Meclis Gündemi

01.11.2013 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1831
25-10-2013
25.10.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

01.11.2013 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2013 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemiz 2014 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3. Belediye Encümeninin 03.09.2013 tarih ve 700 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemiz 2014 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediyemizin 2014 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediyemizin 2014 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6. 2013 yılına ait Bayındırlık birim fiyatlarına göre hesaplanmış olan, 2014 yılında uygulanacak otopark bedelinin tespiti konusunun görüşülmesi.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih ve 586 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. İl Müfütlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Fatih Yatılı Erkek Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneğine ait 29L-IIc pafta, 1324 ada, 675, 676 ve 677 numaralı parseller üzerine Kur’an kursu ve öğrenci yurdu yapmayı düşündüklerinden bahsedilmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
12. Şerif EBECİ’nin, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak mahallesi, 283 ada 15 numaralı parselde yapılan 18.madde uygulamasından sonra kendilerine ayrılan kısmın yapılaşma görecek adalardan birine isabet etmediğinden bahsedilerek mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
13. İsmail DEMİR’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5347 ada 1 numaralı parselde hissedar olduklarından ve bu parselin trafo alanı olarak düzenlenmiş olduğundan bahsedilerek, bu alanın OEDAŞ’a gerekli olmadığı belirtilerek söz konusu alanda kamulaştırma yada plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14. İlimizde halen uygulanmakta olan Uşak Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
15. Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 575 sayılı ve 03.10.2013 tarih ve 716 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 03.10.2013 tarih ve 716 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında