Meclis Karar Özetleri

02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

325
13-09-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM

02.09.2021  PERŞEMBE          15.00          2021                 9                        1                          1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL,  Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

G             Ü             N             D             E             M            :

1.     2021 yılı Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2.     Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 782 ada, 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

3.     Uşak İli, Merkez İslice Mahallesi 489 ada, 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

4.     İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 3170 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

5.     Fadime EREN, Ali DOĞAN, İbrahim DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 233 ve 742 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

6.     İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 107 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

7.     İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesinde yaklaşık 32.26 hektar alanda ilave plan yapılması düşünüldüğü. Bahse konu alan planlı alanlar ile çevrili durumda olup; Hastane, Adliye ve Emniyet binasına yakın bölgede kalmış tek plansız alan olduğu, Bu sebeple bütüncül bir planlama çalışması yapılması düşünüldüğünden, bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

8.     Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 239 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kadir ÇELİK'in, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde onaylanan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ ve Eşref KESKİN tarafından yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

9.     Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 238 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı Kararı ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde  yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

10.       Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 129 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fevzi ERYILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

11.       Belediye Meclisinin 01/07/2021 Tarih ve 164 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3d paftada, 2. Özkan Sokak ve 4. Özkan Sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

12.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b paftada, 637 ada 1 numaralı parselin kamu hizmet alanı olarak planlı kısmının eğitim tesisi olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

13.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b3c paftada, 637 ada 1 numaralı parselin resmi kurum alanı olarak planlı kısmının ilkokul alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

14.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 232 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c ve K22c09a4d paftalarda, 187 ada 8 numaralı parsele tescil ibaresinin eklenerek koruma alanının belirlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

15.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 229 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftalarda, 5818 ada 3 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

16.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a,  K22c08d1b, K22c08d1c ve K22c08d1d paftalarda, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

17.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

18.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d1d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

19.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 235 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

20.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

21.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

22.       Belediye Meclisinin 01/02/2019 Tarih ve 38 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1a ve K22c15b1d paftalarda, 130 ada 45, 49, 47, 48, 46, 51, 3 ve 7 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

23.       Uşak Belediyesi ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 5393 sayılı kanunun 75-c. maddesi   çerçevesinde yapılması düşünülen  proje  kapsamında  protokol  yapılabilmesi  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.

24.       Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine  ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

25.       Uşak Küme Mahallesi 200 ada 31 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Han'ında    Mimarlar Odasına  ait  172,173  ve  174  nolu  bağımsız  bölümlerin  idaremiz  ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınması gerektiğinden satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

26.       Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 249 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

27.       (İlave Madde 1): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

28.       (İlave Madde 2): Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

29.       (İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesinde yaklaşık 126 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

30.       (İlave Madde 4):              İlimiz, Merkez, Halil Kaya Gedik Bulvarına cepheli, 9. Erbay Sokak ve Sebzeciler Caddesi arasında bulunan yaklaşık 0,8 hektar büyüklüğündeki alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

31.       (İlave Madde 5): İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 55 ve 56 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

32.       (İlave Madde 6): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait 31 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna göre satışı ve/veya takası düşünüldüğünden, satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

33.       (İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 251 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması

34.       (İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

35.       (İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

36.       (İlave Madde 10): Belediyemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisine ihtiyaç bulunduğundan,   Norm Kadro Cetvelinde Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup,  (II) sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.

37.       (İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih 132 sayılı, 02.08.2021 tarih 231 ve 237 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

38.       (İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih 132 sayılı, 02.08.2021 tarih 231 ve 237 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

39.       (İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 02.09.2021 Eylül ayı toplantısının 1.birleşim, 1.oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

40.       (İlave Madde 14): Belediye Meclisinin  02.09.2021 tarihli  1.  birleşim  1.  oturumunda  Plan  ve  Bütçe  Komisyonuna havale edilen; Uşak  Şoförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odası'nın  Belediye  Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve  Bütçe  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ   :

1.     2021 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.     Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 782 ada, 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 782 ada, 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.     Uşak İli, Merkez İslice Mahallesi 489 ada, 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak İli, Merkez İslice Mahallesi 489 ada, 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.     İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 3170 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 3170 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.     Fadime EREN, Ali DOĞAN, İbrahim DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 233 ve 742 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Fadime EREN, Ali DOĞAN, İbrahim DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 233 ve 742 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.     İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 107 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 107 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7.     İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesinde yaklaşık 32.26 hektar alanda ilave plan yapılması düşünüldüğü. Bahse konu alan planlı alanlar ile çevrili durumda olup; Hastane, Adliye ve Emniyet binasına yakın bölgede kalmış tek plansız alan olduğu, Bu sebeple bütüncül bir planlama çalışması yapılması düşünüldüğünden, bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesinde yaklaşık 32.26 hektar alanda ilave plan yapılması düşünüldüğü. Bahse konu alan planlı alanlar ile çevrili durumda olup; Hastane, Adliye ve Emniyet binasına yakın bölgede kalmış tek plansız alan olduğu, Bu sebeple bütüncül bir planlama çalışması yapılması düşünüldüğünden, bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8.     Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 239 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kadir ÇELİK'in, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde onaylanan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ ve Eşref KESKİN tarafından yapılan 2 adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Kadir ÇELİK'in, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde onaylanan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ ve Eşref KESKİN tarafından yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

9.          Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 238 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı Kararı ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde  yapılan 2 adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı Kararı ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde  yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

10.       Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 129 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fevzi ERYILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslakları İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Fevzi ERYILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

11.       Belediye Meclisinin 01/07/2021 Tarih ve 164 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3d paftada, 2. Özkan Sokak ve 4. Özkan Sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3d paftada, 2. Özkan Sokak ve 4. Özkan Sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

12.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b paftada, 637 ada 1 numaralı parselin kamu hizmet alanı olarak planlı kısmının eğitim tesisi olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b paftada, 637 ada 1 numaralı parselin kamu hizmet alanı olarak planlı kısmının eğitim tesisi olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

13.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b3c paftada, 637 ada 1 numaralı parselin resmi kurum alanı olarak planlı kısmının ilkokul alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b3c paftada, 637 ada 1 numaralı parselin resmi kurum alanı olarak planlı kısmının ilkokul alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

14.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 232 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c ve K22c09a4d paftalarda, 187 ada 8 numaralı parsele tescil ibaresinin eklenerek koruma alanının belirlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c ve K22c09a4d paftalarda, 187 ada 8 numaralı parsele tescil ibaresinin eklenerek koruma alanının belirlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

15.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 229 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftalarda, 5818 ada 3 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftalarda, 5818 ada 3 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 10 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

16.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a,  K22c08d1b, K22c08d1c ve K22c08d1d paftalarda, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a,  K22c08d1b, K22c08d1c ve K22c08d1d paftalarda, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

17.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin   İmar Komisyonundan  geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

18.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d1d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d1d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin   İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

19.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 235 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin   İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 8 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

20.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

21.       Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

22.       Belediye Meclisinin 01/02/2019 Tarih ve 38 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1a ve K22c15b1d paftalarda, 130 ada 45, 49, 47, 48, 46, 51, 3 ve 7 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1a ve K22c15b1d paftalarda, 130 ada 45, 49, 47, 48, 46, 51, 3 ve 7 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

23.       Uşak Belediyesi ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 5393 sayılı kanunun 75-c. maddesi   çerçevesinde yapılması düşünülen  proje  kapsamında  protokol  yapılabilmesi  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 5393 sayılı kanunun 75-c. maddesi   çerçevesinde yapılması düşünülen  proje  kapsamında  protokol  yapılabilmesi  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 ret,  Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

24.       Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine  ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine  ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

25.       Uşak Küme Mahallesi 200 ada 31 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Han'ında    Mimarlar Odasına  ait  172,173  ve  174  nolu  bağımsız  bölümlerin  idaremiz  ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınması gerektiğinden satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Küme Mahallesi 200 ada 31 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Han'ında    Mimarlar Odasına  ait  172,173  ve  174  nolu  bağımsız  bölümlerin  idaremiz  ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınması gerektiğinden satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusuna: “Uşak Küme Mahallesinde yer alan içerisinde Uşak Belediyesinin de bağımsız bölümlerinin bulunduğu Belediye İşhanı yaklaşık 35 yıl önce inşa edilmiştir. İşhanında mevcut hali ile, dershane, BİLSEM, Adliyeye Bağlı Denetimli Serbestlik bürosu, Market, çay ocağı, Pet Shop,, muhasebe büroları, giyim mağazaları, meslek odaları, aşevi,terzi gibi birbirinden farklı ve ilgisiz pek çok işletmeyi barındırmakta, bazı bağımsız bölümler ise boş halde bulunmaktadır.Yapıda sıva ve beton dökülmeleri bulunmakla birlikte bazı yerlerde beton içerisinde kulanılan demir donatılar gözle görülür hale gelmiştir. Yapı içerisindeki aydınlatmanın yetersizliği, uzun süredir bakımı yapılmayan duvar, tavan ve zeminler ile oldukça dar olan ve eski teknoloji ürünü asansör yapının metruk olduğu izlenimini vermektedir. Bu haliyle yapının fonksiyonelliği oldukça azalmış görünmektedir.Yapının bulunduğu bölge koruma bölgesinde Sit alanındadır. Yapı, bulunduğu konum itibariyle ön cephesi Burma Cami ve Ulu Camiye arka ve yan cepheleri de tarihi değeri olan yapılara bakmaktadır.Uygulama imar planında 2 kata müsaadeli olan bölgede yer alan işhanı oldukça eski, yüksek ve hantal görüntüsüyle tarihi öneme sahip yapıların estetiğini ve görünürlüğünü gölgelemektedir.1975 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliğine göre inşa edilmiş olup yapım tekniği ve mimari özellikleri açısından demodedir ve bu haliyle Kentin tarihi dokusunda vekent estetiğine de oldukça olumsuz etkileri bulunmaktadır. Fonksiyonellik, estetik ve sağlamlık özelliklerini kaybeden ve bulunduğu bölgeye olumsuz etkileri olan yapının kaldırılarak yerine kent mirasına uyumlu, estetik ve fonksiyonelliği yüksek meydan veya yapıların yapılması bölgenin ticari ve sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacaktır. Ancak; İşhanında toplam 202 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bunlardan 95 adet bağımsız bölümü Uşak Belediyesine aittir. Kalan 107 adet bağımsız bölüm birbirinden farklı özel veya tüzel kişilere aittir. Çok parçalı mülkiyet yapısı İşhanında basit ya da esaslı tadilat yapılması gibi kararların alınmasına yönelik idari birliğin sağlanmasında engel teşkil etmektedir. Ayrıca olası bir dönüşüm planlaması kapsamında yapılacak olan projelerde malik sayısının fazla olması yasal süreçlerin uzaması ile proje risklerini artıracağı ortadadır. Yukarıda açıklanan nedenler ile Belediye İşhanındaki mülkiyeti Uşak Belediyesi dışında kalan bağımsız bölümlerin de Cumhurbaşkanlığının yayınlamış olduğu 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki koşullar dikkate alınmak kaydı ile  satın alınarak işhanının tamamının Uşak Belediyesi mülkiyetine geçirilmesi yapı ve çevresi üzerinde karar alma süreçleri ile bölgenin kent estetiğine ve fonksiyonelliğine yönelik çalışmaları hızlandırarak ticari sosyal ve kültürel alanda olumlu gelişmelere katkı sağlanacaktır.” Bu gerekçelerin eklenerek 200 ada, 31 parsel numaralı taşınmazın satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 ret,  oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Mustafa YILDIZ oturumdan ayrılmıştır, Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

26.       Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 249 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

27.       (İlave Madde 1): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği yapılması yönündeki talebi  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği yapılması yönündeki talebinin Plan Bütçe Komisyonuna   havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

28.       (İlave Madde 2): Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun   Plan Bütçe Komisyonuna   havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Mustafa YILDIZ oturuma katılmıştır.)

29.       (İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesinde yaklaşık 126 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesinde yaklaşık 126 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna   havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

30.       (İlave Madde 4):              İlimiz, Merkez, Halil Kaya Gedik Bulvarına cepheli, 9. Erbay Sokak ve Sebzeciler Caddesi arasında bulunan yaklaşık 0,8 hektar büyüklüğündeki alanda plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Halil Kaya Gedik Bulvarına cepheli, 9. Erbay Sokak ve Sebzeciler Caddesi arasında bulunan yaklaşık 0,8 hektar büyüklüğündeki alanda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna   havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

31.       (İlave Madde 5): İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 55 ve 56 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 55 ve 56 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması  konusunun İmar Komisyonuna   havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

32.       (İlave Madde 6): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait 31 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna göre satışı ve/veya takası düşünüldüğünden, satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait 31 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna göre satışı ve/veya takası düşünüldüğünden, satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 9 ret,  oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Uğur KESKİN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır.

33.       (İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 251 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusu Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Hukuk Komisyonu karar alamadığından Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden; Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 ret, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Mehmet GÜN gündemin bu maddesinin oylamasında oy kullanmamıştır.)

34.       (İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oyuna karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)

35.       (İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER SARI ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 148, 149 ve 150 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oyuna karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

36.       (İlave Madde 10): Belediyemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisine ihtiyaç bulunduğundan,   Norm Kadro Cetvelinde Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup,  (II) sayılı boş kadro değişiklik cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisine ihtiyaç bulunduğundan,   Norm Kadro Cetvelinde Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup,  (II) sayılı boş kadro değişiklik Cetvelinin İdareden geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

37.       (İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih 132 sayılı, 02.08.2021 tarih 231 ve 237 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

38.       (İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih 132 sayılı, 02.08.2021 tarih 231 ve 237 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi 1105 ada 8, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56 ve 58 numaralı parseller, Elmalıdere Mahallesi, 765 ada 233 parsel, 3998 ada 1 parselde, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının ve Dikilitaş Mahallesi 4861 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi ve İslice Mahallesi, 328 ada 1 parsel ile 267 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

39.       (İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 02.09.2021 Eylül ayı toplantısının 1.birleşim, 1.oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi” konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi”  konusunun Plan Bütçeİmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

40.       (İlave Madde 14): Belediye Meclisinin  02.09.2021 tarihli  1.  birleşim  1.  oturumunda  Plan  ve  Bütçe  Komisyonuna havale edilen; Uşak  Şoförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odası'nın  Belediye  Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği talebi Plan ve  Bütçe  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak  Şoförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odası'nın  Belediye  Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan Bütçeİmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 ret, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in  9 çekimser oylarına karşılık  15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir

2021 Ekim   ayı Meclis Toplantısının 01.10.2021 Cuma günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

                Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Eylül  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN                                 Altan TUFAN                     İlknur ERTUĞRUL                             

Belediye Başkanı                                 Katip                                        Katip

 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: 13 Eyll, 2021
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Zam UŞAK BELEDİYESİ PERSONELLERİNE 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ HALK EKMEK FIRININDA KULLANILMAK ÜZERE EKMEK TAVASI VE TEPSİ ARABASI ALIMI UŞAK BELEDİYESİ DEDEKTİFLERE ROZETİNİ VERDİ 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (29) Adet Taşınmazın Satış İlanı UŞAK BELEDİYESİNİN İLK KÜLTÜR YAYINI GÖRÜCÜYE ÇIKTI UŞAK BELEDİYESİ 7. GELENEKSEL CİRİT TURNUVASI SONA ERDİ 02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2021