Meclis Gündemi

01.12.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1244
26-11-2014
26.11.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.12.2014 Pazartesi günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Hakan ULUDAĞ
Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :
1. 2014 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemizin 2014 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2606 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerine uygulanacak projelerin sorunsuz bir şekilde yerleşiminin sağlanabilmesi için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
4. Fen İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5520 ve 5494 adalarda mevcut imar planına göre yol açıldığında topografik yapıdan dolayı sel baskını riski olması nedeniyle mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih 491 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 756 ada 151 numaralı parsel için imar durum belgesi hazırlanması konusunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 739 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 739 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 18 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
9. Uşak Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin; İlgi Kanunun 15.maddesinin b fıkrasına istinaden Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
10. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan işçilerimizin 2014 yılına ait geçici işçi vizesi 31.12.2014 tarihinde sona ereceği, 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede " geçici işçilerin çalışmasındaki adam/ay sayısı Meclis tarafından belirlenir” denilmektedir. Belediyemizde halan devam eden 2015 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2015 yılı için 420 adam/ay geçici işçi vizesine ihtiyacımız vardır. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçici işçi çalıştırılması için geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 18.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROJE ''MEMLEKETİM UŞAK KART'' UŞAK BELEDİYESİ VE UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA USMEK PROTOKOLÜ İMZALANDI 01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU EKİM 2019 UŞAKLI MİNİKLER UŞAK BELEDİYESİ GEÇİCİ BAKIM EVİ'NDEKİ DOSTLARINI ZİYARET ETTİ Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Biriminden Duyuru 01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİNİKLERDE ÇEVRE DUYARLILIĞI OLUŞTURMAK İÇİN KOLLARI SIVAD UŞAK BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR