Meclis Karar Özetleri

03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

577
9-12-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.12.2019         SALI                  15.00            2019                 13                   1          1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2019 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Osman Zeki YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 4143 ada 2 numaralı parselin düğün salonu olarak düzenlenmesi için imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevre yolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP  ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 5959 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için, ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4196 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1  numaralı  parsel 24/11/2008 tarih ve 717 nolu Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1.maddesi uygulaması sonucu oluşmuştur. Ancak yapılan imar uygulaması ile imar planı arasında uyumsuzluk bulunduğundan, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez, İzmir-Afyon devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımında (Özdilek Kavşağı) bulunan kavşakta, battı-çıktı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.2020 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım Biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2020 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12. (İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. (İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 3 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. (İlave Madde 3): Belediyemizin 2020 yılı içersinde yapacağı Belediyenin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15. (İlave Madde 4): İlimiz, Merkez, İslice Mahallesinde, Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölge içerisinde Uşak Belediyesi desteği ve izni ile "Türk Kızılay Uşak Kan Alma Birimi" isimli kan bağışı alabilecek birim için sabit bir alan oluşturulmasına yönelik; Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi ile Uşak Belediyesi Arasında İş Birliği Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16. (İlave Madde 5): İlimiz Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1659 ve 4805 adalarda imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. (İlave Madde 6): İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, 184 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller ve 185 ada, 1, 2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Osman Zeki YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 4143 ada 2 numaralı parselin düğün salonu olarak düzenlenmesi için imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman Zeki YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 4143 ada 2 numaralı parselin düğün salonu olarak düzenlenmesi için imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevre yolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP  ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevre yolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP  ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazları görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 5959 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için, ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 5959 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için, ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4196 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4196 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1  numaralı  parsel 24/11/2008 tarih ve 717 nolu Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1.maddesi uygulaması sonucu oluşmuştur. Ancak yapılan imar uygulaması ile imar planı arasında uyumsuzluk bulunduğundan, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1  numaralı  parsel 24/11/2008 tarih ve 717 nolu Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1.maddesi uygulaması sonucu oluşmuştur. Ancak yapılan imar uygulaması ile imar planı arasında uyumsuzluk bulunduğundan, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz Merkez, İzmir-Afyon devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımında (Özdilek Kavşağı) bulunan kavşakta, battı-çıktı düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, İzmir-Afyon devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımında (Özdilek Kavşağı) bulunan kavşakta, battı-çıktı düzenlenmesi konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.2020 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım Biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2020 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2020 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım Biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2020 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  10 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde Üyelerden Kazım KUŞÇU oturumdan ayrılmıştır.)
13.(İlave Madde 2): Belediyemizin 2020 yılı içersinde yapacağı Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 3 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2020 yılı içersinde yapacağı Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 420-421 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 3 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.(İlave Madde 3): Belediyemizin 2020 yılı içersinde yapacağı Belediyenin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2020 yılı içersinde yapacağı  Belediyenin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in  12 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde Üyelerden Kazım KUŞÇU oturuma katılmıştır.)
15.(İlave Madde 4): İlimiz, Merkez, İslice Mahallesinde, Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölge içerisinde Uşak Belediyesi desteği ve izni ile "Türk Kızılay Uşak Kan Alma Birimi" isimli kan bağışı alabilecek birim için sabit bir alan oluşturulmasına yönelik; Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi ile Uşak Belediyesi Arasında İş Birliği Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesinde, Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölge içerisinde Uşak Belediyesi desteği ve izni ile "Türk Kızılay Uşak Kan Alma Birimi" isimli kan bağışı alabilecek birim için sabit bir alan oluşturulmasına yönelik; Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi ile Uşak Belediyesi Arasında İş Birliği Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 5): İlimiz Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1659 ve 4805 adalarda imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1659 ve 4805 adalarda imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 6): İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, 184 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller ve 185 ada, 1, 2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, 184 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller ve 185 ada, 1, 2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020 Ocak ayı Meclis Toplantısının 02.01.2020 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2019 Aralık ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN           Regaip Emre HAZAR          Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                Katip                                       Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.12.2019