Meclis Gündemi

03.02.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1645
29-01-2014
29.01.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 03.02.2014 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
Mustafa KORKMAZ
Belediye Başkan V.
G Ü N D E M :

1. 2014 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 12 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5893, 5894 ve 5895 nolu adalarda Uşak Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının geçerli olması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 797 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; Uşak, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerinin üzerinde 1997 yılından itibaren ticari faaliyette bulunan yapısının ruhsata bağlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. İlimiz, Merkez, Köme Mahallesi, 1105 ada 36 numaralı parselin imar durumunun belirlenmesi için Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ancak söz konusu alanda yapılan plan değişikliği İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmediğinden, düzenlenen imar durumunun uygun olmayacağına karar verildiğinden konunun görüşülerek karara bağlanması.
9. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 104 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10. İl Müftülüğünün 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 912 ada, 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11. Muammer ÖZCAN’ın 17.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 112 ada, 13 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uyumsuz olduğundan bahsedilerek, mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12. Orhan BOZ ve müştereklerinin 23.01.2014 tarihli müracaatlarında; İlimiz, Kurtuluş Mahallesi, 151 ada 8 ve 20 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
13. Savaş ACAR’ın 22.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 755 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14. Rukiye AKÇAY’ın 25.12.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 924 ada 43 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 9 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 34 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
18. Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sahiplerinin kendi araçlarına ücretle bindiklerinden kendilerine her plaka için 2 adet Serbest biniş kartı verilerek Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz faydalandırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19. Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
20. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 82 nolu karar ile Toptancı Halinde faaliyet gösteren işletmelerden 8.000 TL teminat alınması karar verildiği, 8.000 TL lik teminatın Dernek Başkanı Adem ÖZCAN’ ın talebi üzerine senet veya çek olarak alınması talebinin görüşülmesi.
22. İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı