yıl bina malikince diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi şart olup A grubu kurslarda ise bu süre 10 (on) yıldır denilmekte olup; Buna göre mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. Katının tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 15. Maddesince binalarda kurs açılabilmesi için en az 5 (beş) yıl bina malikince diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi şart olup A grubu kurslarda ise bu süre 10 (on) yıldır denilmekte olup; Buna göre mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. Katının tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 29 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
28.Belediyemizde Dolu-boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III sayılı Dolu kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III sayılı Dolu kadro Değişiklik Cetvelinin Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 29 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
29.Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformunun kurulması ve Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tasdiki konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformunun kurulması ve Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tasdiki konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.(Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturumdan ayrıldı.)
30.Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan vücut analiz cihazı ile ölçüm yapılmasının, ölçüm başına 10TL (OnTürkLirası) ücret karşılığında vatandaşlara hizmet verilmesi, ayrıca Belediyemize ait Huzurparkta bulunan Kapalı Yüzme Havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara kulvar başına aylık 8 (Sekiz) saat olmak üzere 1000TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında hizmete açılması planlandığı, Vücut analiz cihazının ölçüm ücretinin ve Havuz Kulvar ücretinin belirtilen fiyattan Belediyemiz ücret tarifesine ilave edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan vücut analiz cihazı ile ölçüm yapılmasının, ölçüm başına 10TL (OnTürkLirası) ücret karşılığında vatandaşlara hizmet verilmesi, ayrıca Belediyemize ait Huzurparkta bulunan Kapalı Yüzme Havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara kulvar başına aylık 8 (Sekiz) saat olmak üzere 1000TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında hizmete açılması planlandığı, Vücut analiz cihazının ölçüm ücretinin ve Havuz Kulvar ücretinin belirtilen fiyattan Belediyemiz ücret tarifesine ilave edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
31.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisi apartlarında Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden %25 indirim, Kayaağıl Termal tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere %25 indirim, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı olan vatandaşlara ücretsiz olması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisi apartlarında Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden %25 indirim, Kayaağıl Termal tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere %25 indirim, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı olan vatandaşlara ücretsiz olması konusunda Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün “Diğerlerinin aynı olarak Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere %25 indirim, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı olan vatandaşlara ücretsiz olması kısmının çıkartılarak bütün vatandaşlara ücretsiz olması” önerisinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
32.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden; Kayaağıl Termal Tesisi kafeteryası, David People, Atapark Çayzade de satılan ürünlerde %15, Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent Tarihi Müzesi Kafeteryası ve Atlıspor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden; Kayaağıl Termal Tesisi kafeteryası, David People, Atapark Çayzade de satılan ürünlerde %15, Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent Tarihi Müzesi Kafeteryası ve Atlıspor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
33.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde talep yazı ekindeki satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde talep yazı ekindeki satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
34.Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih 204 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
35.İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 1): Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketler Belediyemizce tarifelendirilerek kiraya verileceğinden, talep yazı ekindeki fiyat listesinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketler Belediyemizce tarifelendirilerek kiraya verileceğinden, talep yazı ekindeki fiyat listesinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Komisyona havale olan konuların görüşülmesi için oturuma 15 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Ağustos ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır.
Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturuma katılmıştır.

37.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 162 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada bulunan Çınarcık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazı görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 162 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada bulunan Çınarcık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2120 ada 476 numaralı parselde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2120 ada 476 numaralı parselde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
39.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Mahir TÜRKMEN'in İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde Emsal=0.07, Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mahir TÜRKMEN'in İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde Emsal=0.07, Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
40.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.07.2018 Tarih ve 462 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
41.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.07.2018 Tarih ve 462 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde Yençok=18.50, yan ve ön bahçe mesafeleri 5.00 metre, arka bahçe mesafesi 9.25 metre olacak şekilde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresinin, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 339 ada 39 numaralı parselde Yençok=18.50, yan ve ön bahçe mesafeleri 5.00 metre, arka bahçe mesafesi 9.25 metre olacak şekilde resmi kurum alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
42.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Hülya GEDİK ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3224 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller, 3225 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller ve 3226 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 numaralı parseller 7.00 metre genişliğindeki yollar kaldırılarak adalar birleştirilerek kuzeydoğu güneybatı yönünde 7.00 metre genişliğinde yeni açılan yol ile 20.00 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli adalar düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hülya GEDİK ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3224 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller, 3225 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 numaralı parseller ve 3226 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 numaralı parseller 7.00 metre genişliğindeki yollar kaldırılarak adalar birleştirilerek kuzeydoğu güneybatı yönünde 7.00 metre genişliğinde yeni açılan yol ile 20.00 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli adalar düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
43.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 05.05.2017 Tarih ve 268 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5956 ada 1 numaralı parselde eğitim tesis alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5956 ada 1 numaralı parselde eğitim tesis alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
44.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 752 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT adına vekaleten Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada 1 numaralı her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş özel eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT adına vekaleten Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4777 ada 1 numaralı her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş özel eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
45.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 02.10.2018 Tarih ve 593 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d paftada, 4965 ada 1 numaralı parselde Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parselin güney ve doğu tarafındaki yolların 10.00 metre genişliğine çıkarılarak yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yollardan 5.00 metreye düşürülmesine; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan kayıplarının olduğu ve eşdeğer alan ayrılmadığı yönündeki itirazının İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.10.2018 Tarih ve 593 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d paftada, 4965 ada 1 numaralı parselde Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parselin güney ve doğu tarafındaki yolların 10.00 metre genişliğine çıkarılarak yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yollardan 5.00 metreye düşürülmesine; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan kayıplarının olduğu ve eşdeğer alan ayrılmadığı yönündeki itirazının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
46.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.02.2017 Tarih ve 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c09c3b, K22c09c3c, K22c10d4a, K22c10d4d paftalarda, 158 ada 17 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağında tarımsal nitelikli alan "depolama alanı" olarak düzenlenmiş, içerisinden 10 metre genişliğinde servis yolu geçirilmiştir. 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağında yine "depolama alanı" olarak düzenleme yapılmış, E=1.00 Yençok=6.50 metre şeklinde yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Parsel içerisinden geçirilen 10 metre genişliğindeki servis yollarından ve parsel sınırından 5'er metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c09c3b, K22c09c3c, K22c10d4a, K22c10d4d paftalarda, 158 ada 17 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağında tarımsal nitelikli alan "depolama alanı" olarak düzenlenmiş, içerisinden 10 metre genişliğinde servis yolu geçirilmiştir. 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağında yine "depolama alanı" olarak düzenleme yapılmış, E=1.00 Yençok=6.50 metre şeklinde yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Parsel içerisinden geçirilen 10 metre genişliğindeki servis yollarından ve parsel sınırından 5'er metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ,  Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
47.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 169 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Ovademirler Muhtarı İsmail ATAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 0 ada 935 parselde ve çevresinde yolların düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ovademirler Muhtarı İsmail ATAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 0 ada 935 parselde ve çevresinde yolların düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
48.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 410 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez,Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde ticaret, küçük sanayi alanı, park ve sosyal tesis alanı fonksiyonları düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez,Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde ticaret, küçük sanayi alanı, park ve sosyal tesis alanı fonksiyonları düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
49.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 316 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; T.C Uşak Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 0 ada 779 parselde E=0.70, Hmax=12.50 metre yapılaşma koşullarına sahip vali konağı yapılması amaçlı Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; T.C Uşak Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 0 ada 779 parselde E=0.70, Hmax=12.50 metre yapılaşma koşullarına sahip vali konağı yapılması amaçlı Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
50.(İlave Madde 15): Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde muhtelif alanlarda yapılaşma koşullarının net olarak anlaşılamadığı adalarda düzenleme yapılması konusu  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde muhtelif alanlarda yapılaşma koşullarının net olarak anlaşılamadığı adalarda düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
51.(İlave Madde 16): Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Atatürk Meydanı No: 54/A'da bulunan Kule, Restorant ve Havuzu Belediye'ye gelir getirmesi için ihale ile kiraya verilmesi ve kira süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Atatürk Meydanı No: 54/A'da bulunan Kule, Restorant ve Havuzun  10 yıl süre ile kiralanmasına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş  olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
52.(İlave Madde 17): İsmail BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmail BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
53.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 07.10.2015 Tarih ve 644 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet EROL'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 112 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet EROL'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 112 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
54.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2127, 2128 ve 2129 adalar ile 284 ada 280 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, mülkiyet ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2127, 2128 ve 2129 adalar ile 284 ada 280 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, mülkiyet ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
55.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A, K22C08B, K22C08C, K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazı görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A, K22C08B, K22C08C, K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
56.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 166 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A, K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 166 sayılı kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A, K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek, alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18/11/2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis kararı ve 01/03/2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planlarının iptaline karar verilmiş olup; revizyon öncesindeki uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir. 
57.(İlave Madde 22): 25.07.2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Kapsamında Madde 7 de belirtilen 22.maddenin 1.bendi ile ilgili; “1) Bağımsız bölüm net alanın %10’unu geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi;” şeklinde tanımlanan değişikliğin Uşak İli parsel yapısı, iklim durumu ve yöresel kullanım şartları göz önünde bulundurulduğunda ilimiz açısından uygun olmadığından, aynı Yönetmeliğin 69.maddesinin 2. Ve 3.fıkraları uyarınca Yönetmeliğin 22.maddesinde yer alan hükümlerin planlarla ve ilgili idarelerce alınacak plan kararlarıyla değiştirilmesinin mümkün olduğuna dayanarak;  “Bulunduğu kat alanının %30 unu aşmamak şartı ile açık çıkmalı ve/veya gömme balkonlar yapılabilir.” İbaresinin Uşak İli uygulama imar plan notlarına eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 25.07.2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Kapsamında Madde 7 de belirtilen 22.maddenin 1.bendi ile ilgili; “1) Bağımsız bölüm net alanın %10’unu geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi;” şeklinde tanımlanan değişikliğin Uşak İli parsel yapısı, iklim durumu ve yöresel kullanım şartları göz önünde bulundurulduğunda ilimiz açısından uygun olmadığından, aynı Yönetmeliğin 69.maddesinin 2. Ve 3.fıkraları uyarınca Yönetmeliğin 22.maddesinde yer alan hükümlerin planlarla ve ilgili idarelerce alınacak plan kararlarıyla değiştirilmesinin mümkün olduğuna dayanarak;  “Bulunduğu kat alanının %30 unu aşmamak şartı ile açık çıkmalı ve/veya gömme balkonlar yapılabilir.” İbaresinin Uşak İli uygulama imar plan notlarına eklenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
58.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan Vücut analiz cihazı ölçüm bedeli ile Huzur parkta bulunan Kapalı Yüzme havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara aylık olarak kiralama bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan Vücut analiz cihazı ölçüm bedeli ile Huzur parkta bulunan Kapalı Yüzme havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara aylık olarak kiralama bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
59.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen E.11292 sayılı Gelir ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; E.11292 sayılı Gelir ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 13 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir. 
60.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden, Kayağıl Termal Tesisi Kafeteryası, Davip People, Atapark Çayzade satılan ürünlerde %15 Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent tarih Müzesi Kafeteryası ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden, Kayağıl Termal Tesisi Kafeteryası, Davip People, Atapark Çayzade satılan ürünlerde %15 Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent tarih Müzesi Kafeteryası ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 7 çekimser oylarına karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
61.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi birimlerinde satılacak olan talep yazı ekindeki listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi birimlerinde satılacak olan talep yazı ekindeki listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.

Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrıldı.

62.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayağıl Termal Tesisi apartların da Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı Gelir Tarifesi üzerinde %25 indirim, Kayağıl Termal Tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletleri tüm vatandaşlara ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayağıl Termal Tesisi apartların da Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı Gelir Tarifesi üzerinde %25 indirim, Kayağıl Termal Tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletleri tüm vatandaşlara ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
63.(İlave Madde 28): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketlerin kiraya verilmesi için, 2019 yılı Gelir Tarifesinde uygulanmak üzere bilboard, raket, led ekran ve roll-up ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan led ekran, bilboard, roll-up ve raketlerin kiraya verilmesi için, 2019 yılı Gelir Tarifesinde uygulanmak üzere bilboard, raket, led ekran ve roll-up ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve  Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.

2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 02.09.2019 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Ağustos ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


  Mehmet ÇAKIN                Regaip Emre HAZAR           Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                    Katip                                  Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2019