Meclis Karar Özetleri

02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

400
5-08-2021


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
02.08.2021  PAZARTESİ    15.00          2021                 8                        1      1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN,  Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL,  Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz  genelinde  bahçe  duvarları  ile  ilgili  sorunlar  yaşandığı,  Planlı  alanlar  İmar Yönetmeliğinde bahçe duvarları ile ilgili olarak "Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan  yüksek  olup  tabi  zeminden  kotlandırılan  binalarda  ise  parselin  yol  sınırındaki  tabii  zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir." Denildiği,  İlimiz genelinde uygulama bina yol tarafındaki cephe hatlarında 1.20 metre yüksekliğinde yapıldığından konunun görüşülerek karara bağlanması. 
3.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez  Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada  2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi, 187 ada 8 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2021 tarih 6265 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi, 637 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez,Hacıkadem Mahallesi, 2287 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Ceylanlar Otelcilik Turizm sağlık Hizmetleri Tesktil İnşaat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ adına Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz Merkez İslice Mahallesi, 267 ada 1 numaralı parsel ve 328 ada 1 numaralı parselde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 177 ve 178 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.Cengiz ALTINER'in İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 176 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Nejla CEYLAN'ın  İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın ; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ÖZTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ’ün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 1695 ada 543 numaralı taşınmazın Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden koruma alanının belirlenmesi ve yine aynı kurul kararına istinaden, 1695 ada 74, 75, 76, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 568, 569, 570 numaralı parseller ve 1378 ada 539 numaralı parselde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 19.02.2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı hakkında protokol imzalandığı, ancak; Belediyemizin talebi üzerine, atık su arıtma tesisi proje alanında bulunan güneş enerjisi santralinin kaldırılarak içme suyu arıtma tesisi alanına kurulması ve mevcut atık su arıtma tesisi scada ve otomasyon sisteminin yenilerek optimizasyon işlemlerinin yapılması işleri de atık su arıtma tesisi yapım işi ihalesi kapsamına alındığından, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ek protokol gönderildiği, ek protokole konu olan ilave işlerin maliyetinin geri ödeme hususlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım ve uygulama planında yer alan  "Uşak  Gökkaya Barajı İçme Suyu Tesisleri Proje Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  Uşak İline Banaz Gökkaya Barajından İçme, kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile ilgili protokolün” Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve uygulama planında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve  "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  "Uşak İline Uzundere ve Kocadere Göletlerinden İçme, kullanma ve Endüstri Suyu  Sağlanması ile ilgili protokolün Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İmar planında  “Belediye  Hizmet  Alanı” olan Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Fevzi  Çakmak  Mahallesi  6978  ada    1  numaralı parsel  üzerine  Turhan  PAKSOY isimli hayırseverin belirleyeceği ve Belediyece uygun bulunacak bir ismin verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Belediye Hizmet Binası yapımına ilişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği 04.03.2015 tarih ve 186 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği,  Ancak;  Cumhurbaşkanlığı Makamının 29.04.2021 tarih ve 3935 karar sayısı ile düzenlenen, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet  Memurları  Disiplin  Yönetmeliği, ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  134.  Maddesi gereğince hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği gereğince; Elektronik Ücret Toplama Sistemi uygulamasına geçileceğinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f,18/j ve 34/i maddeleri uyarınca Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
26.Karaağaç Camisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük evi) ortak proje kapsamında kullanılması ve Uşak Belediyesi ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 1): Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı  Yapımı" ile ilgili ihalelerin gerçekleşmesi durumunda içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacaktır. Endüstriyel suyun kullanılabilmesi için söz konusu göletlerin Uşak OSB Müdürlüğüne devredilebilmesine ilişkin olarak hazırlanacak protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanı'na yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 2): Uşak Belediye Encümeninin 23.10.1997 tarih ve 1997/1759 sayılı, 04.11.1997 tarih ve 1997/1824 sayılı kararları ile S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine 5 adet arsa satışı yapılmıştır. Satışı yapılıp bedelin tahsil edilen ve üzerinde S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338  ada  4-5-6  parsel  sayılı  taşınmazların  tapularının  S.S.  Yunus  Emre  Konut  Yapı Kooperatifi adına devredilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 3): 2021 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1. oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 4): 2021 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1. oturumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.İlimiz  genelinde  bahçe  duvarları  ile  ilgili  sorunlar  yaşandığı,  Planlı  alanlar  İmar Yönetmeliğinde bahçe duvarları ile ilgili olarak "Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan  yüksek  olup  tabi  zeminden  kotlandırılan  binalarda  ise  parselin  yol  sınırındaki  tabii  zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir." Denildiği,  İlimiz genelinde uygulama bina yol tarafındaki cephe hatlarında 1.20 metre yüksekliğinde yapıldığından, konu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra,  İlimiz  genelinde  bahçe  duvarları  ile  ilgili  sorunlar  yaşandığı,  Planlı  alanlar  İmar Yönetmeliğinde bahçe duvarları ile ilgili olarak "Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan  yüksek  olup  tabi  zeminden  kotlandırılan  binalarda  ise  parselin  yol  sınırındaki  tabii  zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir." Denildiği,  İlimiz genelinde uygulama bina yol tarafındaki cephe hatlarında 1.20 metre yüksekliğinde yapılandığından konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez  Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez  Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada  2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada  2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi, 187 ada 8 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2021 tarih 6265 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi, 187 ada 8 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2021 tarih 6265 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi, 637 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi, 637 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz Merkez,Hacıkadem Mahallesi, 2287 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Merkez,Hacıkadem Mahallesi, 2287 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Ceylanlar Otelcilik Turizm sağlık Hizmetleri Tesktil İnşaat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ adına Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Ceylanlar Otelcilik Turizm sağlık Hizmetleri Tesktil İnşaat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ adına Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz Merkez İslice Mahallesi, 267 ada 1 numaralı parsel ve 328 ada 1 numaralı parselde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Merkez İslice Mahallesi, 267 ada 1 numaralı parsel ve 328 ada 1 numaralı parselde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 177 ve 178 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 177 ve 178 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Cengiz ALTINER'in İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 176 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Cengiz ALTINER'in İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 176 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Nejla CEYLAN'ın  İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Nejla CEYLAN'ın  İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın ; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın ; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağı İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ÖZTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ’ün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ÖZTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ’ün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağı İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 1695 ada 543 numaralı taşınmazın Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden koruma alanının belirlenmesi ve yine aynı kurul kararına istinaden, 1695 ada 74, 75, 76, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 568, 569, 570 numaralı parseller ve 1378 ada 539 numaralı parselde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 1695 ada 543 numaralı taşınmazın Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden koruma alanının belirlenmesi ve yine aynı kurul kararına istinaden, 1695 ada 74, 75, 76, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 568, 569, 570 numaralı parseller ve 1378 ada 539 numaralı parselde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.) (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Osman Zeki İŞMAN oturumdan ayrılmıştır.)
19.Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 19.02.2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı hakkında protokol imzalandığı, ancak; Belediyemizin talebi üzerine, atık su arıtma tesisi proje alanında bulunan güneş enerjisi santralinin kaldırılarak içme suyu arıtma tesisi alanına kurulması ve mevcut atık su arıtma tesisi scada ve otomasyon sisteminin yenilerek optimizasyon işlemlerinin yapılması işleri de atık su arıtma tesisi yapım işi ihalesi kapsamına alındığından, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ek protokol gönderildiği, ek protokole konu olan ilave işlerin maliyetinin geri ödeme hususlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 19.02.2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı hakkında protokol imzalandığı, ancak; Belediyemizin talebi üzerine, atık su arıtma tesisi proje alanında bulunan güneş enerjisi santralinin kaldırılarak içme suyu arıtma tesisi alanına kurulması ve mevcut atık su arıtma tesisi scada ve otomasyon sisteminin yenilerek optimizasyon işlemlerinin yapılması işleri de atık su arıtma tesisi yapım işi ihalesi kapsamına alındığından, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ek protokol gönderildiği, ek protokole konu olan ilave işlerin maliyetinin geri ödeme hususlarının kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

20.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım ve uygulama planında yer alan  "Uşak  Gökkaya Barajı İçme Suyu Tesisleri Proje Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  Uşak İline Banaz Gökkaya Barajından İçme, kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile ilgili protokolün” Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım ve uygulama planında yer alan  "Uşak  Gökkaya Barajı İçme Suyu Tesisleri Proje Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  Uşak İline Banaz Gökkaya Barajından İçme, kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile ilgili protokolün” Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş) nüsha olarak imzalanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN ve Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
21.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve uygulama planında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve  "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  "Uşak İline Uzundere ve Kocadere Göletlerinden İçme, kullanma ve Endüstri Suyu  Sağlanması ile ilgili protokolün Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve uygulama planında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve  "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  "Uşak İline Uzundere ve Kocadere Göletlerinden İçme, kullanma ve Endüstri Suyu  Sağlanması ile ilgili protokolün Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş) nüsha olarak imzalanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN ve Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
22.İmar planında  “Belediye  Hizmet  Alanı” olan Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Fevzi  Çakmak  Mahallesi  6978  ada    1  numaralı parsel  üzerine  Turhan  PAKSOY isimli hayırseverin belirleyeceği ve Belediyece uygun bulunacak bir ismin verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Belediye Hizmet Binası yapımına ilişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İmar planında  “Belediye  Hizmet  Alanı” olan Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Fevzi  Çakmak  Mahallesi  6978  ada    1  numaralı parsel  üzerine  Turhan  PAKSOY isimli hayırseverin belirleyeceği ve Belediyece uygun bulunacak bir ismin verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Belediye Hizmet Binası yapımına ilişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Uşak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği 04.03.2015 tarih ve 186 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği,  Ancak;  Cumhurbaşkanlığı Makamının 29.04.2021 tarih ve 3935 karar sayısı ile düzenlenen, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet  Memurları  Disiplin  Yönetmeliği, ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  134.  Maddesi gereğince hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği 04.03.2015 tarih ve 186 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği,  Ancak;  Cumhurbaşkanlığı Makamının 29.04.2021 tarih ve 3935 karar sayısı ile düzenlenen, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet  Memurları  Disiplin  Yönetmeliği, ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  134.  Maddesi gereğince hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği gereğince; Elektronik Ücret Toplama Sistemi uygulamasına geçileceğinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f,18/j ve 34/i maddeleri uyarınca Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği gereğince; Elektronik Ücret Toplama Sistemi uygulamasına geçileceğinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f,18/j ve 34/i maddeleri uyarınca Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nurten BAKIR ve Selçuk TOKER’in 2 ret,  Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Yasin YAVUZ, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 8 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır .)
25.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağının Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
26.Karaağaç Camisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük evi) ortak proje kapsamında kullanılması ve Uşak Belediyesi ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Karaağaç Camisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük evi) ortak proje kapsamında kullanılması ve Uşak Belediyesi ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL,  Nuri DEMİREL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 5 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Ağustos ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)27.(İlave Madde 1): Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı  Yapımı" ile ilgili ihalelerin gerçekleşmesi durumunda içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacaktır. Endüstriyel suyun kullanılabilmesi için söz konusu göletlerin Uşak OSB Müdürlüğüne devredilebilmesine ilişkin olarak hazırlanacak protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanı'na yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı  Yapımı" ile ilgili ihalelerin gerçekleşmesi durumunda içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacaktır. Endüstriyel suyun kullanılabilmesi için söz konusu göletlerin Uşak OSB Müdürlüğüne devredilebilmesine ilişkin olarak hazırlanacak protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ,  Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN ve Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
28.(İlave Madde 2): Uşak Belediye Encümeninin 23.10.1997 tarih ve 1997/1759 sayılı, 04.11.1997 tarih ve 1997/1824 sayılı kararları ile S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine 5 adet arsa satışı yapılmıştır. Satışı yapılıp bedelin tahsil edilen ve üzerinde S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338  ada  4-5-6  parsel  sayılı  taşınmazların  tapularının  S.S.  Yunus  Emre  Konut  Yapı Kooperatifi adına devredilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak Belediye Encümeninin 23.10.1997 tarih ve 1997/1759 sayılı, 04.11.1997 tarih ve 1997/1824 sayılı kararları ile S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine 5 adet arsa satışı yapılmıştır. Satışı yapılıp bedelin tahsil edilen ve üzerinde S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338  ada  4-5-6  parsel  sayılı  taşınmazların  tapularının  S.S.  Yunus  Emre  Konut  Yapı Kooperatifi adına devredilmesi konusunun 4, 5, 6 nolu parsellerin bedelsiz olarak devredilmesi şeklinde düzeltilerek kabulü teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve  Nuri DEMİREL’in 10 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
29.(İlave Madde 3): 2021 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1. oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve  Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)
30.(İlave Madde 4): 2021 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1. oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve  Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2021 Eylül  ayı Meclis Toplantısının 02.09.2021 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Ağustos  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


         
Mehmet ÇAKIN                 Altan TUFAN              İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                    Katip                        Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 06 Austos, 2021
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Zam UŞAK BELEDİYESİ PERSONELLERİNE 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ HALK EKMEK FIRININDA KULLANILMAK ÜZERE EKMEK TAVASI VE TEPSİ ARABASI ALIMI UŞAK BELEDİYESİ DEDEKTİFLERE ROZETİNİ VERDİ 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (29) Adet Taşınmazın Satış İlanı UŞAK BELEDİYESİNİN İLK KÜLTÜR YAYINI GÖRÜCÜYE ÇIKTI 02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ 7. GELENEKSEL CİRİT TURNUVASI SONA ERDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.08.2021