Meclis Karar Özetleri

02.11.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

558
11-11-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.11.2020        PAZARTESİ      15.00            2020                 9                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Yasin YAVUZ,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

1.2020 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2021 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2021 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2021 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2021 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, trafo alanı yapılması yönünde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 13 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu "24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği " çerçevesinde Uşak Belediyesi ile SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokolün süresi 31/12/2020 tarihinde dolacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile en az 4 (dört) yıllık yeni bir protokol yapılması, Yönetmelikler gereğince; asansör periyodik kontrol ücretinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu taban/tavan fiyat aralığında belirlenmesi, ayrıca imzalanacak olan sözleşme sürecince İlgili İdare Payı'nın alınıp alınmayacağı, alınacak olması durumunda oran belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 233 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1d, k22c15b1c paftalarda, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde 5.00 metre ön bahçe mesafesi, 3.00 metre yan bahçe mesafesi ve ikiz nizam 2 kat şeklinde yapı düzeni, TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşulunda konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 219 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan ve Işık Mahallesi, K22c09a4d, K22c08b3c, K22c08b3b paftalarda, 610 ada 17 numaralı parsel, 163 ada 7numaralı parsel ve 571 ada 5 numaralı  parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden tescilli bina ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 218 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4d paftada, 169 ada 20 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih 5830 sayılı kararına istinaden tescilli yapı ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 212 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesinde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 211 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilenİlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada, 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak huzurparkta bulunan binamızda Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması planlanmaktadır. Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL. olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 224 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan futbol sahasına “Karaağaç Şehitler Stadyumu” isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin 26. maddesi a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 223 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik,elektrik,otomasyon ve scada sistemi projeleri müdürlüğümüzce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projesi KDV.Dahil 26.491,00.TL.'ye, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projesi KDV.Dahil 37.524,00.TL'ye, toplamda 64.015,00 TL.'ye günümüz şartlarına uygun olarak yaptırılarak İller Bankasından yaptırılan projelerin aynı iş kapsamında değerlendirilerek sukap kapsamında onaylanması talep edildiği,  İller Bankası yaptırılan projelerin mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için toplam proje ihale bedellerinin % 3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiğini,proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edildiği,  toplam Proje Denetim Bedelinin % 3'lük oranı olan 1.920,45,TL.'nin İller Bankasınca Belediyelere ayrılan paydan kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu kararları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 1): Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 2): İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 201 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  mücavir  alan  sınırları  içinde  ve  muhtelif  mahallelerinde  cadde,  sokak  adı  olmayan yerlere,  Adres  ve  Numaralamaya  İlişkin  Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  ad  ve numara  verilmesi  konusunun  İmar  Komisyonu  Raporu ile  birlikte  görüşülerek karara bağlanması.  
25.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
27.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 217 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun yaya yolu olarak imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 123 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 321 ada 158 numaralı parselde (eski 3033 parsel) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediyemiz 2021 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz 2021 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz 2021 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ve bağlı birimlerin 2021 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemizin 2021 Mali yılı Ücret Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2021 Mali yılı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2021 Mali yılı Harç Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2021 Mali yılı Harç Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, trafo alanı yapılması yönünde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, trafo alanı yapılması yönünde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 13 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 13 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu "24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği " çerçevesinde Uşak Belediyesi ile SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokolün süresi 31/12/2020 tarihinde dolacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile en az 4 (dört) yıllık yeni bir protokol yapılması, Yönetmelikler gereğince; asansör periyodik kontrol ücretinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu taban/tavan fiyat aralığında belirlenmesi, ayrıca imzalanacak olan sözleşme sürecince İlgili İdare Payı'nın alınıp alınmayacağı, alınacak olması durumunda oran belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu "24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği " çerçevesinde Uşak Belediyesi ile SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokolün süresi 31/12/2020 tarihinde dolacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile en az 4 (dört) yıllık yeni bir protokol yapılmasına, Yönetmelikler gereğince; asansör periyodik kontrol ücretinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu taban fiyat olarak belirlenmesine, ayrıca imzalanacak olan sözleşme sürecince %10’luk İlgili İdare Payı'nın alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Yasin YAVUZ,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  9 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 233 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1d, k22c15b1c paftalarda, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde 5.00 metre ön bahçe mesafesi, 3.00 metre yan bahçe mesafesi ve ikiz nizam 2 kat şeklinde yapı düzeni, TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşulunda konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1d, k22c15b1c paftalarda, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde 5.00 metre ön bahçe mesafesi, 3.00 metre yan bahçe mesafesi ve ikiz nizam 2 kat şeklinde yapı düzeni, TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşulunda konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 219 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan ve Işık Mahallesi, K22c09a4d, K22c08b3c, K22c08b3b paftalarda, 610 ada 17 numaralı parsel, 163 ada 7numaralı parsel ve 571 ada 5 numaralı  parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden tescilli bina ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan ve Işık Mahallesi, K22c09a4d, K22c08b3c, K22c08b3b paftalarda, 610 ada 17 numaralı parsel, 163 ada 7numaralı parsel ve 571 ada 5 numaralı  parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden tescilli bina ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 218 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4d paftada, 169 ada 20 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih 5830 sayılı kararına istinaden tescilli yapı ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4d paftada, 169 ada 20 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih 5830 sayılı kararına istinaden tescilli yapı ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 212 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesinde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesinde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 211 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada, 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada, 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak huzurparkta bulunan binamızda Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması planlanmaktadır. Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması ve işletilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak huzurparkta bulunan binamızda Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesinin kurulması  ve işletilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
17.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL. olarak belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL. olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.


           Mehmet ÇAKIN      Regaip Emre HAZARYusuf AKCAN 
           Belediye Başkanı             Katip              Katip
(Meclis Başkanı)

Meclis 1.Başkan V. Züleyha YILDIRIM: 2020 Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,  2. Oturumunu açmıştır.

18.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 224 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan futbol sahasına “Karaağaç Şehitler Stadyumu” isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan futbol sahasına “Karaağaç Şehitler Stadyumu” isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişikliği talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişikliği taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin 26. maddesi a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin 26. maddesi a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 223 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik,elektrik,otomasyon ve scada sistemi projeleri müdürlüğümüzce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projesi KDV.Dahil 26.491,00.TL.'ye, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projesi KDV.Dahil 37.524,00.TL'ye, toplamda 64.015,00 TL.'ye günümüz şartlarına uygun olarak yaptırılarak İller Bankasından yaptırılan projelerin aynı iş kapsamında değerlendirilerek sukap kapsamında onaylanması talep edildiği,  İller Bankası yaptırılan projelerin mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için toplam proje ihale bedellerinin % 3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiğini,proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edildiği,  toplam Proje Denetim Bedelinin % 3'lük oranı olan 1.920,45,TL.'nin İller Bankasınca Belediyelere ayrılan paydan kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu kararları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 223 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik,elektrik,otomasyon ve scada sistemi projeleri müdürlüğümüzce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projesi KDV.Dahil 26.491,00.TL.'ye, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projesi KDV.Dahil 37.524,00.TL'ye, toplamda 64.015,00 TL.'ye günümüz şartlarına uygun olarak yaptırılarak İller Bankasından yaptırılan projelerin aynı iş kapsamında değerlendirilerek sukap kapsamında onaylanması talep edildiği,  İller Bankası yaptırılan projelerin mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için toplam proje ihale bedellerinin % 3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiğini,proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edildiği,  toplam Proje Denetim Bedelinin % 3'lük oranı olan 1.920,45,TL.'nin İller Bankasınca Belediyelere ayrılan paydan kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 1): Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 2): İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 201 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  mücavir  alan  sınırları  içinde  ve  muhtelif  mahallelerinde  cadde,  sokak  adı  olmayan yerlere,  Adres  ve  Numaralamaya  İlişkin  Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  ad  ve numara  verilmesi  konusunun  İmar  Komisyonu  Raporu ile  birlikte  görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,  mücavir  alan  sınırları  içinde  ve  muhtelif  mahallelerinde  cadde,  sokak  adı  olmayan yerlere,  Adres  ve  Numaralamaya  İlişkin  Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  ad  ve numara  verilmesi  konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 217 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun yaya yolu olarak imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun yaya yolu olarak imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Meclis 1.Başkanı Züleyha YILDIRIM;  Gündemin kalan maddelerinin 17.11.2020 Salı günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

         Züleyha YILDIRIM                  Regaip Emre HAZAR            Yusuf  AKCAN
          Meclis 1.Başkan V.                        Katip                                      Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı "UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ" Haberi Hakkında Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'dan Kurban Bayramı Mesajı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ YAZ SPOR KURSLARI BAŞLIYOR 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SINAVA HAZIRLANAN GENÇLERE ANLAMLI HEDİYE
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.11.2020