Meclis Gündemi

02.12.2013 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1813
27-11-2013
27.11.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

02.12.2013 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2013 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlüklerde Sermaye Gideri başta olmak üzere, Bütçe görüşmeleri sırasında yapımı düşünülmeyen veya maliyetinde artışlar olan harcama kalemlerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ilgili müdürlüklere ek ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi.
3. Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
4. İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2992 ada 2 numaralı parselde spor tesisleri alanı ayrılması, 2993 ada 1 ve 0 numaralı parsellerde yer alan ilköğretim tesisi ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılması ve Kuyucak Köyü 172 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Mehmet ŞİŞMAN, İsmail HOYTAOĞLU ve Zafer YILMAZ tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5. İsmail DEMİR’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5347 ada 1 numaralı parselde hissedar olduklarından ve bu parselin trafo alanı olarak düzenlenmiş olduğundan bahsedilerek, bu alanın OEDAŞ’a gerekli olmadığı belirtilerek söz konusu alanda kamulaştırma ya da plan değişikliği yapılması konusunu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının bir arada değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler Bölümünün 12.maddesinin uygulanıp uygulanamayacağı konusunun görüşülmesi.
8. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları Meskun Alanlar 14.maddesi 2. Fıkrasının, İmar Kanununun 35.maddesine aykırı olduğundan, plan notunun uygulanıp uygulanmayacağı konusunun görüşülmesi.
9. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Ticari Alanlar Bölümünün 3.maddesi ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının Ticaret Alanları Bölümünün b) Maddesinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler Bölümünün 8.maddesinin Emsali ve hmax’ı belirlenmiş adalarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11. Alaattin ALTINTAŞ’ın ilimiz Çevre Köyü 682 parselde kayıtlı taşınmazı ve üzerinde bulunan binasından revizyon imar planı ile yol geçirildiğinden bahsedilerek planın tekrar gözden geçirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12. Arif ÖZTAN’ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IId pafta, 5655 ada, 20 parsel ve 983 ada 692 parselin sahibi olduklarından bahsedilerek; söz konusu parsellerin Hastane Alanına eklenerek genişleyebilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13. Fatma ATAK, Fadime EREN ve Bekir DOĞAN’ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 742 ve 233 numaralı parseller için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
14. Hüseyin KOZAK’ın İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1450 ada 17 numaralı parselin sahibi olduğundan bahsedilerek, 1450 adanın yeniden düzenlenmesi ve parselinin bitişiğindeki 4. Badem sokağın eski haline getirilerek arsasının bitişik nizama uygun olarak parsellenebilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15. Kamil ERKURT’un İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3839 ada 1 numaralı parseli ve çevresinde revizyon imar planı sonrasında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasının yapıldığından bahsedilerek; söz konusu uygulamanın düzeltilmesi, geçersiz sayılması ve revizyon imar planı öncesinde parselinin bitişiğinde yer alan yolun yeniden açılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak İl İşletme Müdürlüğünün 2013-2014 yılı yatırım programları dahilinde İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı ve civarına kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji sağlayabilmeleri için trafo alanının işlenmesine yönelik imar planı değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
17. Manisa İdare Mahkemesinin 2009/1355 Esas, 2011/316 karar nolu kararı ile planları iptal edilerek plansız durumda kalan, ilimiz, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 10 numaralı parselde yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18. Mustafa DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 30L-IVc pafta, 5483 ada 1 numaralı parselin sahibi olduklarından bahsedilerek; söz konusu parselde Akaryakıt İstasyonu ve LPG Alanı yapımına yönelik hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
19. Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 794 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20. Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 794 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 36 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22. Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliğinin norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
23. Uşak Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Taslağının Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24. Belediye Meclisinin 05.06.2012 tarih ve 333 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağının Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı