Meclis Karar Özetleri

03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1078
15-10-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.10.2018       ÇARŞAMBA       17.00              2018             10                    3        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

6.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

6.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 04.10.2018 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

             
         Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN

           Meclis 1.Başkan V.                   Katip                                        Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Uşak Belediyesi'nden Çocuklara Büyük Müjde UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU İÇİN ANLAMLI PROJE 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018