Meclis Karar Özetleri

01.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

593
8-11-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.11.2019        CUMA                15.00            2019                 12                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.18.10.2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2020 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2020 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2020 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere,çalışma alanında bulunan söz konusu taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesi Muhtarlığı tarafından istenilen vasıflara uygun olabilecek 6 adet kişinin Ad, Soyad, Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası ve İletişim bilgileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Belirtilen kişilerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 3.Maddesinde “Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir”  denildiğinden,  Söz konusu isimlerin Uşak Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
7.Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Zekeriya ÇİFTÇİ ve Elif SELVİ’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1676 ada 17 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9. Barbaros ÇETİNKAYA, Akın ÇETİNKAYA ve Raziye ÇETİNKAYA'ya vekaleten Yılmaz YAŞAR’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasını yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 parsel ve 210 ada,  3, 4 ve 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave  uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel ve 2347 ada 1 numaralı parsellerde müftülük hizmet binası ve eğitim merkezi yapılmak üzere resmi kurum alanı,  2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde ise yatılı Kur'an Kursu yapılmak üzere yurt  alanı olarak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi için plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.09.2019  tarih ve 334 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3158 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan trafo alanı ile ilgili değişiklik için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Çınarcık Nekropolü 1, derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde, Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
14.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 587 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 3.00m X 7.00m ölçülerinde trafo alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.10.2019  tarih ve 345 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın, İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/344 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Bekir SEMERCİ, Mehmet SAMANCI ve Mustafa KONYALI'nın Uşak, Merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi Kurt sokak" adlı sokak tabelasının, aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" sokak olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kararları ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
17.Şefik KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Bölme Köyü, 149 ada 17 numaralı parsel  ve 647  ada 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı onaylanması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih 335 ve 336 sayılı Kararları ile Uşak Çevre Yolu mücavir alan sınırlarımız içerisinde karayolları kamulaştırma sınırları dikkate alınarak işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında açıklanan parsellerde revize edilen sınırın sehven revize öncesi gibi uygulandığı tespit edilmiştir. Uşak İli, Merkez İlçesi,  Yeşil Karaağaç Köyü, 1759, 1760 ve 1761 (yeni 249 ada 1-2-3-4-5-6) numaralı parsellerin olduğu kısımda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih E.438475 sayılı kamulaştırma sınırına göre çevre yolunun imar planının revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 20 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 53 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.01.04.2019 tarihi itibari ile Uşak Belediyesine bağlanan Bölme, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç Mahallelerinde Maliye arazilerine yapılan ve 31/03/2019 tarihi öncesi su aboneliği bulunan taşınmazların imar ve tapu kayıtları olamadığı için su aboneliği devam ettirilememektedir. Bu durumdaki vatandaşların mağduriyetini giderebilmek ve bu mahallelerdeki taşınmazların su aboneliklerinin güncellenebilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Görev tanımının güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 2 adet 6 +1 m³ ve 2 adet 13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama aracı ile 1 adet yol süpürme aracı hibe edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, konunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Şehrimizde meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma  olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliği ile ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Dörtyol Sosyal Tesislerde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının güncellenmesi.
27.Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 277 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 210 ada 1 parselde konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve spor tesis alanı kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneği'ne temsilen İbrahim TANRIVERDİ ve Adem DOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 3087 ada 19 numaralı parselde Özel Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
29.Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 597 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi 5103 ada 1 numaralı parselde 06.01.2015 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararınca plan değişikliği yapıldığı öğrenildiği ve bu alanda uygun ve yeterli büyüklükte bir alanın sağlık tesis alanı için ayrılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde  K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A ve K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 299 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A, K22C08B, K22C08C ve K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 681 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özkan YALIM'ın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen köyü 2108, 2109 ve 2110 numaralı parsellerin E:2.25 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 332 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde Ayrık-İkiz nizamda 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 yapılaşma koşullarında  değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 477 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vedat ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi 4840 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parsellerde E:0.70 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında heryönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bayram AYDIN, Mehmet Ali AYDIN, Müyesser AYDIN ve Kazım AYDIN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü 167 ada 3 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
36.Belediye Meclisinin 05.05.2014 Tarih ve 230 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b3b paftada, 721 ada 194 numaralı parselde Emsal:2.50 Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullarında eğitim tesisi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 17.11.2015 Tarih ve 734 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bozkuş Köyü Muhtarı Burhan BAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  merkezinden Uşak Havaalanının doğusunda Uşak-Ankara Karayoluna bağlanan  köy  yolunun  havaalanı  genişletme  çalışmalarından  dolayı  kamulaştırılarak kapatılmasından  kaynaklı  mağduriyetin  giderilmesi  amacı  ile  alternatif  bir  köy  yolu belirlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 338 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 numaralı parsellerde mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı değiştirilmeden, adanın yol cephelerinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, ada için ayrık nizam 3 katlı yapı düzeni ve TAKS:0.34 KAKS:1.01 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediye Meclisinin 04.10.2018 Tarih ve 596 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliğinin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 433 ada 6 numaralı parsel ve 564 ada 1 numaralı parselin satışına izin  verilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediye Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve 408 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Muradiye KOZAK ve Kamil KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1134 ada 17 numaralı parsele cephe 7.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Besnililer Derneği'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4708 ada 2 numaralı parselde taziye evi ve kamuya açık ortak kullanım sağlanması amacıyla belediye ile yapılacak ortak projeler için Belediye Başkanlığına yetki verilip verilmemesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye meclisinin 01/08/2019 tarih ve 251 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Çevre Köyü tapulama sahası içerisinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 550 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 976 ada 656 numaralı parselde KOM Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Lojmanı ile parkın kuzey tarafına 7,00 metrelik yaya yolu tesis edilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim SAĞLAM'a vekaleten Muhammed ERGÜL'ün; İlimiz, Merkez, Bozkurt mahallesi 910 ada 57 numaralı parselde yapılaşma koşullarının E:2.00, Yençok: Serbest olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45.Belediye Meclisinin 04.01.2019  tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1681 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 numaralı parsellerde , 1690,1691,1692, ve 1693 adalarda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
46.Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Işık mahallesi 5788 ada 1 numaralı parselde bulunan park alanında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan imar planının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 1): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 11 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 2): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli  1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Dörtyol Sosyal Tesisleri ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası birimlerinde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.18.10.2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediyemiz 2020 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz ve bağlı birimlerin 2020 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ve bağlı birimlerin 2020 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemizin 2020 Mali yılı Ücret Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2020 Mali yılı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2020 Mali yılı Harç Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2020 Mali yılı Harç Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere,çalışma alanında bulunan söz konusu taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesi Muhtarlığı tarafından istenilen vasıflara uygun olabilecek 6 adet kişinin Ad, Soyad, Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası ve İletişim bilgileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Belirtilen kişilerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 3.Maddesinde “Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir”  denildiğinden,  Söz konusu isimlerin Uşak Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere,çalışma alanında bulunan söz konusu taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesi Muhtarlığı tarafından istenilen vasıflara uygun olabilecek 6 adet kişinin Ad, Soyad, Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası ve İletişim bilgileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Belirtilen kişilerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 3.Maddesinde “Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir”  denildiğinden, Konunun Müdürlükten geldiği şekliyle Hüseyin KUŞ, Eyüp TUNAY, Şeref ÖZDEMİR, Mustafa ÖZÇELİK,  Kadir ATAK ve M.Ali TUNAY’ın Uşak Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Zekeriya ÇİFTÇİ ve Elif SELVİ’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1676 ada 17 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zekeriya ÇİFTÇİ ve Elif SELVİ’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1676 ada 17 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Barbaros ÇETİNKAYA, Akın ÇETİNKAYA ve Raziye ÇETİNKAYA'ya vekaleten Yılmaz YAŞAR’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasını yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Barbaros ÇETİNKAYA, Akın ÇETİNKAYA ve Raziye ÇETİNKAYA'ya vekaleten Yılmaz YAŞAR’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasını yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 parsel ve 210 ada,  3, 4 ve 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave  uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 parsel ve 210 ada,  3, 4 ve 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave  uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel ve 2347 ada 1 numaralı parsellerde müftülük hizmet binası ve eğitim merkezi yapılmak üzere resmi kurum alanı,  2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde ise yatılı Kur'an Kursu yapılmak üzere yurt  alanı olarak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi için plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel ve 2347 ada 1 numaralı parsellerde müftülük hizmet binası ve eğitim merkezi yapılmak üzere resmi kurum alanı,  2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde ise yatılı Kur'an Kursu yapılmak üzere yurt  alanı olarak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi için plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.Belediye Meclisinin 02.09.2019  tarih ve 334 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3158 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan trafo alanı ile ilgili değişiklik için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3158 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan trafo alanı ile ilgili değişiklik için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Çınarcık Nekropolü 1, derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde, Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Çınarcık Nekropolü 1, derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde, Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ ve Dilek SALEPÇİ’nin  10 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
14.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 587 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 3.00m X 7.00m ölçülerinde trafo alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 3.00m X 7.00m ölçülerinde trafo alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01.10.2019  tarih ve 345 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın, İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/344 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Bekir SEMERCİ, Mehmet SAMANCI ve Mustafa KONYALI'nın Uşak, Merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi Kurt sokak" adlı sokak tabelasının, aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" sokak olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin, İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kararları ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bekir SEMERCİ, Mehmet SAMANCI ve Mustafa KONYALI'nın Uşak, Merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi Kurt sokak" adlı sokak tabelasının, aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" sokak olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin, İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyu  kullanıldığı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde sokak isimleri değiştirilmesinde Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır denildiğinden, ret edilmiştir.
17.Şefik KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Bölme Köyü, 149 ada 17 numaralı parsel  ve 647  ada 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı onaylanması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Bölme Köyü, 149 ada 17 numaralı parsel  ve 647  ada 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı onaylanması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih 335 ve 336 sayılı Kararları ile Uşak Çevre Yolu mücavir alan sınırlarımız içerisinde karayolları kamulaştırma sınırları dikkate alınarak işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında açıklanan parsellerde revize edilen sınırın sehven revize öncesi gibi uygulandığı tespit edilmiştir. Uşak İli, Merkez İlçesi,  Yeşil Karaağaç Köyü, 1759, 1760 ve 1761 (yeni 249 ada 1-2-3-4-5-6) numaralı parsellerin olduğu kısımda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih E.438475 sayılı kamulaştırma sınırına göre çevre yolunun imar planının revize edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih 335 ve 336 sayılı Kararları ile Uşak Çevre Yolu mücavir alan sınırlarımız içerisinde karayolları kamulaştırma sınırları dikkate alınarak işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında açıklanan parsellerde revize edilen sınırın sehven revize öncesi gibi uygulandığı tespit edilmiştir. Uşak İli, Merkez İlçesi,  Yeşil Karaağaç Köyü, 1759, 1760 ve 1761 (yeni 249 ada 1-2-3-4-5-6) numaralı parsellerin olduğu kısımda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih E.438475 sayılı kamulaştırma sınırına göre çevre yolunun imar planının revize edilmesi konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı karararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 20 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 20 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 53 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 53 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.01.04.2019 tarihi itibari ile Uşak Belediyesine bağlanan Bölme, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç Mahallelerinde Maliye arazilerine yapılan ve 31/03/2019 tarihi öncesi su aboneliği bulunan taşınmazların imar ve tapu kayıtları olamadığı için su aboneliği devam ettirilememektedir. Bu durumdaki vatandaşların mağduriyetini giderebilmek ve bu mahallelerdeki taşınmazların su aboneliklerinin güncellenebilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 01.04.2019 tarihi itibari ile Uşak Belediyesine bağlanan Bölme, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç Mahallelerinde Maliye arazilerine yapılan ve 31/03/2019 tarihi öncesi su aboneliği bulunan taşınmazların imar ve tapu kayıtları olamadığı için su aboneliği devam ettirilememektedir. Bu durumdaki vatandaşların mağduriyetini giderebilmek ve bu mahallelerdeki taşınmazların su aboneliklerinin güncellenebilmesi konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Görev tanımının güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Görev tanımının güncellenmesi konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 2 adet 6 +1 m³ ve 2 adet 13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama aracı ile 1 adet yol süpürme aracı hibe edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 2 adet 6 +1 m³ ve 2 adet 13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama aracı ile 1 adet yol süpürme aracı hibe edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından konunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25. Şehrimizde meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma  olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliği ile ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehrimizde meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma  olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliği ile ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun  Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Dörtyol Sosyal Tesislerde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Dörtyol Sosyal Tesislerde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,  2. Oturumunu açmıştır.

27.Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 277 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 210 ada 1 parselde konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve spor tesis alanı kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 210 ada 1 parselde konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve spor tesis alanı kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 10 çekimser, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  2 ret  oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneği'ne temsilen İbrahim TANRIVERDİ ve Adem DOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 3087 ada 19 numaralı parselde Özel Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneği'ne temsilen İbrahim TANRIVERDİ ve Adem DOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 3087 ada 19 numaralı parselde Özel Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  11 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 597 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi 5103 ada 1 numaralı parselde 06.01.2015 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararınca plan değişikliği yapıldığı öğrenildiği ve bu alanda uygun ve yeterli büyüklükte bir alanın sağlık tesis alanı için ayrılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi 5103 ada 1 numaralı parselde 06.01.2015 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararınca plan değişikliği yapıldığı öğrenildiği ve bu alanda uygun ve yeterli büyüklükte bir alanın sağlık tesis alanı için ayrılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde  K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A ve K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde  K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A ve K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 299 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A, K22C08B, K22C08C ve K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A, K22C08B, K22C08C ve K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 681 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özkan YALIM'ın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen köyü 2108, 2109 ve 2110 numaralı parsellerin E:2.25 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Özkan YALIM'ın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen köyü 2108, 2109 ve 2110 numaralı parsellerin E:2.25 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 332 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde Ayrık-İkiz nizamda 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 yapılaşma koşullarında  değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde Ayrık-İkiz nizamda 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 yapılaşma koşullarında  değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 477 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vedat ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi 4840 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parsellerde E:0.70 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında heryönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vedat ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi 4840 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parsellerde E:0.70 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında heryönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bayram AYDIN, Mehmet Ali AYDIN, Müyesser AYDIN ve Kazım AYDIN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü 167 ada 3 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması taleplerinin  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bayram AYDIN, Mehmet Ali AYDIN, Müyesser AYDIN ve Kazım AYDIN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü 167 ada 3 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36.Belediye Meclisinin 05.05.2014 Tarih ve 230 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b3b paftada, 721 ada 194 numaralı parselde Emsal:2.50 Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullarında eğitim tesisi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b3b paftada, 721 ada 194 numaralı parselde Emsal:2.50 Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullarında eğitim tesisi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.Belediye Meclisinin 17.11.2015 Tarih ve 734 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bozkuş Köyü Muhtarı Burhan BAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  merkezinden Uşak Havaalanının doğusunda Uşak-Ankara Karayoluna bağlanan  köy  yolunun  havaalanı  genişletme  çalışmalarından  dolayı  kamulaştırılarak kapatılmasından  kaynaklı  mağduriyetin  giderilmesi  amacı  ile  alternatif  bir  köy  yolu belirlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bozkuş Köyü Muhtarı Burhan BAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  merkezinden Uşak Havaalanının doğusunda Uşak-Ankara Karayoluna bağlanan  köy  yolunun  havaalanı  genişletme  çalışmalarından  dolayı  kamulaştırılarak kapatılmasından  kaynaklı  mağduriyetin  giderilmesi  amacı  ile  alternatif  bir  köy  yolu belirlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 338 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 numaralı parsellerde mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı değiştirilmeden, adanın yol cephelerinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, ada için ayrık nizam 3 katlı yapı düzeni ve TAKS:0.34 KAKS:1.01 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 numaralı parsellerde mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı değiştirilmeden, adanın yol cephelerinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, ada için ayrık nizam 3 katlı yapı düzeni ve TAKS:0.34 KAKS:1.01 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.Belediye Meclisinin 04.10.2018 Tarih ve 596 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliğinin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 433 ada 6 numaralı parsel ve 564 ada 1 numaralı parselin satışına izin  verilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 433 ada 6 numaralı parsel ve 564 ada 1 numaralı parselin satışına izin  verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
40.Belediye Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve 408 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Muradiye KOZAK ve Kamil KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1134 ada 17 numaralı parsele cephe 7.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muradiye KOZAK ve Kamil KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1134 ada 17 numaralı parsele cephe 7.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
41.Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Besnililer Derneği'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4708 ada 2 numaralı parselde taziye evi ve kamuya açık ortak kullanım sağlanması amacıyla belediye ile yapılacak ortak projeler için Belediye Başkanlığına yetki verilip verilmemesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Besnililer Derneği'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4708 ada 2 numaralı parselde taziye evi ve kamuya açık ortak kullanım sağlanması amacıyla belediye ile yapılacak ortak projeler için Belediye Başkanlığına yetki verilip verilmemesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
42.Belediye meclisinin 01/08/2019 tarih ve 251 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Çevre Köyü tapulama sahası içerisinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Çevre Köyü tapulama sahası içerisinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
43.Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 550 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 976 ada 656 numaralı parselde KOM Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Lojmanı ile parkın kuzey tarafına 7,00 metrelik yaya yolu tesis edilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Emniyet Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 976 ada 656 numaralı parselde KOM Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Lojmanı ile parkın kuzey tarafına 7,00 metrelik yaya yolu tesis edilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
44.Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim SAĞLAM'a vekaleten Muhammed ERGÜL'ün; İlimiz, Merkez, Bozkurt mahallesi 910 ada 57 numaralı parselde yapılaşma koşullarının E:2.00, Yençok: Serbest olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İbrahim SAĞLAM'a vekaleten Muhammed ERGÜL'ün; İlimiz, Merkez, Bozkurt mahallesi 910 ada 57 numaralı parselde yapılaşma koşullarının E:2.00, Yençok: Serbest olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
45.Belediye Meclisinin 04.01.2019  tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1681 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 numaralı parsellerde , 1690,1691,1692, ve 1693 adalarda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1681 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 numaralı parsellerde , 1690,1691,1692, ve 1693 adalarda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
46.Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Işık mahallesi 5788 ada 1 numaralı parselde bulunan park alanında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan imar planının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Işık mahallesi 5788 ada 1 numaralı parselde bulunan park alanında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan imar planının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin  49. Maddesi (İlave Madde 3) gündemin 47. (İlave Madde 1) maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

49.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli  1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Dörtyol Sosyal Tesisleri ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası birimlerinde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Dörtyol Sosyal Tesisleri ve Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası birimlerinde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ ve Dilek SALEPÇİ’nin  10 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; Gündemin kalan maddelerinin 19.11.2018 Salı günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN      Regaip Emre HAZAR            Altan TUFAN
 Belediye Başkanı             Katip                                    Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.11.2019