Meclis Gündemi

01.12.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1490
26-11-2014
26.11.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.12.2014 Pazartesi günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Hakan ULUDAĞ
Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :
1. 2014 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemizin 2014 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2606 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerine uygulanacak projelerin sorunsuz bir şekilde yerleşiminin sağlanabilmesi için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
4. Fen İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5520 ve 5494 adalarda mevcut imar planına göre yol açıldığında topografik yapıdan dolayı sel baskını riski olması nedeniyle mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih 491 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 756 ada 151 numaralı parsel için imar durum belgesi hazırlanması konusunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 739 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 739 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 18 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
9. Uşak Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin; İlgi Kanunun 15.maddesinin b fıkrasına istinaden Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
10. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan işçilerimizin 2014 yılına ait geçici işçi vizesi 31.12.2014 tarihinde sona ereceği, 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede " geçici işçilerin çalışmasındaki adam/ay sayısı Meclis tarafından belirlenir” denilmektedir. Belediyemizde halan devam eden 2015 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2015 yılı için 420 adam/ay geçici işçi vizesine ihtiyacımız vardır. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçici işçi çalıştırılması için geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK