Meclis Karar Özetleri

04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

824
13-06-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.06.2018      PAZARTESİ         17.00             2018               6                    2        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

9.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
13.İlave Madde 1: İlimiz Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı, 31244,66 m² miktarındaki imar planında Ticaret Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 2: Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 3: Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2807 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 16.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığınca doğrudan İçişleri Bakanlığına yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığının 04/04/2018 gün ve Mah.İd.Gn.Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 4: Uşak Valiliğinin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 5: Uşak Valiliğinin 28.05.2018 tarih ve E.4356 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
19.İlave Madde 7: Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 8: Osman TERİM'in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 21 ada, 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 9: Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa ÖZGÖBEK vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 10: İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

9.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği  şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  14. (İlave Madde 2), 15. Madde (İlave Madde 3), 16. Madde (İlave Madde 4), 17. Madde (İlave Madde 5), 18. Madde (İlave Madde 6) ve 21. Maddelerinin (İlave Madde 9),  gündemin 11.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14.İlave Madde 2: Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İlave Madde 3: Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2807 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 16.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığınca doğrudan İçişleri Bakanlığına yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığının 04/04/2018 gün ve Mah.İd.Gn.Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin 06.04.2018 tarih ve E.2807 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 16.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığınca doğrudan İçişleri Bakanlığına yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığının 04/04/2018 gün ve Mah.İd.Gn.Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.İlave Madde 4: Uşak Valiliğinin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 5: Uşak Valiliğinin 28.05.2018 tarih ve E.4356 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin 28.05.2018 tarih ve E.4356 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, Bu konuda Bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlave Madde 9: Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa ÖZGÖBEK vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa ÖZGÖBEK vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 05.06.2018 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
          Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Sevgi COŞKUN           Murat KİRİŞ

             Meclis 1.Başkan V.                         Katip                        Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018