Meclis Karar Özetleri

04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

887
12-04-2018


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.04.2018      ÇARŞAMBA        17.00           2018               4                    3        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN,  Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ,  Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

10.Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  14 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  22 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
14.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
15.Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
18.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli  ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K23c06a  paftada, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K22c06a4c ve K22C06a3d paftalarda, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 443 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a4a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 9): 19. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda 06.12.2017 tarih ve 738-739 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile imar uygulamasına yönelik imar planı revizyonu yapılmıştır. Ancak 4669 ada 1 numaralı parselde 22.07.2015 tarih ve 750 sayılı imar durumuna göre yola terkler yapıldığı ve ruhsatlı yapı bulunduğundan dolayı yeniden imar uygulaması yapıldığı durumda, mevcut ruhsatlı yapı ile imar planı ve imar uygulamasının uyumsuz olacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 10): Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

10.Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği  şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  14 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.03.2018  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 14 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 05.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                  
   Ahmet Gökhan ÖZBAĞ               Emine YILDIRIM               Sevgi COŞKUN
   Meclis 1.Başkan V.                           Katip                                      Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.04.2018