Meclis Gündemi

01.10.2014 Meclis Gündemi İlanı

1735
26-09-2014

25/09/2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.10.2014 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonundayapılacaktır.

 

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Hakan ULUDAĞ

Belediye Başkan V.

G Ü N D E M :

1. 2014 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2. Akif DEĞİRMENCİ’nin İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 4487 ada 1 numaralı parselde yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.

3. Asım TOZLU’nun 22.03.2012 tarihinde durdurduğu, İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi, 297 ada 15 nolu parselin bulunduğu alana ilişkin 13.02.2012 tarihli imar planı değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.

4. Aynur TAŞKIN’ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 733 parselde kayıtlı yerinin imara açılması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

5. Cemal KARAN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 1 pafta, 4 parselde kayıtlı yerinin imar planında spor alanından çıkarılması ya da karşılığında kendisine yer verilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Döndü DİNLER’in İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada 67-68 parsellerde kayıtlı yeri için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

7. Mehmet EROL’un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5 numaralı parsellerinde 2001 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı öncesinde kabul edilen mevzi plan ile elde edilen haklarının tarafına iade edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Mehmet Sıraç UMAN’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 966 parselde kayıtlı yeri için hazırlatmış olduğu uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.

9. Sevim BOZKURT’un İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1571 ada 25 numaralı parselde kayıtlı imar planında jeolojik sakıncalı alan olarak belirlenen yerinin imara açılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

10. Tamer ve İlker DEMİRATAN’ın İlimiz, Fatih Mahallesi, 183 ada 39 parselde bulunan evinin yerinden geçecek, 1. Ofis Sokak ile 3. Adil Sokağa açılacak imar yolunun iptal edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

11. Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneği Başkanı İsmail ÖZTÜRK’ün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5654 ada 16 numaralı parselde yurt alanına yönelik hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

12. Uşşak Aşevi Yardım ve hizmet Vakfı adına Mustafa SALICI’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 3429 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yurt alanına yönelik hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

13. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2083 ada 1 numaralı parselde yer alan eğitim tesisi alanının yapılaşma koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

14. Mehmet ERDEM’in 24.09.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 22 ada 1 nolu parselde düğün salonu ve sosyal tesis alanı düzenlenmesi amacıyla hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

15. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 7 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması

16. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar ve kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

17. Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 571 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması

18.Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 571 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 27 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

19.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 39 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

20.Belediyemize ait Atatürk Parkının güvenlik sorununu gidermek üzere, Atatürk Parkındaki özel güvenlik görevlisi sayılarının 8’den 12’ye çıkarılması gerekmektedir. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda, ilgi sayılı İçişleri Bakanlığının yazısına istinaden Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma güvenlik hizmeti satın alınabilmesi için konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

21.5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesindeki "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” Hükmüne istinaden Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği Taslağının görüşülerek karara bağlanması.

22.Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/578 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendine göre değerlendirilen, Ju Jitsu Şampiyonasında ilimizi başarı ile temsil ederek derece alan sporculara hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

23.5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen"Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğinden 14/08/2014 - 22/08/2014 tarihleri arasında Ordu İlinde düzenlen Kick Boks Şampiyonası Light Contact dalında bayanlar 40 kg. ‘da Türkiye 3.sü olarak ilimizi başarı ile temsil eden sporcumuz Yağmur YAR’a hediye ve plaket verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

 

 

 

 

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.01.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (10) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Çevre Mahallesi 45. Bölge Tapu Tağıtımı İlanı 02.01.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 19.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı