Meclis Gündemi

01.10.2013 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1865
26-09-2013
26.09.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

01.10.2013 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Mustafa KORKMAZ
Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :

1. 2013 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih 583 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ilimiz Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3. Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih 584 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ilimiz Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 551 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan YURDUSEVEN’in talebine istinaden; ilimiz Merkez, 4602 ada 6 ve 7 nolu parsellerde özel sağlık tesisi düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 551 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan YURDUSEVEN’in talebine istinaden; ilimiz Merkez, 4602 ada 6 ve 7 nolu parsellerde özel sağlık tesisi düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 549 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkiinde, 755 ada 462 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 547 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Elmalıdere Mahallesi, 1099 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile 1100 ada 8 ve 11 numaralı parsellerin arasında 7.00 metre genişliğinde yaya yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 406 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; 2A Deri İnşaat Taah. Tar. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 348 ada, 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih 587 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, 30L-IIIc ve 30L-IIId imar planlarında servis yolu ve köprülü kavşak yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1632 Esas, 2009/990 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, bu karar Danıştay Altıncı idarenin 2009/15653 Esas, 2013/58 karar nolu kararı ile onanmıştır. Plansız durumdaki alanın, imar planının söz konusu kararlara istinaden eski haline döndürülmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 557 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 387-388 nolu kararları ile onaylanan, ilimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IIb pafta, 4727 ada 1 ve 3 numaralı parseller ve 4728 ada 1 numaralı parsellerde Belediye hizmet alanının Eğitim Tesis Alana dönüştürülmesi yönünde hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Dürdane ÜNAL ve müşterekleri ile Hasan ÖKTEM ve müşterekleri tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 556 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 485-486 nolu kararları ile onaylanan, Kuyucak Köyü, 753, 754, 755, 776, 777, 778, 824, 825 ve 831 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Ufuk ÇİTİM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 481 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DEMİR’in talebine istinaden; ilimiz, Atatürk Mahallesi, 5200 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 482 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DEMİR’in talebine istinaden; ilimiz, Atatürk Mahallesi, 6081 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 554 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İzzet DOMBAYCI’nın talebine istinaden; Kuyucak Köyü 171 numaralı parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğinde tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 554 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İzzet DOMBAYCI’nın talebine istinaden; Kuyucak Köyü 171 numaralı parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğinde tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 413 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatma EREN’in talebine istinaden; Özdemir Mahallesi, 217 ada, 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 413 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatma EREN’in talebine istinaden; Özdemir Mahallesi, 217 ada, 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 553 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cemal KARAKUŞ’un talebine istinaden; İlimiz, Kemalöz Mahallesi, 3186 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 553 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cemal KARAKUŞ’un talebine istinaden; İlimiz, Kemalöz Mahallesi, 3186 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 402 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bülent ARSLAN’ın talebine istinaden; ilimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 170 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 402 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bülent ARSLAN’ın talebine istinaden; ilimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 170 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 327 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Adem BAYSAL’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1031 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih 544 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerde bulunan binasının ruhsata bağlanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 407 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Musa KARATAŞ’ın talebine istinaden; ilimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 251 ada 12 ve 13 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 405 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa ÖZDEMİR vekili Av. Hüseyin Ufuk UĞUR’un talebine istinaden; ilimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1. Çokal Sokakta plan değişikliği yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih 403 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Süleyman ERKAN, Nurullah ERKAN ve Ali GÜR’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27. İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2992 ada 2 numaralı parselde spor tesisleri alanı ayrılması, 2993 ada 1 ve 0 numaralı parsellerde yer alan ilköğretim tesisi ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılması ve Kuyucak Köyü 172 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28. Akarca Tekstil San. Tic. Ve A.Ş.’nin ilimiz, Merkez, Çevre Köyü, 4985 ada 3 numaralı parsel ve 4971 ada 1 numaralı parsellerinin sanayi alanından konut alanına çevrildiğinden bahsedilmekte olup, tüm emsalleri gibi kendi arsalarının da ticari alana çevrilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29. Ali SELVİ’nin ilimiz, Merkez, Bölme Köyü, 141 ada 5 numaralı parselinin yakınından çevre yolunun geçtiğinden, şerit artırımı sebebiyle parselinin bir kısmının yola gideceğinden bahsedilmekte, mağduriyetlerinin giderilmesi için aynı bölgeden yer verilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
30. Hanefi KAÇAMAZÖZ’ün ilimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada, 139 numaralı parselde yer alan konutlarının imar planında yolu bulunmadığından bahsedilmekte; mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
31. Hüseyin Yılmaz TOSUN’un ilimiz, Merkez, Bölme Köyü, 600 numaralı parselde kayıtlı taşınmazının Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları dışında yer almasına rağmen ilgili alanın Uşak Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planında yetkisiz olarak planlanmış olduğundan bahsedilmekte olup, nazım imar planının bu kısmının iptal edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
32. Ilgaz AKINCI’nın ilimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 26 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülmesi yönündeki talebi yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
33. Kadir YILMAZ ve Mehmet ALTINKAYA’nın ilimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1726 ada 19 numaralı parselde plan değişikliği yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
34. Pınar İLARSLAN OKUR ve müştereklerinin ilimiz, Merkez, Muharremşah Köyü Kocadere Mevkii 251 ada 18 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
35. Uşak Çimento San. A.Ş.’nin ilimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3086 ada 3 numaralı parsellerinde plan değişikliği yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
36. Yaşar TÜRKMEN’in ilimiz, Merkez, Çevre Köyü 673 numaralı parselde yer alan bahçe duvarı ve garajının yapılan imar planında yolda bırakıldığından bahsedilmekte; mağduriyetinin giderilmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
37. Belediye Meclisinin 26.07.2013 tarih ve 522 ve 523 nolu kararları ile onaylanan, İl Sağlık Müdürlüğünün talebine istinaden, ilimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 730 ada, 299 ve 304 numaralı parsellerde E=1.50 yapı yoğunluğunda Sağlık Tesisi alanı (Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesi yönünde hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Fuat YILMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
38. Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 560, 574 ve 576 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 47 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39. Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 560 ve 574 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 37 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 45 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
41. Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
42. Belediyemizde 3.Derece Şef kadrosunda çalışan Zeki TÜREGÜN 03.09.2013 tarihi itibariyle Başkanlık Makamınca 1.Derece Zabıta Müdürü kadrosuna asaleten atanmış olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
43. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı yeni açılacak Çocuk oyun Dünyası (Masal Kent ) için 4 adet, Cumhuriyet Meydanı Oto Parkına 4 adet, Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet, İslice Mahallesi Annaç Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet ve Mende Pazarı Otoparkına 4 adet olmak üzere toplam 20 adet Özel Güvenlik Personeline ihtiyaç duyulmuştur. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlar da, İlgi sayılı İçişleri Bakanlığının yazısına istinaden, Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Özel Güvenlik Hizmeti satın alabilmesi için yazımızın müracaatlara eklenmek üzere Belediye Meclisince görüşülmek karara bağlanması.
44. Belediyemizce İzmir - Ankara yolu üzerinde yaptırılan motor sporları kompleksinin "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ” Uşak Belediye spor Derneği ile ekli protokol taslağı kapsamında kullanılması ve işbirliği yapılması konusunun görüşülmek karara bağlanması.Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında