Meclis Karar Özetleri

04.12.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

775
12-12-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.12.2018         SALI                 17.00             2018               12                   2        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

3.2019 yılında da devam edecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, İtfaiye, İmar ve Şehircilik, ve Temizlik İşleri Müdürlükleri birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2019 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 2018/628 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 9 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 2018/628 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 37 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 43 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
7.(İlave Madde 1): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
8.(İlave Madde 2): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Bölme Belediyesine ait mezarlık alanında belde sakinlerine aile mezarlığı satışı izni verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
9.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen, Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyon kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c014b paftada 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi K22c14b2b ve K22c14b2c paftalarda 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.(İlave Madde 6): Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada ada 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.(İlave Madde 7): 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 279/538 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 4 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 8): 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 413/618 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 5 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 12. Madde (İlave Madde 6), 13. Madde (İlave Madde 7) ve 14. Maddenin (İlave Madde 8),  gündemin 3.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.(İlave Madde 6): Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada ada 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada ada 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.(İlave Madde 7): 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 279/538 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 4 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 279/538 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 4 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.(İlave Madde 8): 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 413/618 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 5 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 413/618 hissesi bulunan Kurşunluk Mahallesi 408 ada 5 numaralı parselin satışı için, Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 05.12.2018 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

          
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                       Katip                                  Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.12.2018