Meclis Karar Özetleri

02.09.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

838
19-09-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.09.2019    PAZARTESİ          15.00            2019               9                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN,  Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1. 2019 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a Maddesine istinaden Belediye Encümenince Görüşülen 2020-2024 Mali yıllarını kapsayan Belediyemiz Stratejik Planın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (a) maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 
3.Adem ve Bayram GÖLEMEZ'in İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi K22C13B4A pafta, 149 ada 16 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Nezahat YAVUZ'un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulununun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe 5.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 38 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 69 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayaağıl Köyü No:8 Uşak adresinde bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Kayaağıl Termal Tesisleri için 12 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
13.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevi'nde dokunan Uşak Halısının m² satış fiyatının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması iptal edilmiş olup; bölgeden geçen enerji nakil hattı da fiili durumda kaldırılmış olduğundan imar planında revizyon yapılması düşünülmektedir. Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 25. Maddesinde" İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." denmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden; kaldırılan enerji nakil hattının bulunduğu alanlarda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik imar planında yeniden düzenleme yapılması, alanın eğim ve topoğrafya durumuna uygun olarak, yapılacak imar uygulamasına altlık oluşturacak yeni bir imar planının elde edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Garipoğlu Durmuş ÖZGÜL, Mehmet ÖZGÜL ve Uşak halkının;  Uşak eski stadyum anayolu üzerinde bulunan Osmanlı Köprülü Kavşağı isminin Hacım Sultan Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırlarımız kapsamında Ovademirler Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 10,7 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK' ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak 3. Noterliği ve Gülperi BORAN’ın İlimiz İslice Mahallesi Annaç Sokak üzerine araç park cebi yapılması talebinin görüşerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 273 sayılı kararı ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması düşünülen "Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu" Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulü konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 271 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. katının İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 270 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan birinin İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde (David People,Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade, Kayaağıl Termal Tesisleri) %15 indirim sağlanması konusunun görüşerek karara bağlanması.
24.Belediyemizin ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık turizm Temizlik İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. nin 5.000.000,00.-TL sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25.Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 464 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 1): Belediyemizin Şirketi Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş.nin 2.000.000,00.-TL sermaye artırım talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde   2): Cemal BİLGE'nin; 3158 numaralı adanın kuzeyinde planı bulunan trafo alanından kaynaklı mağduriyetinin giderilmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 494 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 494 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 301 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mutlu ALTINER ve Ömer ŞEMEN'in; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave madde eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 6): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Utaş A.Ş’ nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 7): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş’ nin sermaye artırımı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 8): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
34.(İlave Madde 9): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevinde dokunan Uşak Halısının m² fiyatının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 10): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu “Memleketim Uşak” projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine bağlı İşletmelerde %15 indirim sağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a Maddesine istinaden Belediye Encümenince görüşülen 2020-2024 Mali yıllarını kapsayan Belediyemiz Stratejik Planın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (a) maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a Maddesine istinaden Belediye Encümenince görüşülen 2020-2024 Mali yıllarını kapsayan Belediyemiz Stratejik Planın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (a) maddesi gereğince onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Himmet DUYGU oturumdan ayrılmıştır.)
3.Adem ve Bayram GÖLEMEZ'in İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi K22C13B4A pafta, 149 ada 16 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Adem ve Bayram GÖLEMEZ'in İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi K22C13B4A pafta, 149 ada 16 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Nezahat YAVUZ'un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Nezahat YAVUZ'un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Himmet DUYGU oturuma katılmıştır.)
7.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulununun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe 5.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulununun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe 5.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 38 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 38 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 69 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 69 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayaağıl Köyü No:8 Uşak adresinde bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Kayaağıl Termal Tesisleri için 12 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayaağıl Köyü No:8 Uşak adresinde bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Kayaağıl Termal Tesisleri için 12 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevi'nde dokunan Uşak Halısının m² satış fiyatının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevi'nde dokunan Uşak Halısının m² satış fiyatının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
14.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması iptal edilmiş olup; bölgeden geçen enerji nakil hattı da fiili durumda kaldırılmış olduğundan imar planında revizyon yapılması düşünülmektedir. Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 25. Maddesinde" İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." denmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden; kaldırılan enerji nakil hattının bulunduğu alanlarda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik imar planında yeniden düzenleme yapılması, alanın eğim ve topoğrafya durumuna uygun olarak, yapılacak imar uygulamasına altlık oluşturacak yeni bir imar planının elde edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması iptal edilmiş olup; bölgeden geçen enerji nakil hattı da fiili durumda kaldırılmış olduğundan imar planında revizyon yapılması düşünülmektedir. Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 25. Maddesinde" İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." denmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden; kaldırılan enerji nakil hattının bulunduğu alanlarda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik imar planında yeniden düzenleme yapılması, alanın eğim ve topoğrafya durumuna uygun olarak, yapılacak imar uygulamasına altlık oluşturacak yeni bir imar planının elde edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Garipoğlu Durmuş ÖZGÜL, Mehmet ÖZGÜL ve Uşak halkının;  Uşak eski stadyum anayolu üzerinde bulunan Osmanlı Köprülü Kavşağı isminin Hacım Sultan Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmesi yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Garipoğlu Durmuş ÖZGÜL, Mehmet ÖZGÜL ve Uşak halkının;  Uşak eski stadyum anayolu üzerinde bulunan Osmanlı Köprülü Kavşağı isminin Hacım Sultan Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin red edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 5 çekimser oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Üyelerden Alev KETBOĞA bu maddenin oylamasında oy kullanmamıştır.  
16.İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırlarımız kapsamında Ovademirler Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 10,7 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırlarımız kapsamında Ovademirler Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 10,7 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesi değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Uşak 3. Noterliği ve Gülperi BORAN’ın İlimiz İslice Mahallesi Annaç Sokak üzerine araç park cebi yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Uşak 3. Noterliği ve Gülperi BORAN’ın İlimiz İslice Mahallesi Annaç Sokak üzerine araç park cebi yapılması talebinin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 273 sayılı kararı ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması düşünülen "Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu" Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulü konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 273 sayılı kararı ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması düşünülen "Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu" Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulü konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 271 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. katının İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. katının İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 270 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan birinin İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan birinin İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde (David People,Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade, Kayaağıl Termal Tesisleri) %15 indirim sağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde (David People,Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade, Kayaağıl Termal Tesisleri) %15 indirim sağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediyemizin ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık turizm Temizlik İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. nin 5.000.000,00.-TL sermaye artırımı talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık turizm Temizlik İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. nin 5.000.000,00.-TL sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 464 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 464 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 1): Belediyemizin Şirketi Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş.nin 2.000.000,00.-TL sermaye artırım talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin Şirketi Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş.nin 2.000.000,00.-TL sermaye artırım talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır.
Üyelerden Osman Zeki İŞMAN oturumdan ayrılmıştır.

27.(İlave Madde  2): Cemal BİLGE'nin; 3158 numaralı adanın kuzeyinde planı bulunan trafo alanından kaynaklı mağduriyetinin giderilmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Cemal BİLGE'nin; 3158 numaralı adanın kuzeyinde planı bulunan trafo alanından kaynaklı mağduriyetinin giderilmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 494 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 494 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde çevreyolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler Mahallesi ve Demetevler Mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 301 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mutlu ALTINER ve Ömer ŞEMEN'in; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave madde eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mutlu ALTINER ve Ömer ŞEMEN'in Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave madde eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 6): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Utaş A.Ş’ nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Utaş A.Ş’nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 7): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş’nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş’nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 8): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 9): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevinde dokunan Uşak Halısının m² fiyatının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevinde dokunan Uşak Halısının m² fiyatının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 10): 02.09.2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu “Memleketim Uşak” projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine bağlı İşletmelerde %15 indirim sağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu “Memleketim Uşak” projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine bağlı İşletmelerde %15 indirim sağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 Ekim ayı Meclis Toplantısının 01.10.2019 Salı günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Eylül ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN           Regaip Emre HAZAR           Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                  Katip                                Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2019