Meclis Karar Özetleri

02.01.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

705
22-01-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.01.2019     ÇARŞAMBA        17.00             2019               1                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN

GÜNDEM:

1.2018 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi
3.Cavit PEKER'e  vekaleten Ali TEKİN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5873 ada 4 ve 5  numaralı parsellerde imar  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Tümen BÜYÜKARSLAN, Bayram BÜYÜKARSLAN, Ramiye CANDOĞAN, Döndü AKDENİZ, Helime AKARCA ve Sevim BÜYÜKARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk  Mahallesi, 1216 ada 49  numaralı parselde imar  plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 594 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye sınırları içinde yeni oluşan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 56 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, merkez, Dörtyoldan başlayıp, Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk mahalleleri sınırında bulunan Çivril caddesi isminin değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 595 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Adem KOÇ'un İlimiz, merkez, Ünalan Mahallesi, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 665 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 665 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 45 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b3c paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
17.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
18.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
20.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
21.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonunun kurulmasına, Komisyonun 5 kişiden oluşması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş ve Komisyon Üyeliklerine Ak Parti Grup Başkanı Zeki ERCEL; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ ve Mehmet YAŞAR’ı, C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ;  Mustafa GÜNGÖR’ü, İyi Parti Grup Başkanı Necmi DURSUN; Necmi DURSUN’u sözlü olarak önermişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyona üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, oyların tasnifi neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ’a  26 oy, Mehmet DEMİRHİNDİ’ye 27 oy, Mehmet YAŞAR’a 26 oy, Mustafa GÜNGÖR’e 25 oy, Necmi DURSUN’a 27 oy, Emine YILDIRIM’a 1 oy, Özer ERKEK’e 1 oy, Sedat AYDIN’a 1 oy çıkmış olup, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine Mehmet DEMİRHİNDİ 27 oyla, Necmi DURSUN 27 oyla, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ 26 oyla, Mehmet YAŞAR 26 oyla Mustafa GÜNGÖR 25 oyla seçilmişlerdir.

Gündemin  6. Maddesinin,  gündemin 3.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 56 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, merkez, Dörtyoldan başlayıp, Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk mahalleleri sınırında bulunan Çivril caddesi isminin değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, merkez, Dörtyoldan başlayıp, Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk mahalleleri sınırında bulunan Çivril caddesi isminin değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 5 çekimser oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 03.01.2019 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN           Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                Katip                          Katip
  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.01.2019