Meclis Karar Özetleri

02.07.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

872
11-07-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.07.2018    PAZARTESİ          17.00              2018               7                    1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

1.2018 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak İl Özel İdaresi'nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi,  339 ada  39  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karar bağlanması.
3.Basri MERCAN, Servet MERCAN, Emine MUTLU , Semiha CENGİZ, Timur MUTLU, Ayşen SATIK, Yakup TAŞCAN, Refik ÖZÜDOĞRU, Cesur HASIRCI, Hülya DURKUT ve Safinur YAYLI'nın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1926 Ada 1-2-3-4-5-6-7-11-12  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karar bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 408 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 408 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 13 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
7.Fevzi Çakmak Mahallesi, İstiklal Caddesi sağında, Keresteciler Caddesi devamı olan Koruluk Caddesi isminin, Kazakistan Cumhurbaşkanı,  Nursultan Nazarbayev Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlave Madde 1: Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlave Madde 2: UTAŞ AŞ'nin 27.06.2018 tarih ve 238 nolu yazısında "Şirketimiz Uşak Belediyesinin çıkmış olduğu ihalelerde sigorta vazifesi görmekte olup bundan sonraki belediyemizin yapacağı ihalelere girmesi için gerekli kriterler kısmındaki puanlama kriterini sağlaması gerekmektedir. Şirketimizin 2017 yılı sonu itibariyle cirosu 150.393.721,83 TL, Aktif (Varlıklar) toplamı 166.657.277,04 TL olup Özkaynaklarımız 18.269.458,24 TL'dir Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ihaleye katılmaya ilişkin hususlarda yer alan 7. Maddenin 4. Fıkrasında belirtilen ekonomik bilanço ve eşdeğer belgeler kısmındaki puanlama sistemine göre Özkaynaklarımız yetersizdir. 2017 yılı Aralık ayı içerisinde çıkan torba yasa kapsamında Taşeron İş ve İşçileri kapsayan kanun ile şirketimiz bünyesinde oluşan genişleme kapsamında temizlik işçilerinin şirketimize aktarılmasından dolayı çöp kamyonu ve ve temizlik ekipmanları alımı yapılmıştır. Yapılan yatırımlar doğrultusunda ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sermaye artırımına ihtiyaç duyulmaktadır." denildiğinden, UTAŞ AŞ'nin sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.maddesinin (ilave madde 1) ve 9.maddesinin (ilave madde 2) gündemin 2.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8.İlave Madde 1: Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlave Madde 2: UTAŞ AŞ'nin 27.06.2018 tarih ve 238 nolu yazısında "Şirketimiz Uşak Belediyesinin çıkmış olduğu ihalelerde sigorta vazifesi görmekte olup bundan sonraki belediyemizin yapacağı ihalelere girmesi için gerekli kriterler kısmındaki puanlama kriterini sağlaması gerekmektedir. Şirketimizin 2017 yılı sonu itibariyle cirosu 150.393.721,83 TL, Aktif (Varlıklar) toplamı 166.657.277,04 TL olup Özkaynaklarımız 18.269.458,24 TL'dir Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ihaleye katılmaya ilişkin hususlarda yer alan 7. Maddenin 4. Fıkrasında belirtilen ekonomik bilanço ve eşdeğer belgeler kısmındaki puanlama sistemine göre Özkaynaklarımız yetersizdir. 2017 yılı Aralık ayı içerisinde çıkan torba yasa kapsamında Taşeron İş ve İşçileri kapsayan kanun ile şirketimiz bünyesinde oluşan genişleme kapsamında temizlik işçilerinin şirketimize aktarılmasından dolayı çöp kamyonu ve ve temizlik ekipmanları alımı yapılmıştır. Yapılan yatırımlar doğrultusunda ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sermaye artırımına ihtiyaç duyulmaktadır." denildiğinden, UTAŞ AŞ'nin sermaye artırımı talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UTAŞ AŞ'nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 03.07.2018 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                  
     Ahmet Gökhan ÖZBAĞ              Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
       Meclis 1.Başkan V.                        Katip                                      Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.07.2018